DOSKONALĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Sumiennie przygotowują się zespoły ratowników z sekcji ratownictwa medycznego, sportów obronnych i pożarowej do czekających ich niebawem zawodów, turniejów i konkursów. W dniu 21.02.2018 r. ratownicy, w tym uczniowie klas pierwszych, uczestniczyli w ćwiczeniach, zorganizowanych przez szefa sekcji ratownictwa medycznego – Dawida Urbanka i szefa sekcji pożarniczej – Dawida Machę. Zakres ćwiczeń obejmował podstawowe zagadnienia z I pomocy, jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie podczas epilepsji, hipotermii, nagłym zatrzymaniu krążenia, urazu termicznego, a także badania manualne stanu obrażeń poszkodowanego.

Czytaj więcej...

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych wraz ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, organizuje I edycję ogólnopolskiego konkursu pt. „ Bohaterowie są wśród nas’’. Konkurs ma być, w zamyśle ich organizatorow, wydarzeniem wpisującym się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej, zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode, budzenie szacunku dla kombatantów oraz mobilizowanie młodzieży do gromadzenia materiałów historycznych z okresu walk o niepodległość i II wojny światowej. Adresatem konkursu jest młodzież szkolna. Jej zadaniem jest odnalezienie kombatantów – uczestników II wojny światowej i przeprowadzenie z nimi wywiadów, zebranie od nich wspomnień, materiałów i relacji, pamiątek, fotografii, dokumentów, itp. Następnie przygotowanie pracy konkursowej i przesłanie do redakcji „ Wierni Polsce’’. Najlepsze prace zostaną opublikowane, a ich autorzy wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA DLA GRUP RATOWNICZYCH KOŁA SZKOLNEGO LOK

Jednym z punktów imprezy w dniu 5.12.2017 r. związanej z honorowym krwiodawstwem, było uhonorowanie grup ratowniczych – I pomocy i zabezpieczenia chemicznego. Na wniosek opiekuna koła szkolnego LOK, członkowie tych grup, którzy tak znakomicie spisali się podczas ćwiczebnej ewakuacji szkoły oraz podczas pokazów dla uczniów klas pierwszych w Banderozie, zostali wyróżnieni przez dyrektora szkoły dyplomami i podarkami.

Przedstawiając dokonania ratowników, opiekun podkreślił kilkuletnie już, wielkie zaangażowanie grupy w doskonaleniu swoich umiejętności, podczas warsztatów, pokazów, zawodów, itp. a także podczas szkoleń dla członków sekcji ratownictwa medycznego SzK LOK Chodzi o to, aby systematycznie poszerzać krąg młodych ludzi, potrafiących natychmiast wkroczyć do działania, tj. udzielić I pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE WIGILIJNE AKTYWU SzK LOK

W spotkaniu w dniu 19.12.br. uczestniczyli członkowie ścisłego aktywu SzK LOK Elektryczniaka, tj. Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący sekcji specjalistycznych. W bezpośredniej atmosferze wspominano wydarzenia mijającego roku kalendarzowego, osiągnięcia, osobiste sukcesy i mniej udane przedsięwzięcia. Bilans dokonań naszych członków jest bardzo pozytywny.

Możemy być dumni z osiągniętych wyników. Są one udokumentowane na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych i w szkolnych gablotach. Wszyscy zainteresowani mogą o nich przeczytać i obejrzeć zdjęcia. Przed nami kolejny rok i kolejne zadania. Z całą pewnością doświadczony aktyw SzK LOK wypełni je bardzo dobrze.

Czytaj więcej...

EWAKUACJA ELEKTRYCZNIAKA’

W dniu 26.10.2017 r. w naszej szkole przeprowadzono ćwiczebną ewakuację. Przygotowana przez nauczyciela EdB Edwarda Łakomego „Symulacja akcji ratunkowej’’ przewidywała zagrożenie substancjami chemicznymi, które zostały rozpylone na terenie szkoły przez niezidentyfikowane osoby. Dodatkowo wystąpiło zagrożenie biologiczne. Podczas otwierania przesyłki listowej przez sekretarkę, wysypał się z koperty biały proszek. Prawdopodobnie laseczki groźnego wąglika.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu chemicznym nakazał ogłosić alarm o skażeniach chemicznych, a następnie powierzył kierowanie akcją ratunkową p. Edwardowi Łakomemu. Kierujący ewakuacją przekazał przez szkolny radiowęzeł komunikat ostrzegawczy, nakazujący chwilowe pozostanie w pomieszczeniach klasowych oraz uszczelnienie drzwi i otworów wentylacyjnych, aż do zmniejszenia się stężenia środków chemicznych. Po upływie ok. 10’ kolejnym komunikatem nakazał ewakuację stanu osobowego z budynku szkolnego. Polecił otworzyć wyjście ewakuacyjne nr 2 (k/sali sportowej) oraz bramy wejściowe na boisko szkolne ( od ul. Orzeszkowej i Duboisa). Pielęgniarka szkolna otrzymała zadanie zorganizowania na boisku szkolnym punktu I pomocy.

Czytaj więcej...