Z nich możemy być dumni

W dniu 25.03.2015 r. Zarząd Koła szkolnego LOK spotkał się abiturientami – najaktywniejszymi członkami Koła, aby podziękować im za 4- letnią owocną i zaangażowaną działalność na rzecz Koła i opolskiego Elektryczniaka Spotkanie zaszczycił swą obecnością dyrektor szkoły p. Dariusz Dobrowolski oraz wicedyrektor p. Damian Stankowicz. Spotkania te weszły już na stałe do kalendarza SzK LOK i należą do chlubnych tradycji szkoły.

Przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu Koła p. Edward Łakomy. Pokrótce przedstawił zasługi i dokonania obecnych uczniów – członków SzK LOK . A są one niebagatelne.

Czytaj więcej...

Dzień Otwartych Koszar w 10. Brygadzie Logistycznej

W dniach 26-27.03.2015r. 10 Brygada Logistyczna szeroko otwarła swoje bramy dla młodzieży szkolnej województwa opolskiego. Nasza szkoła od lat bardzo chętnie korzysta z tego zaproszenia. Dyrektor szkoły zaakceptował propozycje nauczyciela Edukacji dla bezpieczeństwa, aby w br. umożliwić zwiedzenie Brygady wszystkim uczniom klas pierwszych. Ma to swoje głębokie uzasadnienie, jako że obecnie młodzież szkolna ma ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu ze sprawami obronności, szkoleniem wojskowym, wymogami bezpieczeństwa kraju. Już na tym etapie swojej edukacji młodzi ludzie muszą rozumieć potrzebę przygotowywania się (jeśli zajdzie taka konieczność) do obrony kraju. Europa stała się mniej bezpieczna, przybyło zagrożeń. Dlatego wojsko polskie z jednej strony rozpoczęło szeroko zakrojoną modernizację sprzętu i uzbrojenia, a z drugiej (nareszcie) zintensyfikowało proces szkolenia rezerw.

Czytaj więcej...

ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU SZK LOK

logotyp szk lokW dniu 11.02.2015 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i kierownictwa sekcji specjalistycznych, poświęcone zadaniom aktywu w II semestrze. Prowadzący spotkanie prezes Zarządu p. Edward Łakomy omówił przedsięwzięcia, w których mogą wziąć udział członkowie SzK LOK, ale także i osoby niezrzeszone. W chronologicznej kolejności będą to:

  • Turniej Wiedzy Pożarniczej / koniec III. br. /
  • Konkurs nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2014’’ – eliminacje szkolne / II połowa IV. br. /
  • Zawody sportowo-obronne pt. „ Sprawni jak żołnierze’’ / II. połowa IV. br. /
  • Konkurs plastyczny pt. „ Żołnierz polski w misjach pokojowych’’ / termin oddania prac – do 13.05.br.
  • Konkurs wojewódzki pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2014’’. / 27.05.br. /

Czytaj więcej...

Turniej Wiedzy Pożarniczej

konkurs-ppoz

W dniu 17.03.2015 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury pod kierownictwem Mariusza Setnickiego.

Najlepszym okazał się Artur MENDIUK / kl. 3A / uzyskując 26 pkt.

Czytaj więcej...

Ewakuacja Szkoły

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń w roku szkolnym 2014/2015, w dniu 30.10.2014 r. miała miejsce ewakuacja całego stanu osobowego szkoły z powodu zagrożenia pożarowego.

Celem ćwiczebnej ewakuacji było wyrobienie u uczniów /zwłaszcza klas pierwszych/ umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu ppoż., praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp.

Dla zespołu kierującego ewakuacją była okazją do doskonalenia kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do konfrontacji wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji ludzi w sytuacji różnorodnych zagrożeń z praktycznym działaniem, dodatkowo w warunkach pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.

Czytaj więcej...