AKTYW KOŁA SZKOLNEGO LOK NA RZECZ DNIA OTWARTEGO SZKOŁY

W ramach Dnia Otwartego Szkoły, Zarząd SzK LOK zorganizował pokazy kilku sekcji specjalistycznych. Odwiedzającym naszą szkołę zaprezentowali się członkowie sekcji ratownictwa medycznego – Mateusz Panicz, Dawid Urbanek i Bartek Perzak, którzy 5.03.br. w Brzegu zajęli II miejsce w Mistrzostwach o puchar Dyrektora ZSMed. Pokazywali oni młodzieży, jak fachowo należy udzielać I pomocy. Swoje stanowisko urządzili członkowie sekcji sportów obronnych pod wodzą szefa sekcji Mateusza Plewki. Mateusz jest jednocześnie członkiem Związku Strzeleckiego „ Strzelec’’ z Nysy. Ubrany w mundur strzelca prezentował broń strzelecką, odzież ochronną i inne akcesoria wojskowego wyposażenia. Pokaz wywołał ogromne zainteresowanie wśród młodzieży, zwłaszcza tej młodszej ze szkół podstawowych. Kolejne stanowisko zorganizowali członkowie sekcji pożarniczej – Dawid Macha i Artur Mendiuk, demonstrując podręczny sprzęt ppoż.

Czytaj więcej...

BRYGADA GOŚCI MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

W dniu 8.04.2016 r. gościliśmy w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w ramach Dni Otwartych Koszar. To już kolejna edycja udostępniania brygady dla młodzieży. Tym razem do brygady udali się ze swoimi opiekunami uczniowie wszystkich klas pierwszych naszego Technikum nr 5. Była to znakomita okazja do obejrzenia sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy brygady. Jest on niezbędny do realizacji zadań logistycznych w kraju i na misjach zagranicznych. Pokazano pojazdy transportowe , przeładunkowe , remontowe, łączności i medyczne , a także broń strzelecką i umundurowanie używane na misjach . Największym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy specjalistyczne, których nie spotyka się na ulicach, a które ułatwiają logistykom pracę.

Czytaj więcej...

SUKCES ELEKTRYCZNIAKA

Z tarczą wrócili nasi ratownicy, którzy w dniu 5.03.2016 r. brali udział w I Mistrzostwach I pomocy o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu. Zawody otworzyła p. mgr Marta Polanowska - dyrektor Zespołu Szkół Medycznych, życząc wszystkim sukcesów. Program mistrzostw przewidywał część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej brali udział zawodnicy i ich opiekunowie. Należał rozwiązać test z 40 pytaniami.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

konkurs-ppoz

W dniu5.04.2016 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole.

W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury w składzie: Ania Miklis i Mateusz Plewka. Najlepszym okazał się Artur MENDIUK uzyskując 26 pkt.

Czytaj więcej...

EWAKUACJA SZKOŁY

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń, w dniu 29.10.2015 r. w Zespole Szkól Elektrycznych przeprowadzono ćwiczebną ewakuację stanu osobowego szkoły. Zgodnie z opracowanym scenariuszem, powodem dla którego zarządzono ewakuację było zagrożenie pożarem.

Celem ewakuacji było wyrobienie u uczniów /zwłaszcza klas pierwszych/ umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu ppoż., praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, zadymieniu, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp. Dla zespołu kierującego ewakuacja była okazją do doskonalenia kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do skonfrontowania swojej wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji z praktyczną jej realizacją. Na ich barkach spoczywała odpowiedzialność za bezpieczne i sprawne wyprowadzenie uczniów z rejonu zagrożenia pożarem.

Czytaj więcej...