OSTATNIMI EGZAMINAMI MATURALNYMI POŻEGNALI SIĘ ZE SZKOŁĄ, CZYLI O POŻEGNANIU ABSOLWENTÓW I MATURZE NA KONIEC MAJA…

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj, śnij, odkrywaj.”

Tymi słowami Marka Twaina dyrektor Dariusz Dobrowolski przywitał 189 absolwentów Publicznego Technikum nr 5, którzy wraz z wychowawcami, rodzicami i nauczycielami Szkoły, po raz ostatni zgromadzili się w murach Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu na Uroczystości Zakończenia Szkoły.

28 kwietnia 2017 roku dla tegorocznych maturzystów był wielkim dniem podsumowania czterech lat pracy, czasem żmudnej i męczącej, a czasem przychodzącej z łatwością, jednak za każdym razem dającej mnóstwo satysfakcji. Uczniowie klas czwartych zakończyli kolejny etap swojej podróży – ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. Nastąpił moment oczekiwanych podsumowań.

A podsumowanie dla wielu z absolwentów łączyło się z sukcesem, co potwierdzała ilość rozdanych podczas uroczystości nagród za wybitne osiągnięcia i w nauce, i w innych obszarach aktywności szkolnej.

Świadectwo z wyróżnieniem z rąk wychowawców i Dyrektora Szkoły otrzymało 23 absolwentów. Najwyższą średnią w Szkole w ciągu czteroletniej nauki uzyskał uczeń klasy IV a – Błażej Mrzygłód. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2015/2016, ukończył Szkołę ze średnią 5,7. Najwięcej świadectw z wyróżnieniem otrzymali uczniowie klasy 4d – aż 10 osób z klasy uzyskało w ciągu nauki średnią powyżej 4,75. Najlepszym towarzyszyli ich rodzice, którzy otrzymali od Dyrektora Szkoły pamiątkowe listy gratulacyjne.

Nagrodzonych nie tylko za wyniki osiągnięte w nauce, lecz także godne reprezentowanie Szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, poczcie sztandarowym, kołach zainteresowań, było wielu. Wszyscy odebrali z rąk Dyrektora Szkoły Dariusza Dobrowolskiego i wicedyrektor Beaty Peczeniuk oraz swoich opiekunów, podziękowania i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Wyróżnionymi olimpijczykami , którzy z sukcesem reprezentowali Szkołę na Finale Ogólnopolskim, byli Michał Jaroszczuk - Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz Ogólnopolskiej Olimpiady literatury i Języka Polskiego, oraz Paweł Fronia – Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego (obaj z klasy 4a). Sukces w Olimpiadach zapewnił im zwolnienie z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego w swoich dziedzinach, co skutkuje zdaniem ich na poziomie 100%.

Sztandar Szkoły , przekazany młodszym kolegom, przez ostatni rok z dumą prezentowali uczniowie klasy 4d – Jarosław Draguć, Michał Kałamarz i Adam Szlązak., wzorowo i godnie wypełniając swoje obowiązki, biorąc udział w uroczystościach szkolnych, państwowych i lokalnych w Opolu.

Za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz klasy, Szkoły i społeczności lokalnej, wyróżnieni zostali: Błażej Szymański (4f) – zaangażowany nie tylko w prace Samorządu Uczniowskiego, ale również Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Opola, Michał Kałamarz (4d)Katarzyna Kreis (4d), Magdalena Ćwiertnia (4d), Dawid Tieleczek (4d), Tomasz Pasieka (4d), Mateusz Zadrożny (4d), Sebastian Pytel (4d), Paweł Pytel (4d), Jakub Moszkowicz (4f), Szymon Dziubiński (4f), Krzysztof Porzycki (4f), Karol Skupiński (4e).

Muzyczną promocję Szkoły, poprzez występy Szkolnej Orkiestry oraz udział w festiwalach piosenki, w ciągu nauki w Szkole realizowali: Tomasz Król (4e), Piotr Scześniok (4a), Patryk Kurt (4d), Mateusz Sałaciak (4c), Dawid Tieleczek (4d), Piotr Słodkowski (4d).

Praca w Teatrze szkolnym to kolejna działalność artystyczna, która stała się udziałem uczniów Elektryczniaka, która procentowała nie tylko występami dla społeczności szkolnej, ale również udziałem w konkursach teatralnych i realizacją międzypokoleniowych projektów wraz z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. W tej kategorii nagrodę otrzymali: Piotr Scześniok (4a), Michał Jaroszczuk (4a), Wojciech Tokarczyk (4a), Marcin Zalewski (4a) oraz Arkadiusz Konieczny (4g).

W Odysei Umysłu przez cztery lata rozwijali swoje twórcze myślenie uczniowie: Tomasz Czekała, , Piotr Scześniok, Michał Jaroszczuk, Wojciech Tokarczyk, Marcin Zalewski, Jakub Bias oraz Marceli Makarewicz – wszyscy z klasy 4a. Swoją przygodę z programem zakończyli udziałem w Finale Europejskim Odysei Umysłu na Białorusi, podczas którego otrzymali II miejsce (w Europie).

W zawodach sportowych godnie, wielokrotnie i z sukcesami reprezentowali Szkołę uczniowie: Mateusz Sałaciak (4c), Marcin Buśko (4f), Dawid Stasch (4e), Dawid Włodarczyk (4e) oraz Magdalena Ćwiertnia (4d), Grzegorz Baran (4d), Damian Stasiak (4g), Łukasz Koszyk (4g), Adam Kolender (4a), Michał Kalinowski (4d), Grzegorz Kała (4f), Jakub Hennek (4e) i Robert Maczurek (4e).

Za propagowanie udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych nagrodzeni zostali Błażej Mrzygłód (4a), Mateusz Gruszecki (4g) i Tomasz Czekała (4a).

Najlepszymi czytelnikami wśród maturzystów okazali się Błażej Mrzygłód (4a), Michał Jaroszczuk (4a) oraz Krzysztof Stadnicki (4d).

Za propagowanie honorowego dawstwa krwi i oddanie największej ilości krwi w organizowanych w Szkole akcjach, wyróżnieni zostali: Dawid Czierniok (4d), Mariusz Kontny (4f), Fabian Lisowski (4c), Mateusz Zadrożny (4d).

Uczniem, który w ostatniej klasie miał 100% frekwencji na zajęciach, a podczas całej nauki opuścił 5 dni szkolnych – był Patryk Mendoń z klasy 4c. Za wzorowe podejście do obowiązków szkolnych został również nagrodzony Adrian Heda (4a).

Uroczystość - przygotowaną przez Małgorzatę Jaworska-Suwała przy wsparciu Szkolnej Orkiestry pod batutą Przemysława Ślusarczyka - prowadzili Róża Orłowska(3ft) i Marcin Zalewski (4at). Nad przekazaniem sztandaru czuwał Edward Łakomy.

Dla tegorocznych maturzystów wystąpili: szkolne koło teatralne ( Michał Cekus, Błażej Szpiech, Michał Szalej z klasy I gt, Kacper Mazur z 2 ft, Róża Orłowska z 3 ft i Marcin Zalewski z klasy 4a) , zespół muzyczny złożony z uczniów 1ft (Jakub Korniak, Jakub Jankowiak, Jakub Skibiński, Łukasz Komandzi) i para taneczna Szymon Szemiczek i Ewa Polesinska (uczeń klasy 2at z partnerką). W imieniu społeczności szkolnej absolwentów pożegnała Aleksandra Hipsz, w imieniu czwartoklasistów przemawiał Marcin Zalewski. Dźwięk i obraz zapewnił : Szymon Matuszek (3ft). Pokaz slajdów i fragmenty filmu studniówkowego: Marek Koj (3dt).

Uroczystość zakończył koncert spontanicznie zawiązanego zespołu złożonego z profesjonalnych muzyków z klas czwartych, w składzie: Łukasz Zimon, Tomasz Król, Dawid Tieleczek, Mateusz Sałaciak, Patryk Kurt. Zagrali dla nas ostatni raz...

A po kilku dniach wszyscy absolwenci, wraz z osobami przystępującymi do matury jako absolwenci ubiegłych lat, podjęli maturalne zmagania z przedmiotami obowiązkowymi: językiem polskim, matematyką, językiem obcym oraz wybranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym.

Jakich wyborów dokonywali tegoroczni maturzyści Elektryczniaka?

Na poziomie podstawowym do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 201 zdających, z matematyki – 206, z języka angielskiego – 165, a języka niemieckiego – 37.

Na poziomie rozszerzonym najchętniej wybieranym przedmiotem była matematyka – 154 zdających, następnie język angielski – 130 osób, fizyka – 85 zdających, informatyka – 33 osoby i język niemiecki – 29.

Niewielu uczniów wybrało biologię – 6 zdających, historię i geografię pisało po 5 absolwentów. Na egzamin z wiedzy o społeczeństwie zdecydowało się 3 absolwentów. Po jednej osobie wybrało: chemię, historię muzyki oraz język francuski i język angielski na poziomie dwujęzycznym.

W ten sposób wszyscy absolwenci opuścili bezpieczną przystań, w której spędzili ostatnie cztery lata. Odwiązali liny. Wyruszyli w nowy rejs – studiów, pracy, życia…

Życzymy im pomyślnych wiatrów w żaglach. Wspaniałych podróży i odkryć, spełniających się marzeń i… satysfakcjonujących wyników matury.

Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych i przekazanie świadectw dojrzałości nastąpi 30 czerwca.