TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 3.04.br. w „ Elektryczniaku’’ odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej. Udział w nim wzięli uczniowie klas 1-3 naszej szkoły.  Mieli  oni  za zadanie udzielić poprawnej odpowiedzi na 36 pytań z zakresu ochrony przeciwpożarowej  , tj. znajomości podstawowych aktów prawnych  , podstawowego sprzętu ppoż. środków ppoż. , zasad ewakuacji po ogłoszeniu alarmu ppoż. 

Turniej został zorganizowany przy  pomocy i  udziale członków sekcji ppoż. Szkolnego koła LOK. Jury konkursu pracowało pod przewodnictwem Gabrieli LORENC .

Najlepszym okazał się Michael DZIONY / kl. 3 F / , który zgromadził 26 pkt.

Kolejne punktowane miejsca zajęli :

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

ZARZĄD KOŁA SZKOLNEGO LOK ZAPRASZA DO  UDZIAŁU   W N/W  PRZEDSIĘWZIĘCIACH :

  • TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ  -  3.04.2013 r. o godz.10.30 w sali nr 13
  • KONKURS NT. „ UDZIAŁ ŻOŁNIERZY POLSKICH W MISJACH POKOJOWYCH W LATACH 1953 – 2012’’ – eliminacje szkolne w dniu 10.04.2013r. s. 13
  • ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE  „ SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE’’ - 23.04.2013 r. - Głogówek

  ZARZĄD

SPOTKANIE WŁADZ KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 11.12.br. Zarząd koła szkolnego LOK spotkał się z członkami komisji rewizyjnej oraz przewodniczącymi sekcji specjalistycznych. Tematem tego roboczego spotkania osób odpowiedzialnych za realizację planu zamierzeń Koła była ocena zadań zrealizowanych od zebrania sprawozdawczo-wyborczego / 16.10.br./ do dnia dzisiejszego oraz szczegółowe omówienie zadań, jakie czekają naszych członków w 2013 r.

Na wstępie prezes wręczył złote. srebrne i brązowe odznaki sprawności obronnej OSO dla wyróżniających się członków Koła. Złote odznaki otrzymali : Gabriela Lorenc, Paweł Markuszewski, Michael Dziony, Łukasz Waldmajer, Maciej Krakowiak . Medale srebrne otrzymali : Mateusz Rzemykowski, Kamil Matejuk, Damian Mainka i Tomek Dobranowski .

Czytaj więcej...

WARTO PRZYPOMNIEĆ....

Warto przypomnieć , zwłaszcza młodszemu gronu pedagogicznemu i uczniom, że pierwszym odznaczeniem, jakim została wyróżniona nasza szkoła ,  był złoty medal „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’ . Miało to miejsce w dniu 24.03.2006 r. podczas uroczystości w dniu Patrona szkoły. O to zaszczytne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Elektrycznych wnioskował Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Opolu. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na szczególne zasługi  dyrekcji  i grona pedagogicznego w  upowszechnianiu wśród młodzieży „ Elektryczniaka’’ chlubnych tradycji oręża i narodu polskiego, kontynuowania wysiłków w dziele upamiętniania miejsc pamięci narodowej, zachęcania i angażowania młodzieży do opieki nad miejscami uświęconymi walką o wolność i niepodległość, zapraszanie kombatantów i weteranów na „ żywe’’ lekcje historii, itp. ZWLOK docenił także wielkie zasługi koła szkolnego LOK – najlepszego wśród kół szkolnych na Opolszczyźnie ,  w rozwijaniu zainteresowań i postaw patriotycznych ,proobronnych i proobywatelskich   uczniów „ Elektryczniaka’’ . Nie bez znaczenia był udział członków koła szkolnego LOK w poczcie sztandarowym ZW LOK.

Uroczystego aktu odznaczenia sztandaru szkoły złotym medalem „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’, dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Opolu Edward Łakomy.  

EWAKUACJA SZKOŁY - Ćwiczenia

Rozwój cywilizacyjny niesie z sobą coraz więcej zagrożeń naturalnych, spowodowanych działalnością człowieka oraz społecznych. Większość zagrożeń nie sposób wyeliminować, należy zatem dołożyć starań, aby zminimalizować ich niszczące działanie, umiejętnie przygotować się na ich nadejście.

Wśród zagrożeń naturalnych  w Polsce jednym z najczęstszych są pożary. I to nie tylko te obejmujące wielkie obszary (np. pożar lasu), ale także w zakładach pracy, instytucjach, obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, itp. Takie zagrożenie może pojawić się również w naszej szkole. Wszyscy nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni i obsługi muszą być przygotowani na wybuch pożaru w szkole, a także  na zagrożenia  chemiczne, biologiczne, terrorystyczne, itp. ). Potrzebna jest szeroko rozumiana profilaktyka, teoretyczna i praktyczna wiedza oraz prawidłowe postępowanie, gdy dane zagrożenie wystąpi. Doceniając wagę problemu, dyrekcja szkoły organizuje okresowe szkolenia dla wszystkich pracowników szkoły oraz ćwiczenia praktyczne.

Czytaj więcej...