OBCHODY "DNIA WETERANA" W OPOLU

3 Maja

OBCHODY „DNIA WETERANA’’ W OPOLU
24.05.2012 r.

Z udziałem weteranów misji pokojowych , młodzieży szkolnej oraz zaproszonych gości , odbyły się w Opolu uroczystości z okazji „ Dnia Weterana’’ działań poza granicami państwa . Bogaty program obchodów obejmował m.inn. udział młodzieży szkolnej w konkursie plastycznym oraz tematycznym nt. udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych , spotkanie z uczestnikiem misji w Iraku i Afganistanie – st.chor.sztab. Stanisławem Gawłem z 10 Brygady Logistycznej , zwiedzanie Brygady , spotkanie z weteranami misji Uroczystość zaszczycili swą obecnością : wojewoda opolski p. Ryszard Wilczyński , doradca marszałka województwa opolskiego – p. Janusz Wójcik , prezes ZW ZŻWP – płk Zbigniew Owczarek , prezes ZW ZKRPiBWP – płk Stefan Szelka , z-ca szefa WSzW w Opolu – ppłk Stanisław Maksymowicz , logistyk 10 B.Log. – ppłk Grzegorz Zgliński.

Czytaj więcej...

MISJE POKOJOWE POLSKICH ŻOŁNIERZY

Misje pokojowe

W dniu 19.04.2012 r. w „Elektryczniaku’’ odbyły się szkolne eliminacje nt. udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych w l. 1953 -2011. Uczniowie mieli za zadanie uporać się z 38 pytaniami obejmującymi dość szeroki zakres tematyczny i czasowy. Pytania dotyczyły udziału naszych żołnierzy, a także policjantów w operacjach pokojowych w różnych regionach świata /Korea, Półwysep Indochiński, Egipt, Syria, Liban, Czad, Kongo, Namibia, Angola, Bałkany, Irak, Afganistan, itd./.

W br. eliminacje szkolne jak i konkurs na szczeblu wojewódzkim odbywają się w szczególnym okresie, a mianowicie w przededniu 60-rocznicy uczestnictwa Polaków w misjach zagranicznych i 40-rocznicy udziału żołnierzy Garnizonu Opole w tych misjach, a także w roku obchodów po raz pierwszy „Dnia Weterana" działań poza granicami państwa.

Czytaj więcej...

Z BHP NA TY

Turniej

W dniu 28.03.br. w opolskim „ Elektryczniaku ‘’ został przeprowadzony konkurs pt. „ Z kodeksem pracy na Ty’’ . Jego celem była popularyzacja wiedzy z zakresu prawa pracy oraz umiejętność jego stosowania w praktyce . Podstawowa wiedza z tej dziedziny jest niezbędna młodemu człowiekowi , który niebawem „ wejdzie’’ na rynek pracy . Pozbawiony elementarnej wiedzy z prawa pracy , w „ starciu’’ z pracodawcą nie będzie miał żadnych szans na wyegzekwowanie przysługujących mu praw . Tej wiedzy trzeba nabywać już teraz . Dziwi fakt , iż do konkursu nie zgłosili się uczniowie ZSZ , którzy jako młodociani pracownicy mogliby poszerzyć swoją wiedzę o inne zagadnienia prawa pracy . Konkurs wykazał dobre przygotowanie uczestników i wyrównany poziom . Będzie kontynuowany .

Czytaj więcej...

SUKCESY UCZNIÓW ELEKTRYCZNIAKA W WOJEWÓDZKICH ZAWODACH SPORTOWO-OBRONNYCH "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE"

Turniej

Jubileuszowe XXXV zawody sportowo-obronne pn. „ Sprawni jak żołnierze ‘’ zostały przeprowadzone na obiektach 1 pułku saperów w Brzegu . Uczestniczyło w nich 66 dziewcząt i chłopców z 15 szkół województwa opolskiego . Celem zawodów było wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów w na szczeblu wojewódzkim w kategorii dziewcząt i chłopców , którzy w dniach 12-15.06.br. będą reprezentować Opolszczyznę w zawodach centralnych w Bornem-Sulinowie . Organizatorem zawodów było opolskie Kuratorium Oświaty, 1 Pułk saperów w Brzegu i Wojewódzki Sztab Wojskowy . Kierownikiem zawodów był płk Edward Łakomy.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2012r Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Euroelektryk”, jak co roku, zorganizowali Szkolny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej. W turnieju wzięło udział 51 osób, głównie z klas pierwszych i drugich. Turniej miał formę testową. Pytania miały charakter otwarty i zamknięty. Pierwsze miejsce z ilością 23,5 punktów (na 30 możliwych) zajął Jarosław Janus z klasy II AT, drugie miejsce Mateusz Litwinowicz z klasy II AT (22,5 punktów), trzecie miejsce Rafał Szmul z klasy II AT (21,5 punktów). Na wyróżnienie zasłużyli również: Jakub Malejka (21 p.), Michał Grącikowski (20,5 p.), Maciej Kuliński (19,5 p.) oraz Krzysztof Dziwisz (19,5 p.). W składzie komisji zasiedli: opiekunka SKE „Euroelektryk” mgr Katarzyna Dworaczyńska oraz Justyna Kaczmarek i Nadia Hanuszewicz z klasy I FT.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy a uczestnikom dziękujemy za udział. Informujemy, że 16 kwietnia o godz. 8.00 w sali nr 13 odbędzie się spotkanie z euro deputowaną Danutą Jazłowiecką. Na spotkaniu tym zostaną wręczone nagrody i upominki.