SUKCESY UCZNIÓW ELEKTRYCZNIAKA W WOJEWÓDZKICH ZAWODACH SPORTOWO-OBRONNYCH "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE"

Turniej

Jubileuszowe XXXV zawody sportowo-obronne pn. „ Sprawni jak żołnierze ‘’ zostały przeprowadzone na obiektach 1 pułku saperów w Brzegu . Uczestniczyło w nich 66 dziewcząt i chłopców z 15 szkół województwa opolskiego . Celem zawodów było wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów w na szczeblu wojewódzkim w kategorii dziewcząt i chłopców , którzy w dniach 12-15.06.br. będą reprezentować Opolszczyznę w zawodach centralnych w Bornem-Sulinowie . Organizatorem zawodów było opolskie Kuratorium Oświaty, 1 Pułk saperów w Brzegu i Wojewódzki Sztab Wojskowy . Kierownikiem zawodów był płk Edward Łakomy.

Czytaj więcej...

Z BHP NA TY

Turniej

W dniu 28.03.br. w opolskim „ Elektryczniaku ‘’ został przeprowadzony konkurs pt. „ Z kodeksem pracy na Ty’’ . Jego celem była popularyzacja wiedzy z zakresu prawa pracy oraz umiejętność jego stosowania w praktyce . Podstawowa wiedza z tej dziedziny jest niezbędna młodemu człowiekowi , który niebawem „ wejdzie’’ na rynek pracy . Pozbawiony elementarnej wiedzy z prawa pracy , w „ starciu’’ z pracodawcą nie będzie miał żadnych szans na wyegzekwowanie przysługujących mu praw . Tej wiedzy trzeba nabywać już teraz . Dziwi fakt , iż do konkursu nie zgłosili się uczniowie ZSZ , którzy jako młodociani pracownicy mogliby poszerzyć swoją wiedzę o inne zagadnienia prawa pracy . Konkurs wykazał dobre przygotowanie uczestników i wyrównany poziom . Będzie kontynuowany .

Czytaj więcej...

Z NICH MOŻEMY BYĆ DUMNI

W dniu 16.03.2012 r. Zarząd Koła szkolnego LOK spotkał się abiturientami – członkami Koła: Agnieszką KORNIJCZUK, Michałem GŁUSZKIEM, Maciejem MATUSIKIEM, Piotrem SZYMAŁĄ i Benjaminem ZDERĄ, aby podziękować im za 4 - letnią owocną i zaangażowaną działalność na rzecz Koła i opolskiego Elektryczniaka. Prezes Zarządu krótko przypomniał ich zasługi i dokonania.
A są one niebagatelne.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2012r Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Euroelektryk”, jak co roku, zorganizowali Szkolny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej. W turnieju wzięło udział 51 osób, głównie z klas pierwszych i drugich. Turniej miał formę testową. Pytania miały charakter otwarty i zamknięty. Pierwsze miejsce z ilością 23,5 punktów (na 30 możliwych) zajął Jarosław Janus z klasy II AT, drugie miejsce Mateusz Litwinowicz z klasy II AT (22,5 punktów), trzecie miejsce Rafał Szmul z klasy II AT (21,5 punktów). Na wyróżnienie zasłużyli również: Jakub Malejka (21 p.), Michał Grącikowski (20,5 p.), Maciej Kuliński (19,5 p.) oraz Krzysztof Dziwisz (19,5 p.). W składzie komisji zasiedli: opiekunka SKE „Euroelektryk” mgr Katarzyna Dworaczyńska oraz Justyna Kaczmarek i Nadia Hanuszewicz z klasy I FT.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy a uczestnikom dziękujemy za udział. Informujemy, że 16 kwietnia o godz. 8.00 w sali nr 13 odbędzie się spotkanie z euro deputowaną Danutą Jazłowiecką. Na spotkaniu tym zostaną wręczone nagrody i upominki.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - 2012

W dniu 22.03.2012 r. w opolskim „Elektryczniaku" odbył się coroczny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Ta ze wszech miar słuszna i pożyteczna impreza zagościła już na stałe w naszej szkole. Odbywa się każdego roku na wiosnę i systematycznie uczestniczą w niej uczniowie głównie klas pierwszych i drugich technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Ideą turnieju jest wzbogacanie wiedzy z zakresu ochrony p.poż., znajomość podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad ewakuacji na wypadek pożaru. Uczniowie mają okazję wykazać się swoją wiedzą z tego zakresu, a także zorientować się, co jeszcze powinni opanować.

Czytaj więcej...