Turniej Wiedzy Pożarniczej

pozarnictwo

Zaproszenie

Informuję, że Turniej Wiedzy Pożarniczej odbędzie się w dniu 25.03.br. o godz. 8.50 w Sali nr 13. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zgłosili swój udział w w/w przedsięwzięciu.

ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU SzK LOK

W dniu 19.11.2013 r. odbyło się spotkanie Zarządu Koła z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i przewodniczących sekcji specjalistycznych.

Spotkanie miało na celu skonkretyzowanie zadań dla aktywu na najbliższą przyszłość oraz nakreślenie zadań długofalowych do końca br. szkolnego. Zgodnie z „ Rocznym planem zamierzeń Koła na r.szk. 2013/2014 ‘’ zaplanowano przeprowadzenie n/w konkursów, turniejów i zwodów:

  • Turniej Wiedzy Pożarniczej ( I połowa marca 2014 r. )
  • Szkolne eliminacje konkursu pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach

pokojowych w l. 1953-2013’’ ( I połowa kwietnia 2014 r. )

  • Zawody wojewódzkie pt.” Sprawni jak żołnierze’’ ( II połowa kwietnia 2014)
  • Konkurs na szczeblu wojewódzkim pt.” Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2013’’ ( II połowa maja 2014 r. )  

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SZKOLNEGO LOK

lok

W dniu 10.10.2013r. odbyło się zebranie koła szkolnego LOK. W referacie sprawozdawczym przedstawione zostały najważniejsze dokonania Koła w minionym roku szkolnym. Są to : 5 miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich pn.”Sprawni jak żołnierze’’,1 miejsce drużynowo w konkursie nt. udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych w latach 1953-2011’’. Członkowie Koła odnosili również sukcesy indywidualne. Do najlepszych i najaktywniejszych należeli: Paweł Markuszewski, Mariusz Setnicki, Maciej Krakowiak, Adam Bąk, Łukasz Waldmajer, Mateusz Rzemykowski, Michael Dziony, Tomasz Dobranowski, Gabriela Lorenc, Robert Kusa. Działalność Koła jest wielokierunkowa. 

Czytaj więcej...

Ewakuacja

alarm

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń w roku szkolnym 2013/2014, w dniu 22.10.2013 r. miała miejsce ewakuacja całego stanu osobowego szkoły z powodu zagrożenia pożarowego. Celem ćwiczebnej ewakuacji było wyrobienie u uczniów /zwłaszcza klas pierwszych/ umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu ppoż., praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp. Dla zespołu kierującego ewakuacją była okazją do doskonalenia stylu kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do konfrontacji wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji ludzi w sytuacji różnorodnych zagrożeń z praktycznym działaniem, dodatkowo w warunkach pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Zarząd Szkolnego Koła LOK serdecznie wita uczniów klas pierwszych w progach naszej znakomitej szkoły i zaprasza do udziału w pracach naszego Koła. Jesteśmy przodującym kołem szkolnym na Opolszczyźnie. Nasi członkowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w takich sekcjach specjalistycznych, jak : sportów obronnych, ratownictwa medycznego, pożarowej, misji pokojowych, informatycznej, airsoftowej czy strzeleckiej. Uczestniczymy z sukcesami w wielu konkursach, turniejach i zawodach szczebla szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. O tym dowiecie się przeglądając naszą stronę internetową ( www.lokelektryk.ugu.pl ).

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się na początku października br. / dokładny termin będzie podany później /.

ZARZĄD