ELEKTRYCZNIAK PAMIĘTA O 71 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Study out of limits

W 71 – rocznicę wymordowania oficerów wojska Polskiego, oficerów i podoficerów Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz osób cywilnych, aresztowanych i więzionych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, oddano im hołd podczas uroczystości na cmentarzu w Opolu-Półwsi w dniu 15 kwietnia br. Przypomnijmy, że na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z 5.03.1940r. zamordowanych zostało przez funkcjonariuszy NKWD, nie mniej niż 21 768 obywateli polskich, w tym 14 463 wojskowych z 3 obozów: kozielskiego, starobielskiego i ostaszkowskiego. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach - w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w innych miejscach.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 31.03.2011 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczniowie klas I, II i III mieli możliwość wykazania się wiedzą z zakresu przepisów ppoż., znajomością sprzętu podręcznego ppoż. oraz ewakuacji na wypadek pożaru.

Udział wzięło 30 uczniów, którzy wcześniej zgłosili swój akces do turnieju. Celem zorganizowanego przez koło szkolne LOK turnieju było także wyłonienie reprezentacji szkoły na etap wojewódzki.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Organizatorzy Turnieju Wiedzy Pożarniczej informują, że 31 marca (czwartek) w godzinach 9.40 -11.30 (3-4 godzina lekcyjna) w sali konferencyjnej nr 13 Zespołu Szkół Elektrycznych zostanie przeprowadzony w formie testowej Turniej Wiedzy Pożarniczej. Uczniów,którzy zgłosili swój udział prosimy o punktualne przybycie. Dyrektor Zespołu Szkół Władysław Opoka ufundował dla zwycięzców cenne nagrody.

BRYGADA GOŚCI MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

W ramach obchodów miesiąca logistyki, 10 Brygada Logistyczna zorganizowała w dniach 29-30.03.br. DNI OTWARTYCH KOSZAR. Nasi uczniowie z klasy I A i I E razem z opiekunami – p. Mirosławą Korzekwą, Tadeuszem Myślukiem, Bogusławem Rączką i Piotrem Dobrowolskim odwiedzili brygadę 30.bm. Była to kolejna okazja do obejrzenia sprzętu, którym żołnierze brygady posługują się w realizacji zadań w kraju i na misjach zagranicznych. Pokazano pojazdy transportowe, przeładunkowe, remontowe i medyczne, a także broń strzelecką i umundurowanie stosowane na misjach. Największym zainteresowaniem cieszył się HUMMER produkcji amerykańskiej.

Czytaj więcej...

WOJSKOWA OFERTA W ELEKTRYCZNIAKU

W II turach , w dniach 1 i 5 lutego br. z uczniami klas IV naszej szkoły, spotkali się oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu – mjr mgr inż. Arkady Smoliński i kpt. Andrzej Maciążek . Celem spotkań było zaprezentowanie oferty służby w Wojsku Polskim oraz możliwości zdobywania wiedzy w szkołach wojskowych . Przybyłych powitał dyrektor szkoły – mgr Władysław Opoka , który spotkanie z oficerami WKU uznał za cenne i potrzebne .

Czytaj więcej...