Obchody Dnia Weterana 2014 w Opolu

onz

Z udziałem weteranów misji pokojowych, zaproszonych gości oraz młodzieży szkolnej, w dniu 27.05.2014 r. odbyły się w Opolu uroczyste obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i  Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ, połączone z obchodami 15-rocznicy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Już od 7 lat właśnie w ten sam sposób z udziałem w/w grup Koło nr 25 SKMP ONZ  w Opolu świętuje   Dzień Weterana  ( wcześniej „ Peacekeepera’’ ). Właściwie to nie świętuje, a organizuje dla młodzieży szkolnej konkursy, spotkania z weteranami, prezentacje filmów z misji. Nie inaczej było w tym roku. Na ogłoszony kilka miesięcy temu konkurs plastyczny pt. „ Żołnierze polscy w misjach pokojowych’’ napłynęło 151 prac.

Czytaj więcej...

OBCHODY DNIA ZWYCIĘSTWA

W dniu 8.05.br. na placu Wolności przy Pomniku Walk o Polskość Śląska Opolskiego miały miejsce uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem w II wojnie światowej. Uczestniczyli w nich kombatanci, zaproszeni goście honorowi, młodzież szkolna, mieszkańcy Opola. Znaczenie tego wydarzenia w życiu naszego narodu i państwa jest nie do przecenienia.  Zakończyła się ponad 5-letnia wojna, która przyniosła nam ogromne straty ludzkie i materialne. Rozpoczął się proces odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Pamięć o bohaterstwie i poświęceniu narodu i żołnierza polskiego musi trwać w naszej społecznej świadomości i być ciągle żywa – mówił w swym wystąpieniu płk w st.spocz. Stefan Szelka, prezes Opolskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków. Podziękował wszystkim przybyłym na plac Wolności. Poczet sztandarowy ze sztandarem Zespołu Szkół Elektrycznych był obecny na dzisiejszej uroczystości. Drugi skład pocztu naszej szkoły także uczestniczył w obchodach wraz ze sztandarem Opolskiego ZKRPi BWP.  

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA DLA ABSOLWENTÓW – CZŁONKÓW SzK LOK

W dniu 8.04.2014 r. Zarząd Koła spotkał się z absolwentami – członkami SzK LOK najbardziej aktywnymi i zaangażowanymi w działalności statutowej. Pełnili różne funkcje w Zarządzie Koła, Komisji Rewizyjnej, byli przewodniczącymi sekcji specjalistycznych, a także brali czynny udział w wielu przedsięwzięciach na szczeblu szkoły, powiatu i województwa. Rozwijali swoje zainteresowania, dojrzewali, poznali smak zwycięstwa i gorycz porażki.

W spotkaniu uczestniczyli; Dominika KUREK, Paweł MARKUSZEWSKI, Łukasz WALDMAJER, Mateusz RZEMYKOWSKI i Michael DZIONY. Zawsze godnie reprezentowali swoją szkołę – swój „ Elektryczniak’’, zawsze dawali z siebie wszystko, aby w zdrowej, sportowej rywalizacji osiągać założone cele. Przez 4 lata nauki w szkole uczestniczyli kilkakrotnie w zawodach sportowo-obronnych na szczeblu wojewódzkim pn. „ Sprawni jak żołnierze’’ / I m drużynowo w 2011 i III m w 2012 roku, II m w rywalizacji o puchar dowódcy 1 Brygady Saperów w Brzegu, uzyskanie Certyfikatu za udział w I Zawodach Ratownictwa Medycznego w Turawie / Paweł Markuszewski, Łukasz Waldmajer, Dominika Kurek/ , I m w Turnieju Wiedzy Pożarniczej / Michael Dziony, Mateusz Rzemykowski, I m w konkursie nt. BHP / Mateusz Rzemykowski /. To tylko kilka ważniejszych osiągnięć dzisiejszych bohaterów uroczystego spotkania, które przypomniał prezes Zarządu p. Edward Łakomy.

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA DLA ABSOLWENTÓW – CZŁONKÓW SzK LOK

onz

W dniu 8.04.2014 r. Zarząd Koła spotkał się z absolwentami – członkami SzK LOK najbardziej aktywnymi i zaangażowanymi w działalności statutowej. Pełnili różne funkcje w Zarządzie Koła, Komisji Rewizyjnej, byli przewodniczącymi sekcji specjalistycznych, a także brali czynny udział w wielu przedsięwzięciach na szczeblu szkoły, powiatu i województwa. Rozwijali swoje zainteresowania, dojrzewali, poznali smak zwycięstwa i gorycz porażki.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

konkurs-ppoz

W dniu 25.03.2014 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem  na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole.

Wyniki oceniało jury w składzie: Filip Jokiel, Damian Szober i Krzysztof Danisz. Najlepszym okazał się Michael DZIONY uzyskując 27 pkt.

Czytaj więcej...