Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła szkolnego

ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE – 2010 ‘’ / BRZEG , 21-22.04.2010 R . /

W dniach 21-22.04.2010r. na obiektach 1 brygady Saperów w Brzegu , rozegrane zostały wojewódzkie zawody sportowo-obronne pn. „ Sprawni jak żołnierze ‘’. To już 33-edycja tej bardzo popularnej i cenionej formuły zawodów która zawiera w sobie elementy sportu i związane z obronnością kraju .

Tegoroczne zawody zostały wzbogacone o elementy pokazów , przygotowane przez Brygadę , a które zostały określone jako „ Zawody o puchar Dowódcy 1BSap. ‘’. Odbyły się one pierwszego dnia w godzinach dopołudniowych na przykoszarowym ośrodku szkolenia , gdzie gospodarze przygotowali 9 zadań do wykonania przez młodzież. W niżej podanej kolejności były to :

  • przenoszenie rannego na noszach na odległość 40 m na / na czas /
  • znalezienie ładunku IED / niezidentyfikowany ładunek wybuchowy /, umieszczonego w pojeździe przy użyciu zestawu PIRO ( w czasie 2 min./
  • przenoszenie makiety ładunku IED / 1 kg / przy użyciu manipulatora na odległość 5 m i precyzyjnym położeniu go w wyznaczonym miejscu / na czas /
  • pokonanie toru napalmowego / na czas /
  • nawiązanie łączności / zgodnie z przepisami korespondencji radiowej /w czasie 1 min.
  • strzelanie na celność przy użyciu LSS Czantoria na odległość 150 m
  • wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych przy użyciu wykrywacza w czasie 2 min.
  • przenoszenie min przeciwpancernych na odległość 40 m / na czas /
  • rzut kołem ratunkowym z cumką na odległość

Czytaj więcej...

Zebranie Szkolnego Koła LOK

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ – 24.03.2010 R.

W dniu 24.03.2010 r. w „ Elektryczniaku ‘’ odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej , w którym udział wzięło 24 uczniów klas pierwszych i drugich. Turniej miał na celu sprawdzenie znajomości przepisów przeciwpożarowych , posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz zachowania się uczniów na wypadek pożaru w szkole. Turniej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. Cieszy dobra znajomość tej tematyki. Oznacza to , że w sytuacji kryzysowej potrafią się oni zachować jak profesjonaliści. Zresztą wielu z nich jest aktywnymi członkami Ochotniczych Straży Pożarnych na swoim terenie.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test , zawierający pytania o zróżnicowanym stopniu trudności .

Czytaj więcej...

Turniej Motoryzacyjny