MISTRZOSTWA I POMOCY W BRZEGU

W dniu 6.04.2019 r. odbyły się IV Mistrzostwa I pomocy o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu. Opolski Elektryczniak reprezentowała drużyna w składzie: Dawid Urbanek (4G), Ola Dudzińska (3F), Bartek Błyszcz (4G) i Kuba Nakonieczny (1A). Celem mistrzostw była integracja młodzieży zainteresowanych tematyką, związana z I pomocą, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania I pomocy, propagowanie wiedzy nt. ogólnych zasad bezpieczeństwa, profilaktyki i działań ratowniczych.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 28.03.2019 r. odbył się konkurs ze znajomości ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ppoż., podręcznego sprzętu gaśniczego oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. Wykazali się dość dobrą wiedzą z zakresu w/w problematyki. Najlepszy wynik osiągnął Piotr Brajer z kl. 1e, uzyskując 25 pkt. Kolejne miejsca zajęli: Maksymilian Bilski ( kl. 1e) – 20 pkt. i Barbara Walicka ( kl.1e) – 17 pkt. Zostali oni nagrodzeni dyplomami. Testy oceniało jury w składzie: Oliwier Woźniak – szef sekcji pożarniczej SzK LOK oraz Dawid Urbanek – prezes SzK LOK.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE WIGILIJNE AKTYWU SzK LOK

W dniu 20.12.018 r. opiekun kola szkolnego LOK p. Edward Łakomy spotkał się z aktywem Koła. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu SzK LOK z prezesem Dawidem Urbankiem na czele, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący sekcji specjalistycznych.

W miłej, sympatycznej atmosferze wspominano wydarzenia minionego roku szkolnego 2017/2018 oraz bieżącego. Złożono sobie wzajemnie życzenia wesołych świąt oraz pomyślności w nowym roku.

Czytaj więcej...

POKAZY UDZIELANIA I POMOCY W CWK

W dniu 11.01.2019 r., podczas zawodów w ramach Opolskiej Ligi Robotów, grupa ratownicza koła szkolnego LOK, dała pokaz udzielania I pomocy. Naszą grupę w składzie: Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Marcin Bzdzion, Szymon Drzewiecki, Wojtek Kotynia i Jakub Chełpa. Dzielnie wspierali uczniowie z 8 PLO. Pokazy, jak zawsze, cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych uczestników zawodów. Ratownicy przygotowali scenki, obrazujące postępowanie podczas różnych zagrożeń. Wykorzystując fantomy, nosze, kołnierze ratownicze i inne środki i materiały demonstrowali prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zabezpieczanie górnego odcinka kręgosłupa, wynoszenie poszkodowanych        z rejonu zagrożenia, itp. Pokazy jeszcze raz potwierdziły sprawność działania naszych ratowników i profesjonalizm. Sukcesywnie poszerzamy grupę ratowniczą o uczniów klas pierwszych po to, aby zachować dobry poziom wyszkolenia po odejściu tegorocznych maturzystów – trzonu obecnego składu grupy. 

Czytaj więcej...

IMPREZA W STEGU ARENA

W dniu 3.12.2018 r. w Stegu Arena miała miejsce impreza, podsumowująca zakup przez miasto Opole 10-ciu defibrylatorów zewnętrznych (AED) w ramach akcji „Bezpieczne Opole’’. Defibrylatory te będą rozmieszczone w newralgicznych punktach Opola i zamontowane na obiektach użyteczności publicznej. Będą dostępne całodobowo. Zgromadzona w Stegu Arena młodzież gimnazjalnych i ponadpodstawowych, wysłuchała najpierw prelekcji przedstawicielki AEDMAX, która dostarczyła defibrylatory oraz obejrzała filmik szkoleniowy prezentujący posługiwanie się AED.

Następnie rozpoczęła się część praktyczna. Uczniowie mogli ćwiczyć na licznych fantomach, dostarczonych m.inn. przez PCK, Straż Pożarną, Policję, Służbę Więzienną, wykonywanie RKO z użyciem AED. W imprezie uczestniczyli uczniowie „ Elektryczniaka’’ z grupy ratowniczej SzK LOK oraz ratownicy klasowi klas pierwszych. Zakup przez miasto defibrylatorów zewnętrznych oraz ich rozmieszczenie w różnych punktach Opola, to bardzo cenna i ze wszech miar słuszna decyzja.

Czytaj więcej...