Wyjazd adaptacyjny klas pierwszych za nami

wyj

W dniach 29 września – 2 października osiem klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu wzięło udział w pierwszym wyjeździe integracyjnym naszej szkoły do ośrodka Banderoza w Głuchołazach. W programie wyjazdu było wejście na Biskupią Kopę oraz rozgrywki międzyklasowe w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i dwa ognie. Odbyły się także warsztaty integracyjne oraz ognisko z kiełbaskami. Każda klasa otrzymała koszulki z logiem szkoły a na zakończenie certyfikat potwierdzający ukończenie obozu oraz słodycze. Zakup koszulek i słodyczy był możliwy dzięki wsparciu Rady Rodziców.

Wszystkim organizatorom wyjazdu oraz opiekunom naszych uczniów składam serdeczne podziękowania za wkład wniesiony w przygotowanie i przeprowadzenie obozu adaptacyjnego.

Dyrektor
Dariusz Dobrowolski