ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE SzK LOK

W dniu 25.10.2016 r. w opolskim „ Elektryczniaku’’ odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK. Na wstępie opiekun oraz prezes Zarządu wręczyli dyplomy oraz odznaki OSO ( sprawności obronnej ) wyróżniającym się członkom koła. Otrzymali je: Ania Miklis, Mateusz Plewka, Dawid Macha, Patryk Fornal, Bartek Perzak, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz.

Referat sprawozdawczy wygłosiła prezes Zarządu Ania Miklis. Omówienia osiągnięć Koła dokonał opiekun p. Edward Łakomy. Wymienił najważniejsze dokonania członków Koła – uczestników konkursów , zawodów , turniejów , itp. , na których nasi członkowie godnie reprezentowali szkołę , zajmując czołowe lokaty .

Czytaj więcej...

POKAZY Z I POMOCY DLA PIERWSZOKLASISTÓW

Jednym z istotnych przedsięwzięć podczas wyjazdu adaptacyjnego pierwszoklasistów opolskiego „ Elektryczniaka’’ do Banderozy w Głuchołazach, były pokazy ratownictwa medycznego z zakresu I pomocy. W dniu 20.09.2016 r. pokazy przeprowadzili ratownicy z sekcji ratownictwa medycznego koła szkolnego LOK w składzie: Mateusz Panicz – kierownik, Ania Miklis, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz i Patryk Fornal. Koordynatorem pokazu, autorem scenek i opiekunem zespołu był nauczyciel EdB mgr Edward Łakomy.

Ratownicy przygotowali pokaz udzielania I pomocy w różnych sytuacjach wypadkowych, które mogą zdarzyć się każdemu i wszędzie. Scenki obrazowały takie zdarzenia, jak: uderzenie przez pijanego mężczyzny głową o drzewo, niefortunny skok nastolatka do wody, użądlenie przez szerszenia, wybuch gazu w mieszkaniu.

Czytaj więcej...

WARTO PRZYPOMNIEĆ...

za zaslugi

Warto przypomnieć , zwłaszcza młodszemu gronu pedagogicznemu i uczniom, że pierwszym odznaczeniem, jakim została wyróżniona nasza szkoła , był złoty medal „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’ . Miało to miejsce w dniu 24.03.2006 r. podczas uroczystości w dniu Patrona szkoły. O to zaszczytne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Elektrycznych wnioskował Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Opolu. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na szczególne zasługi dyrekcji i grona pedagogicznego w upowszechnianiu wśród młodzieży „ Elektryczniaka’’ chlubnych tradycji oręża i narodu polskiego, kontynuowania wysiłków w dziele upamiętniania miejsc pamięci narodowej, zachęcania i angażowania młodzieży do opieki nad miejscami uświęconymi walką o wolność i niepodległość, zapraszanie kombatantów i weteranów na „ żywe’’ lekcje historii, itp. ZWLOK docenił także wielkie zasługi koła szkolnego LOK – najlepszego wśród kół szkolnych na Opolszczyźnie , w rozwijaniu zainteresowań i postaw patriotycznych ,proobronnych i proobywatelskich uczniów „ Elektryczniaka’’ . Nie bez znaczenia był udział członków koła szkolnego LOK w poczcie sztandarowym Zarządu Wojewódzkiego LOK.

Czytaj więcej...

DEKORACJA SZTANDARU OPOLSKIEGO “ ELEKTRYCZNIAKA’’

Jednym z ważnych punktów uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.br w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, była dekoracja sztandaru szkoły medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’. Wnioskodawcą był Zarząd Koła nr 25 w Opolu. Popularny opolski „ Elektryczniak’’ jest od kilku lat najlepszą szkołą techniczną na Opolszczyźnie i 13-tą w kraju. Jego uczniowie osiągają znakomite wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych, aktywnie działają w różnych kołach zainteresowań. W szkolnym kole Ligi Obrony Kraju prężnie działa wiele sekcji specjalistycznych, w wśród nich sekcja misji pokojowych. To właśnie członkowie tej sekcji rokrocznie uczestniczą w konkursach organizowanych z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Światowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA DLA AKTYWU SzK LOK

W dniu 16.06.2016 r. Zarząd Koła spotkał się z aktywem SzK LOK, aby podziękować  mu za zaangażowanie i osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. A było ich dużo. Najbardziej spektakularne sukcesy odnieśli członkowie sekcji ratownictwa medycznego pod wodzą Mateusza Panicza. W marcu nasza drużyna w składzie: Mateusz Panicz, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz i Bartek Perzak wywalczyła II miejsce w Mistrzostwach I pomocy o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu ;  w maju w rejonowych zawodach PCK drużyna w składzie: Mateusz Panicz, Dawid Macha, Dawid Urbanek i Patryk Fornal zajęła IV miejsce; zaś w czerwcu uczestniczyliśmy w warsztatach z I pomocy, organizowanych przez KM PSPoż. Wzięła w nich udział po raz pierwszy w historii „ Elektryczniaka’’ drużyna dziewcząt w składzie: Ania Miklis, Róża Orłowska, Asia Balcer i Sara Pilarczyk. Nasze „ ratowniczki’’ spisały się na medal.  Osiągnięcia odnotowała sekcja misji pokojowych.

Czytaj więcej...