SPOTKANIE WIGILIJNE AKTYWU SzK LOK

W spotkaniu w dniu 19.12.br. uczestniczyli członkowie ścisłego aktywu SzK LOK Elektryczniaka, tj. Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący sekcji specjalistycznych. W bezpośredniej atmosferze wspominano wydarzenia mijającego roku kalendarzowego, osiągnięcia, osobiste sukcesy i mniej udane przedsięwzięcia. Bilans dokonań naszych członków jest bardzo pozytywny.

Możemy być dumni z osiągniętych wyników. Są one udokumentowane na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych i w szkolnych gablotach. Wszyscy zainteresowani mogą o nich przeczytać i obejrzeć zdjęcia. Przed nami kolejny rok i kolejne zadania. Z całą pewnością doświadczony aktyw SzK LOK wypełni je bardzo dobrze.

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA DLA GRUP RATOWNICZYCH KOŁA SZKOLNEGO LOK

Jednym z punktów imprezy w dniu 5.12.2017 r. związanej z honorowym krwiodawstwem, było uhonorowanie grup ratowniczych – I pomocy i zabezpieczenia chemicznego. Na wniosek opiekuna koła szkolnego LOK, członkowie tych grup, którzy tak znakomicie spisali się podczas ćwiczebnej ewakuacji szkoły oraz podczas pokazów dla uczniów klas pierwszych w Banderozie, zostali wyróżnieni przez dyrektora szkoły dyplomami i podarkami.

Przedstawiając dokonania ratowników, opiekun podkreślił kilkuletnie już, wielkie zaangażowanie grupy w doskonaleniu swoich umiejętności, podczas warsztatów, pokazów, zawodów, itp. a także podczas szkoleń dla członków sekcji ratownictwa medycznego SzK LOK Chodzi o to, aby systematycznie poszerzać krąg młodych ludzi, potrafiących natychmiast wkroczyć do działania, tj. udzielić I pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 20.10.2017 r. w opolskim "Elektryczniaku" odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze kola szkolnego Ligi Obrony Kraju.

Na wstępie opiekun oraz prezes Zarządu wręczyli odznaki OSO ( sprawności obronnej ) wyróżniającym się członkom koła. Otrzymali je: Ania Miklis, Mateusz Plewka, Dawid Macha, Patryk Fornal, Bartek Perzak, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz, Aleksandra Dudzińska i Aleksandra Wójcik.

Czytaj więcej...

EWAKUACJA ELEKTRYCZNIAKA’

W dniu 26.10.2017 r. w naszej szkole przeprowadzono ćwiczebną ewakuację. Przygotowana przez nauczyciela EdB Edwarda Łakomego „Symulacja akcji ratunkowej’’ przewidywała zagrożenie substancjami chemicznymi, które zostały rozpylone na terenie szkoły przez niezidentyfikowane osoby. Dodatkowo wystąpiło zagrożenie biologiczne. Podczas otwierania przesyłki listowej przez sekretarkę, wysypał się z koperty biały proszek. Prawdopodobnie laseczki groźnego wąglika.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu chemicznym nakazał ogłosić alarm o skażeniach chemicznych, a następnie powierzył kierowanie akcją ratunkową p. Edwardowi Łakomemu. Kierujący ewakuacją przekazał przez szkolny radiowęzeł komunikat ostrzegawczy, nakazujący chwilowe pozostanie w pomieszczeniach klasowych oraz uszczelnienie drzwi i otworów wentylacyjnych, aż do zmniejszenia się stężenia środków chemicznych. Po upływie ok. 10’ kolejnym komunikatem nakazał ewakuację stanu osobowego z budynku szkolnego. Polecił otworzyć wyjście ewakuacyjne nr 2 (k/sali sportowej) oraz bramy wejściowe na boisko szkolne ( od ul. Orzeszkowej i Duboisa). Pielęgniarka szkolna otrzymała zadanie zorganizowania na boisku szkolnym punktu I pomocy.

Czytaj więcej...

ŚWIETNE POKAZY RATOWNIKÓW „ELEKTRYCZNIAKA’’ W BANDEROZIE

x

W dniu 19.09.br. grupa ratownicza koła szkolnego LOK opolskiego „ Elektryczniaka’’ przeprowadziła znakomite pokazy zachowania się i postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia, w tym w szczególności udzielania I pomocy. Adresatami byli uczniowie klas pierwszych, którzy przebywali na spotkaniu integracyjnym w Banderozie (Głuchołazy). Zajęcia odbywały się w 2 grupach– gr.I = kl. 1b,1c,1d i 1ab ( 11.00-12.40 ) ; gr. II = kl. 1a,1e,1f i 1g ( 14.15-16.00 ). Grupa ratownicza w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Ania Miklis, Asia Balcer, Ola Dudzińska, Dawid Macha, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak i Patryk Fornal przygotowała i znakomicie zrealizowała pokazy. Na 5 stanowiskach przygotowano scenki imitujące różne stany zagrożenia. Na sygnał kierownika pokazów grupy (klasy) przechodziły na kolejne stanowiska. Instruktorzy najpierw prezentowali prawidłowe wykonanie zadania, a następnie uczniowie ćwiczyli pod ich nadzorem i z ich pomocą.

Czytaj więcej...