Przyszli technicy elektrycy w Elektrowni Opole

W dniu 21.04.2017 r. uczniowie z klas 3B oraz 2B mieli możliwość zabaczyć od środka Elektrownię Opole podczas “Dni Otwartych” Elektrownia Opole jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym układem wody chłodzącej. Eksploatowane są 4 bloki energetyczne uruchomione w latach 1993-1997 o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. Wszystkie bloki wyposażone są w mokrą instalację odsiarczania spalin.

Główne wyposażenie technologiczne bloków stanowią:

  • kocioł parowy, przepływowy BP-1150 o wydajności 1150 t/h,
  • turbozespół z turbiną 18K370,
  • generator GTHW360 o mocy znamionowej 360 MW.

Zdolności produkcyjne energii elektrycznej Elektrowni Opole wynoszą około 10 TWh rocznie. Część możliwości produkcyjnych była i jest nadal wykorzystywana jako źródło rezerw mocy i sprzedawana w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych.

Zwiedzanie elektrowni poprzedzała krótka prelekcja na temat podstawowych procesów technologicznych towarzyszących produkcji energii elektrycznej, miejsca Elektrowni Opole
w polskim systemie elektroenergetycznym i o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu.

Uczniowie zobaczyli kluczowe urządzenia i instalacje energetyczne, między innymi kotły energetyczne, turbogeneratory, chłodnie kominowe i centralną nastawnię elektrowni. Przyjrzeli się
z bliska budowie bloków 5 i 6 o mocy 900 MW każdy. Inwestycja ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6.