ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU SzK LOK

W dniu 22.10.2015 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i kierownictwa sekcji specjalistycznych, poświęcone zadaniom aktywu w roku szkolnym 2015/2016. Spotkanie prowadziła prezes Zarządu Ania Miklis.

Na wstępie opiekun Koła wręczył odznaki Sprawności Obronnej ( OSO ). Otrzymali je: Artur Mendiuk, Mateusz Gruszecki i Tomasz Czekała. Edward Łakomy omówił przedsięwzięcia, które są ujęte w „Rocznym planie zamierzeń Koła’’ oraz postawił konkretne zadania dla poszczególnych sekcji i ich przewodniczących. Otrzymali oni Regulaminy zawodów i konkursów, które będą realizowane wiosną 2016 r. Bezpośrednią pomoc i wsparcie udzielać im będą wiceprezesi Zarządu – Róża Orłowska i Denis Elis.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SzK LOK

W dniu 8.10.2015 r. w naszej szkole odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK.

W imieniu ustępującego Zarządu, referat sprawozdawczy wygłosił prezes p. Edward Łakomy. Wymienił największe i najważniejsze dokonania członków Koła – uczestników konkursów, zawodów, turniejów, itp., na których nasi członkowie godnie reprezentowali szkołę, zajmując czołowe lokaty. Najlepsi z nich to : Mateusz Plewka, Mikołaj Marciniak, Szymon Dziubiński / 8 m drużynowo w zawodach „ Sprawni jak żołnierze’’ /; Mateusz Gruszecki / I m /, Tomasz Czekała / II m /, Lucjan Kobylański / III m / indywidualnie w konkursie na szczeblu wojewódzkim pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2014 ‘’/ oraz I m drużynowo w tym konkursie, Błażej w konkursie plastycznym pt. „ Żołnierze polscy w misjach pokojowych’’, I m Artur Mendiuk w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dobrze spisała się drużyna dziewcząt w składzie: Anna Miklis, Róża Orłowska i Olga Ostrowska w zawodach „ Sprawni jak żołnierze’’. Aktywnie uczestniczyliśmy także w warsztatach ratowniczych na szczeblu miejskim i wojewódzkim. W w/w udział wzięli: Róża Orłowska, Mateusz Panicz, Dawid Macha, Denis Elis, Mateusz Plewka.

Czytaj więcej...

WARSZTATY RATOWNICZE Z I POMOCY

W dniu 2.06.2015 r. na terenie Miejskiego Stadionu Opolskich Olimpijczyków w Opolu zorganizowano kolejną edycję warsztatów ratowniczych dla młodzieży wszystkich typów szkół. Organizatorem warsztatów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, oraz p. Marzena Kawałko- przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola. W warsztatach uczestniczyła także 4-osobowa drużyna z Zespołu Szkół Elektrycznych w składzie: Róża Ostrowska (1F), Mateusz Panicz ( 1AZ), Dawid Macha (1B) i Denis Elis (1F).

Warsztaty składały się z 2 części: pierwsza – sprawnościowa miała charakter rywalizacji między zespołami. W jej skład wchodziły: wspinaczka na ściance drużynowo na czas oraz pokonanie toru slalomem i celne skierowanie strumienia wody w limicie czasowym z wykorzystaniem tarcz nalewowych. W tej konkurencji nasz zespół zajął III m. W drugiej części, która miała charakter szkoleniowy, zespoły wykonywały praktycznie zadania z zakresu udzielania I pomocy.

Czytaj więcej...

WARSZTATY RATOWNICZE W OPOLU

W dniu 16.06.2015r.aktywnie uczestniczyliśmy w kolejnych warsztatach ratowniczych, organizowanych tym razem przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, KW Policji, WOPR-u Opole, WORD Opole, Kuratorium Oświaty, ZHP i innych. Kolejnych, bo przecież 2 tygodnie temu braliśmy udział w podobnych warsztatach z zakresu I pomocy, organizowanych przez Komendę Miejską PSPoż. Tym razem, zgodnie z zamysłem organizatorów przyjechały zespoły szkolne z całego województwa.

Opolski „ Elektryczniak’’ reprezentował zespół w składzie: Róża Ostrowska 1F, Mateusz Panicz 1AZ, Mateusz Plewka 1G i Dawid Macha 1B. Celem warsztatów było: propagowanie prawidłowych zachowań młodzieży w zakresie I pomocy, propagowanie ochrony ppoż., bezpieczeństwo nad wodą i na drodze, zasady gaszenia pożarów przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, poprawa bezpieczeństwa młodzieży w różnych sytuacjach. Warsztaty otworzył gospodarz – komendant wojewódzki PSPoż. w Opolu nadbrygadier Karol Stępień, który serdecznie powitał młodzież, opiekunów i współorganizatorów. Program warsztatów przewidywał m.inn. ćwiczenia z zakresu I pomocy na 4 stanowiskach, wykłady nt. postępowania na wypadek pożaru oraz zachowania się nad wodą, zachowania się na drodze, przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.

Czytaj więcej...

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

W dniu 21.05.2015 r. odbyła się IV Wojewódzka Olimpiada „Torba Kangura’’, adresowana do opolskich przedszkolaków. Celem tej bardzo pożytecznej i edukacyjnej imprezy, której „ duchem sprawczym’’ jest dyrektor Przedszkola nr 25 w Opolu p. Ewa Dęga, jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwo dzieci. W organizację Olimpiady włączyli się m.inn. : Urząd Miasta Opola, Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna , a także nasza szkoła.

Urządzono kilka „ stanowisk’’, na których przedszkolaki poznawały tajniki udzielania I pomocy, prawidłowego zachowania się na przejściu dla pieszych, przenoszenia poszkodowanych z wykorzystaniem noszy, bandażowanie ran, zachowania się nad wodą, itp. Przedszkolaków instruowali opiekunowie grup – wychowawcy, policjanci, studenci PWSM i UO, a także nasi uczniowie. przez zabawę. To znakomita impreza, pomyślana jako edukacja poprzez zabawę i praktyczne działanie. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały czynności , demonstrowane najpierw przez instruktorów.

Czytaj więcej...