Wycieczka do elektrowni szczytowo-pompowej Dlouhé Stráně

Tradycyjnie od kilku lat uczniowie klas elektrycznych ZSE w Opolu zwiedzają elektrownię szczytowo-pompową Dlouhé Stráně w Czechach. Głównym zadaniem wyjazdu było uświadomienie uczniom jaką rolę spełniają tego typu elektrownie.

Elektrownia szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně współpracuje z elektrownią atomową w Temelinie, w czasie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną ( w nocy) pobiera energię i pompuje wodę z dolnego do górnego zbiornika, a w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną odwraca proces i produkuje energię. W elektrowni tej Czesi zwracają szczególną uwagę na ekologię i minimalizowanie wpływu elektrowni na środowisko naturalne i ochronę krajobrazu. Cała elektrownia została wydrążona we wnętrzu góry i jest praktycznie niewidoczna.

Podstawowymi elementami elektrowni to dwa zbiorniki wodne, górny i dolny, o różnicy poziomów w pionie ponad 500m oraz sterowni. Oba zbiorniki łączą dwie sztolnie upadowe, od górnego zbiornika do zespołu hydrozespołów o długościach: 1547 m i 1499 m oraz średnicy 3,6 m, natomiast na odcinku najniższym od hydrozespołów do zbiornika dolnego odpowiednio o długościach: 354 m i 390 m oraz średnicy 5,2 m. Górny zbiornik został wykonany poprzez ścięcie wierzchołka góry, a następnie wydrążeniu w niej zbiornika o wymiarach: długości około 710 m, szerokości 240 m i głębokości 26 m. Szczególne wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił wydrążony w skale tunel o długości ponad 800m i sterownia, tzw. kawerna, czyli wykute pomieszczenie o wymiarach: 87,15 m × 25, 5 m i wysokości 50 m z umieszczonymi w niej dwoma (największymi w Europie) 24 m odwróconymi hydrozespołami typu Francisa FR100  o mocy czynnej 325 MW. Dodatkowo w kawernie umieszczone są dwie suwnice o udźwigu 250t. Łączna moc elektrowni to 650MW, przy tej mocy może pracować około 6 godzin. Uruchomienie turbogeneratorów do pracy trwa około 100 s.

Praca elektrowni jest w pełni automatyczna, jest sterowana z Pragi, a na zmianie pracuje dwóch pracowników. Elektrownię budowano od 1978 z przerwami około 18 lat, koszt budowy wyniósł 6,5 mld Kč, zwrócił się po 7 latach eksploatacji elektrowni.