Ewakuacja Szkoły

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń w roku szkolnym 2014/2015, w dniu 30.10.2014 r. miała miejsce ewakuacja całego stanu osobowego szkoły z powodu zagrożenia pożarowego.

Celem ćwiczebnej ewakuacji było wyrobienie u uczniów /zwłaszcza klas pierwszych/ umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu ppoż., praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp.

Dla zespołu kierującego ewakuacją była okazją do doskonalenia kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do konfrontacji wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji ludzi w sytuacji różnorodnych zagrożeń z praktycznym działaniem, dodatkowo w warunkach pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SZKOLNEGO LOK W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

onz

W dniu 9.10.2014 r. w naszej szkole odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK.

W imieniu ustępującego Zarządu , referat sprawozdawczy wygłosił prezes p. Edward Łakomy . Wymienił największe i najważniejsze dokonania członków Koła – uczestników konkursów , zawodów , turniejów , itp. , na których nasi członkowie godnie reprezentowali szkołę , zajmując czołowe lokaty . Najlepsi z nich to : Jarosław Jary / I m /, Ireneusz Krawczyk / II m / oraz Tomasz Czekała / III m / indywidualnie w konkursie pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2013 ‘’/ oraz I m drużynowo w tym konkursie ; II m Błażej Mrzygłód w konkursie plastycznym pt. „ Żołnierze polscy w misjach pokojowych’’ , Michael Dziony / - 1 m w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 2 m – Artur Mendiuk, a trzecie Damian Mainka.

Czytaj więcej...

Życzenia dla Delegatów Zjazdu ZKRPiBWP

zkrpibwp

Podczas trwającego VI Zjazdu Delegatów Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych , delegacja naszej Szkoły wystąpiła z życzeniami dla delegatów. Posłanie odczytała uczennica klasy I D Ania Miklis. W treści posłania odnajdujemy, oprócz życzeń owocnych obrad, także odniesienia do ścisłej współpracy, jaką nawiązały i kontynuują ZKRPiBWP oraz opolski „ Elektryczniak’’. Jej dowodem są spotkania kombatantów z młodzieżą szkolną, udział płk Szelki na uroczystości zakończenia roku szkolnego, itp. Osobiste życzenia od dyrektora szkoły dla uczestników Zjazdu przekazał Edward Łakomy.

Czytaj więcej...

INFORMACJE o zawodach , turniejach , konkursach , organizowanych dla członków koła szkolnego LOK w Zespole Szkół Elektrycznych w roku szkolnym 2014/2015

I .ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE „ SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE „

  • zawody rozgrywane są w 5 konkurencjach :

- strzelanie z karabinka sportowego ( kbks ) na 50 m

- rzut granatem do celu / chłopcy na odległ. 25 m , dziewczęta 20 m./ Trafienie do prostokąta o wymiarach 2 x 1 m daje 3 pkt, zaś do prostokąta o wymiarach 5 x 2 m – 1 pkt. /

- udzielanie I pomocy

- test sprawnościowy / pokonanie przeszkód na odległ. ok. 50 m /

- bieg na orientację / na trasie ok. 2.5 km należy odszukać kilkanaście lampionów /.

Czytaj więcej...

PLAN ZAMIERZEŃ koła szkolnego LOK w roku szkolnym 2014/2015 w ZSEl.

L.p. Przedsięwzięcie Termin Odpowiedzialny Uwagi
1.

Posiedzenie Zarządu

- przygotowanie zebrania spr.-wyborczego

- propozycje składu nowych władz Koła

IX.2014 Prezes  
2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 7. X.2014 Zarząd  
3. Spotkanie zarządu , komisji rewizyjnej i przew. sekcji specjalistycznych XI.2014 Prezes  
4. Pomoc przy organizacji wigilii XII.2014 Zarząd  
5. Praca w sekcjach specjalistycznych Cały rok Przew. sekcji  
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły , Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną Cały rok Zarząd  
7. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu nt. wiedzy ppoż. II-III.2015 Prezes, przew. sekcji pożarniczej  
8. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu Pt. „ Z kodeksem pracy na Ty ‘’ IV.2015 Prezes  
9. Przygotowanie reprezentacji szkoły na zawody Pt. „ Sprawni jak żołnierze ‘’ III-IV.2015 Prezes, przew. sekcji sportów obronnych  
10. Pomoc przy akcji honorowego dawstwa krwi w ZSEl. Do uzgodnienia Zarząd , przew. sekcji ratownictwa medycznego  
11. Prowadzenie strony internetowej SzK LOK Cały rok Przew. sekcji informatycznej  
12. Przygotowanie do konkursu Pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2012 ‘’ IV-V. 2015 Prezes , przew. sekcji misji pokojowych  
13. Popularyzacja dokonań Koła w gablocie szkolnej i mediach lokalnych Cały rok Prezes , zarząd  
14. Pomoc organizacyjna podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego Do uzgodnienia Prezes , zarząd  
15. Spotkanie z absolwentami VI.2014 Zarząd