POKAZY UDZIELANIA I POMOCY W CWK

W dniu 11.01.2019 r., podczas zawodów w ramach Opolskiej Ligi Robotów, grupa ratownicza koła szkolnego LOK, dała pokaz udzielania I pomocy. Naszą grupę w składzie: Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Marcin Bzdzion, Szymon Drzewiecki, Wojtek Kotynia i Jakub Chełpa. Dzielnie wspierali uczniowie z 8 PLO. Pokazy, jak zawsze, cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych uczestników zawodów. Ratownicy przygotowali scenki, obrazujące postępowanie podczas różnych zagrożeń. Wykorzystując fantomy, nosze, kołnierze ratownicze i inne środki i materiały demonstrowali prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zabezpieczanie górnego odcinka kręgosłupa, wynoszenie poszkodowanych        z rejonu zagrożenia, itp. Pokazy jeszcze raz potwierdziły sprawność działania naszych ratowników i profesjonalizm. Sukcesywnie poszerzamy grupę ratowniczą o uczniów klas pierwszych po to, aby zachować dobry poziom wyszkolenia po odejściu tegorocznych maturzystów – trzonu obecnego składu grupy. 

Czytaj więcej...

SPOTKANIE WIGILIJNE AKTYWU SzK LOK

W dniu 20.12.018 r. opiekun kola szkolnego LOK p. Edward Łakomy spotkał się z aktywem Koła. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu SzK LOK z prezesem Dawidem Urbankiem na czele, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący sekcji specjalistycznych.

W miłej, sympatycznej atmosferze wspominano wydarzenia minionego roku szkolnego 2017/2018 oraz bieżącego. Złożono sobie wzajemnie życzenia wesołych świąt oraz pomyślności w nowym roku.

Czytaj więcej...

18 LAT KOŁA SZKOLNEGO LOK W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU’

Koło szkolne LOK powstało w 2000 r. z inicjatywy nauczyciela przysposobienia obronnego p. Edwarda Łakomego. Mija zatem 18 lat owocnej i nieprzerwanej działalności. Przez ten czas przez Kolo „przewinęło się’’ ponad 1.000 młodych ludzi, którzy mieli możliwość realizować tu swoje zainteresowania i pasje. Pracą koła kieruje corocznie wybierany Zarząd z prezesem na czele, natomiast bezpośrednia działalność jest realizowana w sekcjach specjalistycznych. Aktualnie są to: strzelecka, sportów obronnych, pożarnicza, ratownictwa medycznego, misji pokojowych, informatyczna. Okresowo działały także sekcja motoryzacyjna, marynistyczna, airsoftowa.

Koło od samego początku należało do przodujących kół szkolnych województwa opolskiego. Byliśmy i jesteśmy jedynym kołem oferującym tak szeroki wachlarz różnorodnych działań. Uwzględniamy potrzeby i zainteresowania uczniów, jeśli tylko przedstawią konkretne propozycje. Koło pracuje w oparciu o „Roczny plan zamierzeń’’. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w zawodach, konkursach, turniejach, warsztatach ratowniczych, a także w „Dniach Otwartych Szkoły, Targach Edukacyjnych, pokazach ratownictwa medycznego dla uczniów klas pierwszych podczas spotkania adaptacyjnego, w czasie ćwiczebnej ewakuacji szkoły, itp.

Czytaj więcej...

IMPREZA W STEGU ARENA

W dniu 3.12.2018 r. w Stegu Arena miała miejsce impreza, podsumowująca zakup przez miasto Opole 10-ciu defibrylatorów zewnętrznych (AED) w ramach akcji „Bezpieczne Opole’’. Defibrylatory te będą rozmieszczone w newralgicznych punktach Opola i zamontowane na obiektach użyteczności publicznej. Będą dostępne całodobowo. Zgromadzona w Stegu Arena młodzież gimnazjalnych i ponadpodstawowych, wysłuchała najpierw prelekcji przedstawicielki AEDMAX, która dostarczyła defibrylatory oraz obejrzała filmik szkoleniowy prezentujący posługiwanie się AED.

Następnie rozpoczęła się część praktyczna. Uczniowie mogli ćwiczyć na licznych fantomach, dostarczonych m.inn. przez PCK, Straż Pożarną, Policję, Służbę Więzienną, wykonywanie RKO z użyciem AED. W imprezie uczestniczyli uczniowie „ Elektryczniaka’’ z grupy ratowniczej SzK LOK oraz ratownicy klasowi klas pierwszych. Zakup przez miasto defibrylatorów zewnętrznych oraz ich rozmieszczenie w różnych punktach Opola, to bardzo cenna i ze wszech miar słuszna decyzja.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SzK LOK W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

W dniu 18.10.2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK.

W imieniu ustępującego Zarządu, referat sprawozdawczy wygłosił prezes Dawid Urbanek. Omówił dokonania członków Koła w minionym roku szkolnym, którzy uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. I tak członkowie grupy ratowniczej SzK LOK brali udział w pokazach z zakresu I pomocy podczas spotkania integracyjnego w Banderozie, w czasie Dni Otwartych Szkoły, podczas Targów Edukacyjnych, w czsie ćwiczebnej ewakuacji szkoły,warsztatów ratowniczych, organizowanych przez KW PSPoż. Przeprowadzili zajęcia doskonalące z I pomocy dla nauczycieli Elektryczniaka. Członkowie sekcji misji pokojowych w składzie: Patryk Fornal, Tomasz Paczkowski i Krzysztof Niestrój zajęli I miejsce zespołowo w konkursie wojewódzkim pt. „Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ’’, zaś Patryk Fornal zajął również I m indywidualnie. W Turnieju Wiedzy Pożarniczej najlepszym okazał się Łukasz Panicz. Dobrze spisała się także drużyna, uczestnicząca w zawodach sportowo-obronnych pn. „Sprawni jak żołnierze’’. Bardzo zaangażowani w prowadzenie strony internetowej SzK LOK i Koła nr 25 byli Bartek Perzak i Maksymilian Bednarczuk.

Czytaj więcej...