WARSZTATY RATOWNICZE W OPOLU

W dniu 16.06.2015r.aktywnie uczestniczyliśmy w kolejnych warsztatach ratowniczych, organizowanych tym razem przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, KW Policji, WOPR-u Opole, WORD Opole, Kuratorium Oświaty, ZHP i innych. Kolejnych, bo przecież 2 tygodnie temu braliśmy udział w podobnych warsztatach z zakresu I pomocy, organizowanych przez Komendę Miejską PSPoż. Tym razem, zgodnie z zamysłem organizatorów przyjechały zespoły szkolne z całego województwa.

Opolski „ Elektryczniak’’ reprezentował zespół w składzie: Róża Ostrowska 1F, Mateusz Panicz 1AZ, Mateusz Plewka 1G i Dawid Macha 1B. Celem warsztatów było: propagowanie prawidłowych zachowań młodzieży w zakresie I pomocy, propagowanie ochrony ppoż., bezpieczeństwo nad wodą i na drodze, zasady gaszenia pożarów przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, poprawa bezpieczeństwa młodzieży w różnych sytuacjach. Warsztaty otworzył gospodarz – komendant wojewódzki PSPoż. w Opolu nadbrygadier Karol Stępień, który serdecznie powitał młodzież, opiekunów i współorganizatorów. Program warsztatów przewidywał m.inn. ćwiczenia z zakresu I pomocy na 4 stanowiskach, wykłady nt. postępowania na wypadek pożaru oraz zachowania się nad wodą, zachowania się na drodze, przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.

Czytaj więcej...

WARSZTATY RATOWNICZE Z I POMOCY

W dniu 2.06.2015 r. na terenie Miejskiego Stadionu Opolskich Olimpijczyków w Opolu zorganizowano kolejną edycję warsztatów ratowniczych dla młodzieży wszystkich typów szkół. Organizatorem warsztatów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, oraz p. Marzena Kawałko- przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola. W warsztatach uczestniczyła także 4-osobowa drużyna z Zespołu Szkół Elektrycznych w składzie: Róża Ostrowska (1F), Mateusz Panicz ( 1AZ), Dawid Macha (1B) i Denis Elis (1F).

Warsztaty składały się z 2 części: pierwsza – sprawnościowa miała charakter rywalizacji między zespołami. W jej skład wchodziły: wspinaczka na ściance drużynowo na czas oraz pokonanie toru slalomem i celne skierowanie strumienia wody w limicie czasowym z wykorzystaniem tarcz nalewowych. W tej konkurencji nasz zespół zajął III m. W drugiej części, która miała charakter szkoleniowy, zespoły wykonywały praktycznie zadania z zakresu udzielania I pomocy.

Czytaj więcej...

OBCHODY DNIA WETERANA W OPOLU

W dniu 27.05.2015 r. w Colegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyły się uroczystości z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ oraz „ Międzynarodowego Dnia Uczestników misji Pokojowych ONZ ’’. Świętowano także 15-lecie Opolskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koła nr 25. W programie obchodów zaplanowano m.inn. konkurs tematyczny, poświęcony udziałowi polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953-2014, wystawę nagrodzonych prac plastycznych, spotkanie młodzieży z uczestnikiem misji w Mali i Czadzie, spotkanie z weteranami misji zagranicznych.

W uroczystości udział wzięli opolscy weterani misji, zaproszeni goście honorowi i młodzież szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opolszczyzny. Wśród gości honorowych obecni byli m.inn. wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś, wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha, prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof.dr.hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Mirosław Karasek, przedstawiciele 10 Brygady Logistycznej, policji, straży pożarnej, prezesi związków i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół.

Czytaj więcej...

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

W dniu 21.05.2015 r. odbyła się IV Wojewódzka Olimpiada „Torba Kangura’’, adresowana do opolskich przedszkolaków. Celem tej bardzo pożytecznej i edukacyjnej imprezy, której „ duchem sprawczym’’ jest dyrektor Przedszkola nr 25 w Opolu p. Ewa Dęga, jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwo dzieci. W organizację Olimpiady włączyli się m.inn. : Urząd Miasta Opola, Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna , a także nasza szkoła.

Urządzono kilka „ stanowisk’’, na których przedszkolaki poznawały tajniki udzielania I pomocy, prawidłowego zachowania się na przejściu dla pieszych, przenoszenia poszkodowanych z wykorzystaniem noszy, bandażowanie ran, zachowania się nad wodą, itp. Przedszkolaków instruowali opiekunowie grup – wychowawcy, policjanci, studenci PWSM i UO, a także nasi uczniowie. przez zabawę. To znakomita impreza, pomyślana jako edukacja poprzez zabawę i praktyczne działanie. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały czynności , demonstrowane najpierw przez instruktorów.

Czytaj więcej...

Z nich możemy być dumni

W dniu 25.03.2015 r. Zarząd Koła szkolnego LOK spotkał się abiturientami – najaktywniejszymi członkami Koła, aby podziękować im za 4- letnią owocną i zaangażowaną działalność na rzecz Koła i opolskiego Elektryczniaka Spotkanie zaszczycił swą obecnością dyrektor szkoły p. Dariusz Dobrowolski oraz wicedyrektor p. Damian Stankowicz. Spotkania te weszły już na stałe do kalendarza SzK LOK i należą do chlubnych tradycji szkoły.

Przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu Koła p. Edward Łakomy. Pokrótce przedstawił zasługi i dokonania obecnych uczniów – członków SzK LOK . A są one niebagatelne.

Czytaj więcej...