ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SZKOLNEGO LOK W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

onz

W dniu 9.10.2014 r. w naszej szkole odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK.

W imieniu ustępującego Zarządu , referat sprawozdawczy wygłosił prezes p. Edward Łakomy . Wymienił największe i najważniejsze dokonania członków Koła – uczestników konkursów , zawodów , turniejów , itp. , na których nasi członkowie godnie reprezentowali szkołę , zajmując czołowe lokaty . Najlepsi z nich to : Jarosław Jary / I m /, Ireneusz Krawczyk / II m / oraz Tomasz Czekała / III m / indywidualnie w konkursie pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2013 ‘’/ oraz I m drużynowo w tym konkursie ; II m Błażej Mrzygłód w konkursie plastycznym pt. „ Żołnierze polscy w misjach pokojowych’’ , Michael Dziony / - 1 m w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 2 m – Artur Mendiuk, a trzecie Damian Mainka.

Czytaj więcej...

INFORMACJE o zawodach , turniejach , konkursach , organizowanych dla członków koła szkolnego LOK w Zespole Szkół Elektrycznych w roku szkolnym 2014/2015

I .ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE „ SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE „

  • zawody rozgrywane są w 5 konkurencjach :

- strzelanie z karabinka sportowego ( kbks ) na 50 m

- rzut granatem do celu / chłopcy na odległ. 25 m , dziewczęta 20 m./ Trafienie do prostokąta o wymiarach 2 x 1 m daje 3 pkt, zaś do prostokąta o wymiarach 5 x 2 m – 1 pkt. /

- udzielanie I pomocy

- test sprawnościowy / pokonanie przeszkód na odległ. ok. 50 m /

- bieg na orientację / na trasie ok. 2.5 km należy odszukać kilkanaście lampionów /.

Czytaj więcej...

PLAN ZAMIERZEŃ koła szkolnego LOK w roku szkolnym 2014/2015 w ZSEl.

L.p. Przedsięwzięcie Termin Odpowiedzialny Uwagi
1.

Posiedzenie Zarządu

- przygotowanie zebrania spr.-wyborczego

- propozycje składu nowych władz Koła

IX.2014 Prezes  
2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 7. X.2014 Zarząd  
3. Spotkanie zarządu , komisji rewizyjnej i przew. sekcji specjalistycznych XI.2014 Prezes  
4. Pomoc przy organizacji wigilii XII.2014 Zarząd  
5. Praca w sekcjach specjalistycznych Cały rok Przew. sekcji  
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły , Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną Cały rok Zarząd  
7. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu nt. wiedzy ppoż. II-III.2015 Prezes, przew. sekcji pożarniczej  
8. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu Pt. „ Z kodeksem pracy na Ty ‘’ IV.2015 Prezes  
9. Przygotowanie reprezentacji szkoły na zawody Pt. „ Sprawni jak żołnierze ‘’ III-IV.2015 Prezes, przew. sekcji sportów obronnych  
10. Pomoc przy akcji honorowego dawstwa krwi w ZSEl. Do uzgodnienia Zarząd , przew. sekcji ratownictwa medycznego  
11. Prowadzenie strony internetowej SzK LOK Cały rok Przew. sekcji informatycznej  
12. Przygotowanie do konkursu Pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2012 ‘’ IV-V. 2015 Prezes , przew. sekcji misji pokojowych  
13. Popularyzacja dokonań Koła w gablocie szkolnej i mediach lokalnych Cały rok Prezes , zarząd  
14. Pomoc organizacyjna podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego Do uzgodnienia Prezes , zarząd  
15. Spotkanie z absolwentami VI.2014 Zarząd  

Życzenia dla Delegatów Zjazdu ZKRPiBWP

zkrpibwp

Podczas trwającego VI Zjazdu Delegatów Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych , delegacja naszej Szkoły wystąpiła z życzeniami dla delegatów. Posłanie odczytała uczennica klasy I D Ania Miklis. W treści posłania odnajdujemy, oprócz życzeń owocnych obrad, także odniesienia do ścisłej współpracy, jaką nawiązały i kontynuują ZKRPiBWP oraz opolski „ Elektryczniak’’. Jej dowodem są spotkania kombatantów z młodzieżą szkolną, udział płk Szelki na uroczystości zakończenia roku szkolnego, itp. Osobiste życzenia od dyrektora szkoły dla uczestników Zjazdu przekazał Edward Łakomy.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Weterana 2014 w Opolu

onz

Z udziałem weteranów misji pokojowych, zaproszonych gości oraz młodzieży szkolnej, w dniu 27.05.2014 r. odbyły się w Opolu uroczyste obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i  Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ, połączone z obchodami 15-rocznicy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Już od 7 lat właśnie w ten sam sposób z udziałem w/w grup Koło nr 25 SKMP ONZ  w Opolu świętuje   Dzień Weterana  ( wcześniej „ Peacekeepera’’ ). Właściwie to nie świętuje, a organizuje dla młodzieży szkolnej konkursy, spotkania z weteranami, prezentacje filmów z misji. Nie inaczej było w tym roku. Na ogłoszony kilka miesięcy temu konkurs plastyczny pt. „ Żołnierze polscy w misjach pokojowych’’ napłynęło 151 prac.

Czytaj więcej...