ROBOCZE SPOTKANIE Z AKTYWEM SzK LOK

W dniu 10.11.2016 r. odbyło się robocze spotkanie Zarządu z członkami sekcji ratownictwa medycznego. Krótkiego podsumowania osiągnięć naszych ratowników w minionym roku szkolnym dokonał opiekun Koła p. Edward Łakomy. A były one największe w 16-letniej działalności szkolnego koła LOK.

Warto je przypomnieć, bo ich bohaterowie zasługują na słowa najwyższego uznania.

Czytaj więcej...

EWAKUACJA SZKOŁY

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń, w dniu 28.10.2016 r. w Zespole Szkól Elektrycznych przeprowadzono ćwiczebną ewakuację stanu osobowego szkoły. Zgodnie z opracowanym scenariuszem, ewakuowano cały stan osobowy szkoły z uwagi na zagrożenie pożarowe.

Celem ewakuacji było wyrobienie u uczniów, zwłaszcza klas pierwszych umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu , praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, zadymieniu, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp. Dla zespołu kierującego ewakuacja była okazją do doskonalenia kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do skonfrontowania swojej wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji z praktyczną jej realizacją. Oni też byli odpowiedzialni za bezpieczne i sprawne wyprowadzenie uczniów z rejonu zagrożenia pożarem.

Czytaj więcej...

POKAZY Z I POMOCY DLA PIERWSZOKLASISTÓW

Jednym z istotnych przedsięwzięć podczas wyjazdu adaptacyjnego pierwszoklasistów opolskiego „ Elektryczniaka’’ do Banderozy w Głuchołazach, były pokazy ratownictwa medycznego z zakresu I pomocy. W dniu 20.09.2016 r. pokazy przeprowadzili ratownicy z sekcji ratownictwa medycznego koła szkolnego LOK w składzie: Mateusz Panicz – kierownik, Ania Miklis, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz i Patryk Fornal. Koordynatorem pokazu, autorem scenek i opiekunem zespołu był nauczyciel EdB mgr Edward Łakomy.

Ratownicy przygotowali pokaz udzielania I pomocy w różnych sytuacjach wypadkowych, które mogą zdarzyć się każdemu i wszędzie. Scenki obrazowały takie zdarzenia, jak: uderzenie przez pijanego mężczyzny głową o drzewo, niefortunny skok nastolatka do wody, użądlenie przez szerszenia, wybuch gazu w mieszkaniu.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE SzK LOK

W dniu 25.10.2016 r. w opolskim „ Elektryczniaku’’ odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK. Na wstępie opiekun oraz prezes Zarządu wręczyli dyplomy oraz odznaki OSO ( sprawności obronnej ) wyróżniającym się członkom koła. Otrzymali je: Ania Miklis, Mateusz Plewka, Dawid Macha, Patryk Fornal, Bartek Perzak, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz.

Referat sprawozdawczy wygłosiła prezes Zarządu Ania Miklis. Omówienia osiągnięć Koła dokonał opiekun p. Edward Łakomy. Wymienił najważniejsze dokonania członków Koła – uczestników konkursów , zawodów , turniejów , itp. , na których nasi członkowie godnie reprezentowali szkołę , zajmując czołowe lokaty .

Czytaj więcej...

DEKORACJA SZTANDARU OPOLSKIEGO “ ELEKTRYCZNIAKA’’

Jednym z ważnych punktów uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.br w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, była dekoracja sztandaru szkoły medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’. Wnioskodawcą był Zarząd Koła nr 25 w Opolu. Popularny opolski „ Elektryczniak’’ jest od kilku lat najlepszą szkołą techniczną na Opolszczyźnie i 13-tą w kraju. Jego uczniowie osiągają znakomite wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych, aktywnie działają w różnych kołach zainteresowań. W szkolnym kole Ligi Obrony Kraju prężnie działa wiele sekcji specjalistycznych, w wśród nich sekcja misji pokojowych. To właśnie członkowie tej sekcji rokrocznie uczestniczą w konkursach organizowanych z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Światowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 

Czytaj więcej...