BRYGADA GOŚCI MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

W dniu 8.04.2016 r. gościliśmy w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w ramach Dni Otwartych Koszar. To już kolejna edycja udostępniania brygady dla młodzieży. Tym razem do brygady udali się ze swoimi opiekunami uczniowie wszystkich klas pierwszych naszego Technikum nr 5. Była to znakomita okazja do obejrzenia sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy brygady. Jest on niezbędny do realizacji zadań logistycznych w kraju i na misjach zagranicznych. Pokazano pojazdy transportowe , przeładunkowe , remontowe, łączności i medyczne , a także broń strzelecką i umundurowanie używane na misjach . Największym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy specjalistyczne, których nie spotyka się na ulicach, a które ułatwiają logistykom pracę.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

konkurs-ppoz

W dniu5.04.2016 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole.

W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury w składzie: Ania Miklis i Mateusz Plewka. Najlepszym okazał się Artur MENDIUK uzyskując 26 pkt.

Czytaj więcej...

EWAKUACJA SZKOŁY

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń, w dniu 29.10.2015 r. w Zespole Szkól Elektrycznych przeprowadzono ćwiczebną ewakuację stanu osobowego szkoły. Zgodnie z opracowanym scenariuszem, powodem dla którego zarządzono ewakuację było zagrożenie pożarem.

Celem ewakuacji było wyrobienie u uczniów /zwłaszcza klas pierwszych/ umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu ppoż., praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, zadymieniu, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp. Dla zespołu kierującego ewakuacja była okazją do doskonalenia kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do skonfrontowania swojej wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji z praktyczną jej realizacją. Na ich barkach spoczywała odpowiedzialność za bezpieczne i sprawne wyprowadzenie uczniów z rejonu zagrożenia pożarem.

Czytaj więcej...

SUKCES ELEKTRYCZNIAKA

Z tarczą wrócili nasi ratownicy, którzy w dniu 5.03.2016 r. brali udział w I Mistrzostwach I pomocy o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu. Zawody otworzyła p. mgr Marta Polanowska - dyrektor Zespołu Szkół Medycznych, życząc wszystkim sukcesów. Program mistrzostw przewidywał część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej brali udział zawodnicy i ich opiekunowie. Należał rozwiązać test z 40 pytaniami.

Czytaj więcej...

ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU SzK LOK

W dniu 22.10.2015 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i kierownictwa sekcji specjalistycznych, poświęcone zadaniom aktywu w roku szkolnym 2015/2016. Spotkanie prowadziła prezes Zarządu Ania Miklis.

Na wstępie opiekun Koła wręczył odznaki Sprawności Obronnej ( OSO ). Otrzymali je: Artur Mendiuk, Mateusz Gruszecki i Tomasz Czekała. Edward Łakomy omówił przedsięwzięcia, które są ujęte w „Rocznym planie zamierzeń Koła’’ oraz postawił konkretne zadania dla poszczególnych sekcji i ich przewodniczących. Otrzymali oni Regulaminy zawodów i konkursów, które będą realizowane wiosną 2016 r. Bezpośrednią pomoc i wsparcie udzielać im będą wiceprezesi Zarządu – Róża Orłowska i Denis Elis.

Czytaj więcej...