Elektryczniak pod żaglami: relacja na żywo dzień trzeci

Według najnowszych informacji od naszych żeglarzy, po zawitaniu w Saint-Tropez STS Pogoria ruszyła na NE. Obecnie płynie kursem 94.2 ° z prędkością 1kn. W czasie rejsu nasi uczniowie pełnią różnego rodzaju wachty na żaglowcu.

Wachta nawigacyjna polega na: prowadzeniu obserwacji wzrokowej i radarowej, przestrzeganiu prawa drogi, noszeniu właściwych świateł i nadawaniu sygnałów, zapewnieniu prawidłowej pracy żagli, prawidłowym sterowaniu prowadzenia nawigacji, prowadzeniu nasłuchu radiowego, prowadzeniu dziennika.

Wachta portowa polega na: czuwaniu nad bezpiecznym zacumowaniem statku, kontroli osób wchodzących i opuszczających statek, utrzymaniu porządku na pokładzie.

Wachta gospodarcza polega na: utrzymaniu porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach, zapewnieniu niezbędnej pomocy kucharzowi przy przygotowaniu posiłków, wydawaniu posiłków, zmywaniu naczyń i sprzątaniu po posiłkach.

Wachta bosmańska jest to wachta, która nie ma w danym dniu służby nawigacyjnej w godzinach 08.00-20.00. Wachta ta w godz. 09.00-18.30 pozostaje do dyspozycji bosmana.

pogoria 04