UDZIAŁ ŻOŁNIERZY POLSKICH W MISJACH POKOJOWYCH

babinkton_1

W dniu 28.04.201r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbył się etap szkolny wojewódzkiego konkursu pt.”Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych".

W szranki stanęło 14 uczniów klas pierwszych i drugich. Pytania /w formie testowej/ dotyczyły zarówno historii misji pokojowych począwszy od 1953r. do misji współcześnie mających miejsce /Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Kosowo/. Etap wojewódzki odbędzie się w dniu 24.05.br. podczas uroczystych obchodów „Dnia Peacekeepera", tj. święta uczestników wojskowych misji zagranicznych. Wyniki oceniło jury w składzie: Agnieszka Kornijczuk, Dominkia Kurek i Michał Głuszek. Nad pracami jury czuwał mgr Damian Stankowicz – członek wspierający SKMP ONZ.

Czytaj więcej...

SZKOLNE KOŁO LOK DZIĘKUJE ABSOLWENTOM ELEKTRYCZNIAKA

Study out of limits

W dniu 15.04.2011r. Zarząd Szkolnego Koła LOK spotkał się z absolwentami „Elektryczniaka" – członkami Koła, aby podziękować im za aktywną i zaangażowaną działalność statutową. Prezes p. Edward Łakomy przypomniał dokonania kolegów, które rozsławiały szkołę i przydawały jej splendoru. W spotkaniu uczestniczyli najbardziej wyróżniający się członkowie Koła – Michał Dziumak i Michał Kołodziejczyk z kl. 4A, którzy w l. 2008-2010 reprezentowali udanie naszą szkołę w Turnieju Marynistycznym, zajmując w drużynie i indywidualnie miejsca I – IV; Mateusz Mańczyk /kl. 4E/, Łukasz Cebula /kl.4G/, Mateusz Strzałek /kl. 4A/, Michał Herok /kl. 4G/, Adrian Cichos /kl. 3B/, którzy w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym na szczeblu wojewódzkim w l. 2009-2011 zajmowali drużynowo miejsca III i IV; Marcin Stachowiak /kl. 4E/ - dwukrotnie reprezentujący szkołę w wojewódzkich zawodach sportowo-obronnych pn. „ Sprawni jak żołnierze"; Paweł Nowotny /kl.4F/ i Adrian Łukaszczyk /kl. 4A/, którzy w 2009r. zdobyli I miejsce w wojewódzkim konkursie nt. udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ, a indywidualnie Paweł Nowotny był drugi .

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK PAMIĘTA O 71 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Study out of limits

W 71 – rocznicę wymordowania oficerów wojska Polskiego, oficerów i podoficerów Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz osób cywilnych, aresztowanych i więzionych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, oddano im hołd podczas uroczystości na cmentarzu w Opolu-Półwsi w dniu 15 kwietnia br. Przypomnijmy, że na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z 5.03.1940r. zamordowanych zostało przez funkcjonariuszy NKWD, nie mniej niż 21 768 obywateli polskich, w tym 14 463 wojskowych z 3 obozów: kozielskiego, starobielskiego i ostaszkowskiego. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach - w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w innych miejscach.

Czytaj więcej...

SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE

Study out of limits

ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE – 2011"

W dniach 19-20.04.2011r. na obiektach 1 Brygady Saperów w Brzegu rozegrane zostały wojewódzkie zawody sportowo-obronne pn. "Sprawni jak żołnierze". Organizatorami zawodów byli: Kuratorium Oświaty w Opolu, 1 Brygada Saperów w Brzegu i Wojewódzki Sztab Wojskowy. Wsparcia udzieliły: PCK w Opolu, LOK i Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiźnie.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 31.03.2011 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczniowie klas I, II i III mieli możliwość wykazania się wiedzą z zakresu przepisów ppoż., znajomością sprzętu podręcznego ppoż. oraz ewakuacji na wypadek pożaru.

Udział wzięło 30 uczniów, którzy wcześniej zgłosili swój akces do turnieju. Celem zorganizowanego przez koło szkolne LOK turnieju było także wyłonienie reprezentacji szkoły na etap wojewódzki.

Czytaj więcej...