RATOWNICZKI ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 29.05.2017 r. na obiektach stadionu olimpijczyków w Opolu przeprowadzono warsztaty ratownicze z zakresu udzielania I pomocy. Organizatorem warsztatów była Komenda Miejska PSP w Opolu, Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu i Urząd Miasta Opola. Uczestniczyło kilkanaście drużyn z opolskich szkół, w tym drużyna „ Elektryczniaka’’ w składzie: Ania Miklis – kapitan, Joasia Balcer i Ola Wójcik.

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK ZNÓW GÓRĄ

Obchody „ Dnia Weterana’’ w Opolu mają już swoją długą tradycję. W obecnej formule, tj. z udziałem młodzieży i zaproszonych gości honorowych odbyły się w dniu 25.05.br. już po raz dziesiąty. W programie były minn. konkursy dla młodzieży wszystkich typów szkół ( plastyczny i tematyczny), spotkania z uczestnikiem misji, wystawa nagrodzonych prac plastycznych.

W części oficjalnej uczestniczyli goście honorowi wicewojewoda Violetta Porowska, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, doradca marszałka Janusz Wójcik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Adam Kliszka, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu ppłk Jan Rybak, przedstawiciel 10 Brygady Logistycznej ppłk Wiesław Zawiślak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Rajmund Florczak, dyrektorzy szkół – Dariusz Dobrowolski z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu i Marek Leśniak z Zespołu szkół w Oleśnie.

Czytaj więcej...

ODWIEDZINY W 10 BRYGADZIE LOGISTYCZNEJ

W dniach 26-27.04.2017 r. w ramach „ Dni Otwartych Koszar’’ uczniowie klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odwiedzili koszary 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Na poszczególnych stanowiskach mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem bojowym i transportowym, jakim dysponuje brygada, wyposażeniem żołnierzy, sprzętem i wyposażeniem służb mundurowych. Mogli obserwować naukę strzelania na placu treningów ogniowych. Na hali sportowej wysłuchali prelekcji uczestnika misji w Iraku i Afganistanie st.chor.sztab. Stanisława Gawła.

Czytaj więcej...

GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TARGACH EDUKACYJNYCH

W dniu 9.05.br. podczas odbywających się w CWK Targów Edukacyjnych, zaprezentowali się ratownicy „ Elektryczniaka’’ z grupy ratowniczej szkolnego koła LOK. Dali oni pokaz udzielania I pomocy w różnych przykrych sytuacjach, do których może dojść w każdym miejscu i o każdej porze. Ratownicy w składzie: Ania Miklis, Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Ola Dudzińska i Bartek Błyszcz pokazali, jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Instruowali jak należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, zatamować krwotok tętniczy, opatrzyć ranę czy unieruchomić złamaną kończynę górną i dolną. Demonstrowali ewakuację rannych z zagrożonego terenu z wykorzystaniem noszy płachtowych.

 

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - 2017

W dniu 5.04.2017 r. w opolskim „ Elektryczniaku ‘’ odbył się coroczny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Ta ze wszech miar słuszna i pożyteczna impreza zagościła już na stałe w naszej szkole. Odbywa się każdego roku na wiosnę i systematycznie uczestniczą w niej uczniowie głównie klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej . Ideą turnieju jest wzbogacanie wiedzy z zakresu ochrony p.poż. , znajomość podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad ewakuacji na wypadek pożaru . Uczniowie mają okazję wykazać się swoją wiedzą z tego zakresu problematyki ppoż.

W tegorocznym turnieju udział wzięło 19 uczniów klas pierwszych. Prace sprawdzało jury w składzie: Ania Miklis – przewodnicząca; członkowie – Patryk Namysło, Dawid Urbanek i Fabian Komor. Organizatorem turnieju był Zarząd koła szkolnego LOK. Pytania przygotował p. Edward Łakomy.

Czytaj więcej...