OBCHODY DNIA WETERANA W OPOLU

W dniu 27.05.2015 r. w Colegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyły się uroczystości z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ oraz „ Międzynarodowego Dnia Uczestników misji Pokojowych ONZ ’’. Świętowano także 15-lecie Opolskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koła nr 25. W programie obchodów zaplanowano m.inn. konkurs tematyczny, poświęcony udziałowi polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953-2014, wystawę nagrodzonych prac plastycznych, spotkanie młodzieży z uczestnikiem misji w Mali i Czadzie, spotkanie z weteranami misji zagranicznych.

W uroczystości udział wzięli opolscy weterani misji, zaproszeni goście honorowi i młodzież szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opolszczyzny. Wśród gości honorowych obecni byli m.inn. wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś, wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha, prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof.dr.hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Mirosław Karasek, przedstawiciele 10 Brygady Logistycznej, policji, straży pożarnej, prezesi związków i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół.

Czytaj więcej...

Z nich możemy być dumni

W dniu 25.03.2015 r. Zarząd Koła szkolnego LOK spotkał się abiturientami – najaktywniejszymi członkami Koła, aby podziękować im za 4- letnią owocną i zaangażowaną działalność na rzecz Koła i opolskiego Elektryczniaka Spotkanie zaszczycił swą obecnością dyrektor szkoły p. Dariusz Dobrowolski oraz wicedyrektor p. Damian Stankowicz. Spotkania te weszły już na stałe do kalendarza SzK LOK i należą do chlubnych tradycji szkoły.

Przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu Koła p. Edward Łakomy. Pokrótce przedstawił zasługi i dokonania obecnych uczniów – członków SzK LOK . A są one niebagatelne.

Czytaj więcej...

Turniej Wiedzy Pożarniczej

konkurs-ppoz

W dniu 17.03.2015 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury pod kierownictwem Mariusza Setnickiego.

Najlepszym okazał się Artur MENDIUK / kl. 3A / uzyskując 26 pkt.

Czytaj więcej...

Dzień Otwartych Koszar w 10. Brygadzie Logistycznej

W dniach 26-27.03.2015r. 10 Brygada Logistyczna szeroko otwarła swoje bramy dla młodzieży szkolnej województwa opolskiego. Nasza szkoła od lat bardzo chętnie korzysta z tego zaproszenia. Dyrektor szkoły zaakceptował propozycje nauczyciela Edukacji dla bezpieczeństwa, aby w br. umożliwić zwiedzenie Brygady wszystkim uczniom klas pierwszych. Ma to swoje głębokie uzasadnienie, jako że obecnie młodzież szkolna ma ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu ze sprawami obronności, szkoleniem wojskowym, wymogami bezpieczeństwa kraju. Już na tym etapie swojej edukacji młodzi ludzie muszą rozumieć potrzebę przygotowywania się (jeśli zajdzie taka konieczność) do obrony kraju. Europa stała się mniej bezpieczna, przybyło zagrożeń. Dlatego wojsko polskie z jednej strony rozpoczęło szeroko zakrojoną modernizację sprzętu i uzbrojenia, a z drugiej (nareszcie) zintensyfikowało proces szkolenia rezerw.

Czytaj więcej...

ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU SZK LOK

logotyp szk lokW dniu 11.02.2015 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i kierownictwa sekcji specjalistycznych, poświęcone zadaniom aktywu w II semestrze. Prowadzący spotkanie prezes Zarządu p. Edward Łakomy omówił przedsięwzięcia, w których mogą wziąć udział członkowie SzK LOK, ale także i osoby niezrzeszone. W chronologicznej kolejności będą to:

  • Turniej Wiedzy Pożarniczej / koniec III. br. /
  • Konkurs nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2014’’ – eliminacje szkolne / II połowa IV. br. /
  • Zawody sportowo-obronne pt. „ Sprawni jak żołnierze’’ / II. połowa IV. br. /
  • Konkurs plastyczny pt. „ Żołnierz polski w misjach pokojowych’’ / termin oddania prac – do 13.05.br.
  • Konkurs wojewódzki pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2014’’. / 27.05.br. /

Czytaj więcej...