SPOTKANIE WŁADZ KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 11.12.br. Zarząd koła szkolnego LOK spotkał się z członkami komisji rewizyjnej oraz przewodniczącymi sekcji specjalistycznych. Tematem tego roboczego spotkania osób odpowiedzialnych za realizację planu zamierzeń Koła była ocena zadań zrealizowanych od zebrania sprawozdawczo-wyborczego / 16.10.br./ do dnia dzisiejszego oraz szczegółowe omówienie zadań, jakie czekają naszych członków w 2013 r.

Na wstępie prezes wręczył złote. srebrne i brązowe odznaki sprawności obronnej OSO dla wyróżniających się członków Koła. Złote odznaki otrzymali : Gabriela Lorenc, Paweł Markuszewski, Michael Dziony, Łukasz Waldmajer, Maciej Krakowiak . Medale srebrne otrzymali : Mateusz Rzemykowski, Kamil Matejuk, Damian Mainka i Tomek Dobranowski .

Czytaj więcej...

EWAKUACJA SZKOŁY - Ćwiczenia

Rozwój cywilizacyjny niesie z sobą coraz więcej zagrożeń naturalnych, spowodowanych działalnością człowieka oraz społecznych. Większość zagrożeń nie sposób wyeliminować, należy zatem dołożyć starań, aby zminimalizować ich niszczące działanie, umiejętnie przygotować się na ich nadejście.

Wśród zagrożeń naturalnych  w Polsce jednym z najczęstszych są pożary. I to nie tylko te obejmujące wielkie obszary (np. pożar lasu), ale także w zakładach pracy, instytucjach, obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, itp. Takie zagrożenie może pojawić się również w naszej szkole. Wszyscy nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni i obsługi muszą być przygotowani na wybuch pożaru w szkole, a także  na zagrożenia  chemiczne, biologiczne, terrorystyczne, itp. ). Potrzebna jest szeroko rozumiana profilaktyka, teoretyczna i praktyczna wiedza oraz prawidłowe postępowanie, gdy dane zagrożenie wystąpi. Doceniając wagę problemu, dyrekcja szkoły organizuje okresowe szkolenia dla wszystkich pracowników szkoły oraz ćwiczenia praktyczne.

Czytaj więcej...

OSIĄGNIĘCIA CZŁONKÓW KOŁA SZKOLNEGO LOK W ZSEl. w r.szk. 2011/2012

L.p.              Rodzaj                       Uczestnicy Klasa Punkty Miejsce Uwagi
1. Turniej Wiedzy Pożarniczej Michael Dziony                    Tomasz Konieczny                           Mateusz Rzepka                     Paweł Juszczyszy                          Damian Mainka                               Mateusz Kupka                                  Kamil Przemus                            2 f             2 a          2b             1 b            1 a            2 b            1 a               27             25             22             20             20             20               20                 1                 2                  3                  4                  4                  4                  4                           
 2. Konkurs pt. „ Z Kodeksem pracy na Ty Mateusz Rzemykowski      Damian Szober                   Patryk Pluskota                   Mateusz Wocka                  Krzysztof Danisz                Mateusz Wilczyński           Mateusz Krzyżek 2 d           2 a            2 d           2 d           2 a            2 d            2 a 18                  17               16               15               14               13               13 1                2                   3                   4                   5                    6                   6  
3. Zawody sportowo-obronne pt.” Sprawni jak żołnierze ‘’ Michał Głuszek                 Paweł Markuszewski         Łukasz Waldmajer 4 d           2 c           2 e                    240                     3  
4. Konkurs pt.     Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych – etap szkolny Maciej Krakowiak            Adam Bąk                         Szymon Jacheć                  Mateusz Mrozek               Michał Kocot                    Michał Grygiel                  Jacek Michalak 3 d           3 b           2 a           2 b           3 a             2 b           2 b 31               29               28                25               24               23                   23               1                  2                  3                    4                   5                   6                     6  
5. Konkurs pt.        „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych  Maciej Krakowiak           Adam Bąk                        Szymon Jacheć 3 d            3 b           2 a 43               43               33                         1  
6. Młodzieżowy turniej motoryzacyjny Kamil Łukaszyński         Mateusz Łączka              Krzysztof Danisz 3 a          3 a            3 a                       6  
7. Zawody o puchar dowódcy 1 pułku saperów w Brzegu Michał Głuszek            Paweł Markuszewski     Łukasz Waldmajer 4 d          2 c           2 e                   21                        2  

ZEBRANIE SZKOLNEGO KOŁA LOK

W dniu 16.10.2012 r. odbyło się zebranie koła szkolnego LOK. W referacie sprawozdawczym przedstawione zostały najważniejsze dokonania Koła w minionym roku szkolnym, były to: 

  • 3 miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich pn. „Sprawni jak żołnierze’’,  
  • 2  miejsce drużynowo w zawodach o puchar dowódcy 1 p.sap. w  Brzegu,  
  • 1 miejsce drużynowo w konkursie nt. udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych w latach 1953-2009 ‘’. 

Członkowie Koła odnosili również sukcesy indywidualne. Do najlepszych i najaktywniejszych należeli: Agnieszka Kornijczuk, Paweł Markuszewski, Maciej Krakowiak, Adam Bąk, Łukasz Waldmajer, Michał Głuszek, Szymon Jacheć, Mateusz Rzemykowski, Michael Dziony, Tomasz Dobranowski, Gabriela Lorenc.

Działalność Koła jest wielokierunkowa. Prowadzona jest w 7 sekcjach specjalistycznych. To spośród członków poszczególnych sekcji rekrutują się uczestnicy przedsięwzięć na szczeblu szkoły, powiatu i województwa. Łącznie w w/w przedsięwzięciach w minionym roku szkolnym  zaangażowanych było ponad 120 naszych członków.

Czytaj więcej...

WARSZTATY Z I POMOCY W TURAWIE

ME 2012

W niesprzyjających warunkach , przy padającym deszczu odbyły się w Turawie w ośrodku wypoczynkowym Ochotniczych Straży Pożarnych , tegoroczne warsztaty z I pomocy . Naszą szkołę reprezentowali : Paweł Markuszewski , Dominika Kurek / kl. 2 C / , Łukasz Waldmajer / kl. 2 E / i Marian Setnicki / kl.1 A / . Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu I pomocy . W warsztatach udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opola , powiatu opolskiego i krapkowickiego . Warsztaty swą obecnością zaszczycili wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś oraz komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nadbrygadier Karol Stępień . Na wstępie strażacy – ratownicy dali pokaz udzielenia I pomocy w wypadku drogowym.

Czytaj więcej...