UWAGA KONKURS!!!

znak zapytania

Zarząd Samorządu Uczniowskiego ogłasza konkurs na logo Samorządu.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych (dopuszcza się zespoły dwuosobowe). Prace można składać do opiekunów Samorządu – p. Katarzyny Mansfeld lub p. Tomasza Śniegura do końca roku szkolnego. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy projekty wykonane w dowolnej technice i formacie (nie większym niż A4).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 czerwca i zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szkoły, zwycięzca otrzyma nagrodę w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.