POKAZY Z I POMOCY DLA PIERWSZOKLASISTÓW

Jednym z istotnych przedsięwzięć podczas wyjazdu adaptacyjnego pierwszoklasistów opolskiego „ Elektryczniaka’’ do Banderozy w Głuchołazach, były pokazy ratownictwa medycznego z zakresu I pomocy. W dniu 20.09.2016 r. pokazy przeprowadzili ratownicy z sekcji ratownictwa medycznego koła szkolnego LOK w składzie: Mateusz Panicz – kierownik, Ania Miklis, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz i Patryk Fornal. Koordynatorem pokazu, autorem scenek i opiekunem zespołu był nauczyciel EdB mgr Edward Łakomy.

Ratownicy przygotowali pokaz udzielania I pomocy w różnych sytuacjach wypadkowych, które mogą zdarzyć się każdemu i wszędzie. Scenki obrazowały takie zdarzenia, jak: uderzenie przez pijanego mężczyzny głową o drzewo, niefortunny skok nastolatka do wody, użądlenie przez szerszenia, wybuch gazu w mieszkaniu.

Czytaj więcej...

DEKORACJA SZTANDARU OPOLSKIEGO “ ELEKTRYCZNIAKA’’

Jednym z ważnych punktów uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.br w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, była dekoracja sztandaru szkoły medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’. Wnioskodawcą był Zarząd Koła nr 25 w Opolu. Popularny opolski „ Elektryczniak’’ jest od kilku lat najlepszą szkołą techniczną na Opolszczyźnie i 13-tą w kraju. Jego uczniowie osiągają znakomite wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych, aktywnie działają w różnych kołach zainteresowań. W szkolnym kole Ligi Obrony Kraju prężnie działa wiele sekcji specjalistycznych, w wśród nich sekcja misji pokojowych. To właśnie członkowie tej sekcji rokrocznie uczestniczą w konkursach organizowanych z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Światowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA DLA AKTYWU SzK LOK

W dniu 16.06.2016 r. Zarząd Koła spotkał się z aktywem SzK LOK, aby podziękować  mu za zaangażowanie i osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. A było ich dużo. Najbardziej spektakularne sukcesy odnieśli członkowie sekcji ratownictwa medycznego pod wodzą Mateusza Panicza. W marcu nasza drużyna w składzie: Mateusz Panicz, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz i Bartek Perzak wywalczyła II miejsce w Mistrzostwach I pomocy o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu ;  w maju w rejonowych zawodach PCK drużyna w składzie: Mateusz Panicz, Dawid Macha, Dawid Urbanek i Patryk Fornal zajęła IV miejsce; zaś w czerwcu uczestniczyliśmy w warsztatach z I pomocy, organizowanych przez KM PSPoż. Wzięła w nich udział po raz pierwszy w historii „ Elektryczniaka’’ drużyna dziewcząt w składzie: Ania Miklis, Róża Orłowska, Asia Balcer i Sara Pilarczyk. Nasze „ ratowniczki’’ spisały się na medal.  Osiągnięcia odnotowała sekcja misji pokojowych.

Czytaj więcej...

WARTO PRZYPOMNIEĆ...

za zaslugi

Warto przypomnieć , zwłaszcza młodszemu gronu pedagogicznemu i uczniom, że pierwszym odznaczeniem, jakim została wyróżniona nasza szkoła , był złoty medal „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’ . Miało to miejsce w dniu 24.03.2006 r. podczas uroczystości w dniu Patrona szkoły. O to zaszczytne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Elektrycznych wnioskował Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Opolu. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na szczególne zasługi dyrekcji i grona pedagogicznego w upowszechnianiu wśród młodzieży „ Elektryczniaka’’ chlubnych tradycji oręża i narodu polskiego, kontynuowania wysiłków w dziele upamiętniania miejsc pamięci narodowej, zachęcania i angażowania młodzieży do opieki nad miejscami uświęconymi walką o wolność i niepodległość, zapraszanie kombatantów i weteranów na „ żywe’’ lekcje historii, itp. ZWLOK docenił także wielkie zasługi koła szkolnego LOK – najlepszego wśród kół szkolnych na Opolszczyźnie , w rozwijaniu zainteresowań i postaw patriotycznych ,proobronnych i proobywatelskich uczniów „ Elektryczniaka’’ . Nie bez znaczenia był udział członków koła szkolnego LOK w poczcie sztandarowym Zarządu Wojewódzkiego LOK.

Czytaj więcej...

RATOWNICZKI ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

Tym razem w „ Warsztatach I pomocy’’ organizowanych w dniu 6.06.2016 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i radną Rady Miasta p. Marzenę Kawałko, uczestniczyła piękniejsza część naszej szkolnej społeczności. Nasze dziewczęta, w składzie: Ania Miklis z 2d, Róża Orłowska 2f oraz Asia Balcer i Sara Pilarczyk z 1d zaprezentowały się wyśmienicie. Nie dość, że urodą biły na głowę dziewczęta z innych zespołów, to pokazały także, że nie obce są im wiedza i umiejętności z zakresu I pomocy.

Warsztaty składały się z 2 części – rekreacyjnej i szkoleniowej. W pierwszej uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności wspinaczkowe na ściance. Tutaj liczyło się wejście drużynowe na czas. Była to bardziej zabawa i pokonanie lęku wysokości, niż rywalizacja. Dla wspinających się pierwszy raz w życiu była to duża frajda. Strażacy przygotowali dla uczniów również ścieżkę ratowniczą. Chodziło o pokonanie kilkunastometrowego slalomu z drabiną strażacką, dobiegnięcie do pożaru i celne ugaszenie go z wykorzystaniem wody z hydronetki.

Czytaj więcej...