SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE - 2016

Tegoroczne zawody wojewódzkie pn. „ Sprawni jak żołnierze’’ odbyły się w dniu 21.04.2016 r. Organizatorami zawodów było : Kuratorium Oświaty w Opolu i Zespół Szkół w Głogówku. Wsparcia udzieliły: 10 Brygada Logistyczna, WSzW Opole oraz lokalne władze. Na starcie stawiło się 12 zespołów męskich i 7 zespołów żeńskich.

Opolski „Elektryczniak’’ reprezentowały 2 drużyny – dziewcząt w składzie: Ania MIKLIS z kl. 2 D, Róża ORŁOWSKA i Olga OSTROWSKA – obydwie z kl. 2 F oraz drużyna chłopców w składzie: Mateusz PLEWKA / 2 G / oraz Marek KOJ i Kuba STAROSTA / 2 D /. Celem kolejnych już XXXIX zawodów, było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy i umiejętności przydatnych na wypadek zagrożenia oraz sprawności fizycznej i obronnej.

Czytaj więcej...

ZAJĘCIA DOSKONALĄCE Z I POMOCY

Ostatnim etapem szkolenia z I pomocy, jaki realizowali wykładowcy i studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z uczniami Elektryczniaka, było szkolenie członków sekcji ratownictwa medycznego koła szkolnego LOK i wyznaczonych ratowników z klas pierwszych. Szkoleniem kierował wykładowca PMWSZ, ratownik medyczny mgr Jakub Zalewski. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach szkoleniowych. Pierwsza trenowała układanie poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej ( bezpiecznej ) oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora ( AED ). Druga ćwiczyła różne scenki z wykorzystaniem środków pozoracji, m.inn. opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamanych kończyn, wyprowadzanie z omdlenia, postępowanie przy oparzeniach, itp. W tej grupie uczniowie zamiennie występowali w roli ratowników i pozorantów.

Czytaj więcej...

BRYGADA GOŚCI MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

W dniu 8.04.2016 r. gościliśmy w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w ramach Dni Otwartych Koszar. To już kolejna edycja udostępniania brygady dla młodzieży. Tym razem do brygady udali się ze swoimi opiekunami uczniowie wszystkich klas pierwszych naszego Technikum nr 5. Była to znakomita okazja do obejrzenia sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy brygady. Jest on niezbędny do realizacji zadań logistycznych w kraju i na misjach zagranicznych. Pokazano pojazdy transportowe , przeładunkowe , remontowe, łączności i medyczne , a także broń strzelecką i umundurowanie używane na misjach . Największym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy specjalistyczne, których nie spotyka się na ulicach, a które ułatwiają logistykom pracę.

Czytaj więcej...

AKTYW KOŁA SZKOLNEGO LOK NA RZECZ DNIA OTWARTEGO SZKOŁY

W ramach Dnia Otwartego Szkoły, Zarząd SzK LOK zorganizował pokazy kilku sekcji specjalistycznych. Odwiedzającym naszą szkołę zaprezentowali się członkowie sekcji ratownictwa medycznego – Mateusz Panicz, Dawid Urbanek i Bartek Perzak, którzy 5.03.br. w Brzegu zajęli II miejsce w Mistrzostwach o puchar Dyrektora ZSMed. Pokazywali oni młodzieży, jak fachowo należy udzielać I pomocy. Swoje stanowisko urządzili członkowie sekcji sportów obronnych pod wodzą szefa sekcji Mateusza Plewki. Mateusz jest jednocześnie członkiem Związku Strzeleckiego „ Strzelec’’ z Nysy. Ubrany w mundur strzelca prezentował broń strzelecką, odzież ochronną i inne akcesoria wojskowego wyposażenia. Pokaz wywołał ogromne zainteresowanie wśród młodzieży, zwłaszcza tej młodszej ze szkół podstawowych. Kolejne stanowisko zorganizowali członkowie sekcji pożarniczej – Dawid Macha i Artur Mendiuk, demonstrując podręczny sprzęt ppoż.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

konkurs-ppoz

W dniu5.04.2016 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole.

W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury w składzie: Ania Miklis i Mateusz Plewka. Najlepszym okazał się Artur MENDIUK uzyskując 26 pkt.

Czytaj więcej...