NAJLEPSI WŚRÓD CZŁONKÓW KOŁA SZKOLNEGO LOK

Aktywnie, z wielkim zaangażowaniem pracowali cały rok. Kierowali, inicjowali, uczestniczyli w kilkunastu przedsięwzięciach na terenie szkoły, miasta, regionu, województwa. Zdobywali medale, puchary i dyplomy. Sławili dobre imię opolskiego „ Elektryczniaka’’ wszędzie, gdzie się pojawiali. Należą im się słowa najwyższego uznania. W dniu 23.06.br podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego byli wielokrotnie honorowani różnymi wyróżnieniami.

Czytaj więcej...

RATOWNICY ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 13.06.br. na obiektach Komendy Wojewódzkiej PSP odbyły się doroczne warsztaty ratownicze. Organizatorami byli minn. : KW PSP, WORD Opole, KW Policji. W warsztatach udział wzięły 24 zespoły ( w tym 21 ze szkół ponadgimnazjalnych i 3 gimnazjalne). Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Bartek Błyszcz, Patryk Fornal i Marek Musialik.

Uczestników warsztatów powitał z-ca komendanta wojewódzkiego bryg. mgr inż. Maciej Zając. Harmonogram warsztatów przewidywał ćwiczenia praktyczne, wykłady, pokazy. Przygotowano 4 stanowiska, na których drużyny miały za zadanie wykonać czynności ratownicze z zakresu I pomocy = I – ratowanie topielców, II – Wypadek drogowy – potrącenie pieszego na przejściu, III – Upadek z drabiny z wbiciem się gwoździa w przedramię, IV – Oparzenie I stopnia kończyny górnej.

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK ZNÓW GÓRĄ

Obchody „ Dnia Weterana’’ w Opolu mają już swoją długą tradycję. W obecnej formule, tj. z udziałem młodzieży i zaproszonych gości honorowych odbyły się w dniu 25.05.br. już po raz dziesiąty. W programie były minn. konkursy dla młodzieży wszystkich typów szkół ( plastyczny i tematyczny), spotkania z uczestnikiem misji, wystawa nagrodzonych prac plastycznych.

W części oficjalnej uczestniczyli goście honorowi wicewojewoda Violetta Porowska, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, doradca marszałka Janusz Wójcik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Adam Kliszka, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu ppłk Jan Rybak, przedstawiciel 10 Brygady Logistycznej ppłk Wiesław Zawiślak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Rajmund Florczak, dyrektorzy szkół – Dariusz Dobrowolski z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu i Marek Leśniak z Zespołu szkół w Oleśnie.

Czytaj więcej...

RATOWNICZKI ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 29.05.2017 r. na obiektach stadionu olimpijczyków w Opolu przeprowadzono warsztaty ratownicze z zakresu udzielania I pomocy. Organizatorem warsztatów była Komenda Miejska PSP w Opolu, Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu i Urząd Miasta Opola. Uczestniczyło kilkanaście drużyn z opolskich szkół, w tym drużyna „ Elektryczniaka’’ w składzie: Ania Miklis – kapitan, Joasia Balcer i Ola Wójcik.

Czytaj więcej...

GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TARGACH EDUKACYJNYCH

W dniu 9.05.br. podczas odbywających się w CWK Targów Edukacyjnych, zaprezentowali się ratownicy „ Elektryczniaka’’ z grupy ratowniczej szkolnego koła LOK. Dali oni pokaz udzielania I pomocy w różnych przykrych sytuacjach, do których może dojść w każdym miejscu i o każdej porze. Ratownicy w składzie: Ania Miklis, Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Ola Dudzińska i Bartek Błyszcz pokazali, jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Instruowali jak należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, zatamować krwotok tętniczy, opatrzyć ranę czy unieruchomić złamaną kończynę górną i dolną. Demonstrowali ewakuację rannych z zagrożonego terenu z wykorzystaniem noszy płachtowych.

 

Czytaj więcej...