Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości zorganizowany we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, był dla wielu uczestników tego programu pierwszym kontaktem z zakładem pracy a być może również potencjalnym pracodawcą. 26 kwietnia 2017r. grupa 20 uczniów z klas: 2D, 2G, 3C i 3F odwiedziła ista Shared Services – firmę obsługującą klientów z 24 krajów, zatrudniającą ok. 5000 pracowników, posiadającą 4 placówki na terenie południowej Polski. Uczniowie zobaczyli jak wygląda dzień pracy, poznali sposób zarządzania przedsiębiorstwem, wymagania stawiane nowym pracownikom oraz możliwości zatrudnienia w tej firmie. Dowiedzieli się, jakie muszą posiadać umiejętności i jaką wiedzą dysponować na starcie swojej pracy zawodowej. Jak się okazało, wiedza fachowa z informatyki nie wystarcza, potrzebna jest również znajomość języków obcych, niezbędna do rozwiązania testu, który jest pierwszym etapem rekrutacji. Uczniowie mieli możliwość wykonania prostych zadań typowych dla danego stanowiska pracy a po rozmowie ze swoim opiekunem, ocenić swoją przydatność do tego rodzaju pracy. Najcenniejszym doświadczeniem z tego Dnia było uzyskanie odpowiedzi na pytania: czego mogą oczekiwać ode mnie przyszli pracodawcy? Co muszę doszlifować ? Jakie umiejętności zdobyć? Uczestnicy tego projektu swoje spostrzeżenia i doświadczenia, przeniosą na grunt Szkoły co z pewnością zaowocuje lepszym ich przygotowaniem do zaistnienia na rynku pracy.

Dawid Urbanek:

Po przedstawieniu działalności firmy przez p. dyrektor Annę Gładki zostaliśmy oprowadzeni po siedzibie firmy i przydzieleni do opiekunów w różnych działach. Każdy z uczniów otrzymał inne zadanie i wykonywał je razem z opiekunem. Kilku uczniów zdecydowało się spróbować swoich sił w teście, który pisze każdy kandydat na pracownika w iSS Opole. Wynik był bardzo dobry - wszyscy piszący zostaliby zakwalifikowani do rozmowy rekrutacyjnej i zostali zapewnieni, że gdyby planowali rozpoczęcie pracy w ista Shared Services, nie będą musieli ponownie pisać testu. Warto docenić wysiłek włożony w naukę języka niemieckiego przez nauczycieli naszej szkoły.

Atmosfera wśród pracowników pozytywnie nas zaskoczyła, zauważyliśmy relację między produktywnością pracownika a jego samopoczuciem - elastyczne godziny pracy, wyjazdy integracyjne, programy pracownicze, pakiety socjalne, proponowane szkolenia - to wszystko buduje pozytywną atmosferę w firmie i zapewne znacząco wpływa na efekty pracy. W trakcie podsumowania mieliśmy okazję skorzystać z przygotowanego dla nas poczęstunku a także porozmawiać z p. dyrektor placówki. Zachęceni wrażeniami i atmosferą z pewnością odwiedzimy to miejsce ponownie.