ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się spotkanie ścisłego aktywu koła szkolnego LOK. Tym samym rozpoczęliśmy realizację „ Planu zamierzeń SzK LOK na rok szkolny 2017/2018’’. W spotkaniu udział wzięli: Ania Miklis, Aleksandra Dudzińska, Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Mateusz Plewka, Bartek Błyszcz, Dawid Macha, Marek Koj, Marek Musialik.

Opiekun Koła p. Edward Łakomy podziękował zebranym za wielki wysiłek, jaki włożyli oni w minionym roku szkolnym kierując, bądź uczestnicząc bezpośrednio w zawodach, konkursach, turniejach, warsztatach, itp. Przypomniał, że zarówno dyrekcja Szkoły, jak i Zarząd Koła nr 25 SKMP ONZ uhonorowali ich na zakończenie roku szkolnego nagrodami rzeczowymi, statuetkami i dyplomami. Był to nasz skromny wyraz podziękowania za godne reprezentowanie „ Elektryczniaka’’.

Czytaj więcej...

NAJLEPSI WŚRÓD CZŁONKÓW KOŁA SZKOLNEGO LOK

Aktywnie, z wielkim zaangażowaniem pracowali cały rok. Kierowali, inicjowali, uczestniczyli w kilkunastu przedsięwzięciach na terenie szkoły, miasta, regionu, województwa. Zdobywali medale, puchary i dyplomy. Sławili dobre imię opolskiego „ Elektryczniaka’’ wszędzie, gdzie się pojawiali. Należą im się słowa najwyższego uznania. W dniu 23.06.br podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego byli wielokrotnie honorowani różnymi wyróżnieniami.

Czytaj więcej...

RATOWNICZKI ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 29.05.2017 r. na obiektach stadionu olimpijczyków w Opolu przeprowadzono warsztaty ratownicze z zakresu udzielania I pomocy. Organizatorem warsztatów była Komenda Miejska PSP w Opolu, Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu i Urząd Miasta Opola. Uczestniczyło kilkanaście drużyn z opolskich szkół, w tym drużyna „ Elektryczniaka’’ w składzie: Ania Miklis – kapitan, Joasia Balcer i Ola Wójcik.

Czytaj więcej...

RATOWNICY ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 13.06.br. na obiektach Komendy Wojewódzkiej PSP odbyły się doroczne warsztaty ratownicze. Organizatorami byli minn. : KW PSP, WORD Opole, KW Policji. W warsztatach udział wzięły 24 zespoły ( w tym 21 ze szkół ponadgimnazjalnych i 3 gimnazjalne). Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Bartek Błyszcz, Patryk Fornal i Marek Musialik.

Uczestników warsztatów powitał z-ca komendanta wojewódzkiego bryg. mgr inż. Maciej Zając. Harmonogram warsztatów przewidywał ćwiczenia praktyczne, wykłady, pokazy. Przygotowano 4 stanowiska, na których drużyny miały za zadanie wykonać czynności ratownicze z zakresu I pomocy = I – ratowanie topielców, II – Wypadek drogowy – potrącenie pieszego na przejściu, III – Upadek z drabiny z wbiciem się gwoździa w przedramię, IV – Oparzenie I stopnia kończyny górnej.

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK ZNÓW GÓRĄ

Obchody „ Dnia Weterana’’ w Opolu mają już swoją długą tradycję. W obecnej formule, tj. z udziałem młodzieży i zaproszonych gości honorowych odbyły się w dniu 25.05.br. już po raz dziesiąty. W programie były minn. konkursy dla młodzieży wszystkich typów szkół ( plastyczny i tematyczny), spotkania z uczestnikiem misji, wystawa nagrodzonych prac plastycznych.

W części oficjalnej uczestniczyli goście honorowi wicewojewoda Violetta Porowska, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, doradca marszałka Janusz Wójcik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Adam Kliszka, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu ppłk Jan Rybak, przedstawiciel 10 Brygady Logistycznej ppłk Wiesław Zawiślak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Rajmund Florczak, dyrektorzy szkół – Dariusz Dobrowolski z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu i Marek Leśniak z Zespołu szkół w Oleśnie.

Czytaj więcej...