XVIII Finał Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016

14 stycznia 2016 r. w Audytorium Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się XVIII Finał Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. W uroczystości wręczenia dyplomów uczestniczyli: Pan Maciej Kopeć podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty na czele z Panią Haliną Bilik Opolskim Kuratorem Oświaty, dyrektorzy OKE z dyrektorem OKE we Wrocławiu Panem Wojciechem Małeckim, rektorzy, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z najlepszych polskich liceów i techników.

Opolski Elektryczniak na uroczystości reprezentowała delegacja w składzie: Dariusz Dobrowolski – dyrektor szkoły oraz Rafał Kaufman uczeń klasy 2gt, który uzyskał najwyższą średnią w szkole (5,33) za pierwszy semestr 2015/2016. Wraz z nami nasze miasto reprezentowała Pani Joanna Raźniewska dyrektor III LO w Opolu – najlepszego liceum ogólnokształcącego w województwie.

W rankingu wojewódzkim 2016 zajeliśmy I miejsce na Opolszczyźnie.

persp01

 

W Rankingu Techników 2016 zajęliśmy 11 miejsce w kraju (na 1850 techników)

persp02

W Ranking Maturalnym Techników 2016 zajęliśmy bardzo wysokie 13 miejsce w kraju (na 1850 techników)

persp03

W Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016 zajęliśmy wysokie 11 miejsce w kraju (6 miejsce w kraju technik mechatronik, 6 miejsce w kraju technik elektronik).

persp04

persp05

persp06

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Zgodnie z postanowieniem Kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach – 20%, matura z przedmiotów obowiązkowych – 25%, matura z przedmiotów dodatkowych – 25%, egzamin zawodowy – 30%.

dyplom perpektywy 2016