UCHWAŁA Zarządu koła szkolnego Ligi Obrony Kraju z dnia 17.06.2008 r.w sprawie wyróżnienia członków koła na zakończenie roku szkolnego 2007/ 2008.

1. Zarząd Koła Szkolnego LOK w ZSEl. , składa wszystkim członkom naszego koła podziękowanie za właściwą postawę i zaangażowanie w działalności społecznej na rzecz koła i godne reprezentowanie naszej   Szkoły w roku szkolnym 2007/2008.

2.  Zarząd Koła dziękuje Dyrekcji , Gronu Nauczycielskiemu , Samorządowi Uczniowskiemu Szkoły za owocną współpracę i pomoc , jaką otrzymywaliśmy w realizacji naszych zadań statutowych.

3.  Zarząd Koła wyraża uznanie wszystkim kolegom , którzy reprezentowali naszą szkołę w zawodach , konkursach , turniejach , olimpiadach , itp. a najlepszym składa gratulacje i nagradza :

Czytaj więcej...

Turniej Motoryzacyjny

MARYNISTYKA

W dniu 19.03.2008 r.  na obiektach Ośrodka Szkolenia Ligi Obrony .Kraju odbyły się rejonowe eliminacje  turnieju  marynistycznego pn. „ Polska leży nad Bałtykiem".

Zawody rozgrywane były w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. Eliminacje składały się z 4 konkurencji: strzelania z karabinka pneumatycznego, rozwiązania testu o tematyce morskiej, rzutu rzutką ratowniczą na odległość oraz wiązania węzłów żeglarskich.

W klasyfikacji zespołowej nasz zespół w składzie: Wojtek URBAŚ i Tomek NASIADEK zajął III m. uzyskując 756 pkt

W klasyfikacji indywidualnej nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca :

  • Wojtek Urbaś - III m. z wynikiem  409 pkt.
  • Tomek Nasiadek - VI m. z wynikiem 347pkt.
  • Sebastian Nizioł -VIII m. z wynikiem 322pkt.

Najlepsze zespoły i zawodnicy wyróżnieni zostali nagrodami oraz dyplomami.