Beta Security System, patronat i systemy alarmowe

W poniedziałek 18 kwietnia w nowoczesnej pracowni teleinformatycznej Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki podpisane zostało porozumienie o współpracy i patronacie pomiędzy Szkołą a firmą Beta Security System Sp. z o. o. Z ramienia szkoły umowę podpisał dyrektor Dariusz Dobrowolski, a ze strony firmy Beta Security System dyrektor Andrzej Byjos oraz członek zarządu Paweł Byjos. Firmie Beta Security System nadany został status Patrona zawodów teleinformatycznych naszej szkoły.

Umowa umożliwi uczniom z klas teleinformatycznych odbycie praktyki zawodowej w firmie Beta Security System, zapoznanie się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w obszarze branży SSWiN oraz CCTV.

Szkoła w ramach współpracy otrzymała 6 najnowocześniejszych zestawów ćwiczeniowych firmy Videofied (zestawy obejmują różne konfiguracje oferowanych urządzeń). Są to BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ALARMOWE OPARTE NA KOLOROWEJ WIDEO WERYFIKACJI firmy RSI Video Techlologies, najbardziej zaawansowane bezprzewodowe systemy alarmowy z kolorową wideo weryfikacją. Ćwiczenia na tych systemach, które są jednymi z najnowocześniejszych dostępnych w naszym kraju umożliwią naszym uczniom zdobycie bezcennych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Najlepsi uczniowie klas teleinformatycznych po ukończeniu szkoły będą mogli liczyć na zatrudnienie w firmie Beta Security System, która jest firmą branży security o zasięgu ogólnopolskim i prowadzi działalność gospodarczą od 1997 roku. Wraz z innymi podmiotami firma tworzy grupę firm pod marką BETA SECURITY SYSTEM. Koordynatorem współpracy z firmą z ramienia szkoły będzie Rafał Olender – kierownik pracowni zawodowych.

http://www.grbeta.com.pl/pl/o-firmie.html