ZASŁUŻYLI NA WYRÓŻNIENIE

Zasłużeni

Zarząd Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu wysoko ocenia zaangażowanie i aktywność członków wspierających Stowarzyszenia, w tym nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. Wspierają oni statutową działalność Koła, zwłaszcza w obszarze patriotyczno-obronnego wychowania młodego pokolenia oraz poszerzania wiedzy nt. roli i udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych na całym świecie. Wsparcie ze strony naszych nauczycieli ma konkretny wymiar – to administrowanie stroną internetową Koła nr 25 przez Leszka Kamińskiego, tłumaczenie na j.angielski przez Elę Rogalę oraz przygotowywanie uczniów do konkursu tematycznego przez Damiana Stankowicza. Czynią to kosztem własnego czasu, społecznie.

Czytaj więcej...

WARSZTATY W TURAWIE

warsztaty w Turawie

W dniu 8.06.2011 br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Straży Pożarnej w Turawie, odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań ppoż., a także zasad udzielania I pomocy w sytuacjach zdarzeń drogowych. W warsztatach uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opola, w tym drużyna „Elektryczniaka" w składzie: Małgosia Kottisch z kl. 2 F, Dominika Kurek – kl. 1 C, Paweł Markuszewski z kl. 1 C i Filip Jokiel z kl. 1 A. Organizatorem warsztatów był Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu i przew. komisji edukacji Marzena Kawałko. Celem warsztatów jest wykształcenie grupy liderów z opolskich szkół, którzy będą propagowali w swoich szkołach zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zasady udzielania I pomocy.

Czytaj więcej...

DRUŻYNA ELEKTRYCZNIAKA NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE

matura

Kolejna, czwarta już edycja wojewódzkiego konkursu pt. „Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych", przyniosła naszym reprezentantom kolejne zwycięstwo, choć tym razem nie było tak łatwo jak w poprzednich latach. Ale zwyciężyliśmy, pokonując 9 dobrych zespołów z Nysy, Brzegu, Paczkowa Olesna i innych miejscowości. Konkurs wymagał od uczestników gruntownej wiedzy o udziale polskich żołnierzy, policjantów i personelu cywilnego w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych w różnych regionach świata w l. 1953 – 2010 oraz podstawowej wiedzy o strukturze i działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Czytaj więcej...

ROCZNICA ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH

Związek Inwalidów Wojennych

W dniu 27.05.2011 r. w Opolu uroczyście obchodzono 92-rocznicę Związku Inwalidów Wojennych. W programie ujęto: mszę św., spotkanie w 10 Brygadzie Logistycznej, żołnierski obiad, złożenie kwiatów pod tablicą na opolskim Rynku. Związek Inwalidów Wojennych powstał w 1919 r. Zrzesza inwalidów I i II wojny, wdowy oraz sieroty po inwalidach. Głównym celem jego działalności jest obrona interesów inwalidów, pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej. Opolski oddział liczy kilkudziesięciu członków. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Zespołu Szkół Elektrycznych.

Czytaj więcej...

DRUŻYNA ELEKTRYCZNIAKA NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE

Kolejna , czwarta już edycja wojewódzkiego konkursu pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych ‘’,  przyniosła naszym reprezentantom kolejne zwycięstwo , choć tym razem nie było tak łatwo jak w poprzednich latach . Ale zwyciężyliśmy , pokonując 9 dobrych zespołów z Nysy , Brzegu , Paczkowa Olesna i innych miejscowości . Konkurs wymagał  od uczestników gruntownej wiedzy o udziale polskich żołnierzy , policjantów i personelu cywilnego w misjach pokojowych , stabilizacyjnych i humanitarnych w różnych regionach świata  w l. 1953 – 2010  oraz podstawowej wiedzy o  strukturze i działalności  Organizacji Narodów Zjednoczonych .

Konkursy / gdyż drugim był konkurs plastyczny o podobnej tematyce / organizuje dla młodzieży szkół Opolszczyzny Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu . Obydwa konkursy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem , co nas jako organizatorów bardzo cieszy , gdyż w ten sposób możemy przybliżać młodzieży problematykę misji pokojowych . Oprócz konkursów , młodzież miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z st.chor. sztab. Stanisławem Gawłem , który 3 tygodnie temu powrócił z Afganistanu , gdzie razem z kolegami pełnił służbę logistyczną i na „ gorąco ‘’ mógł opowiedzieć młodzieży o swoich wrażeniach i zadaniach jakie  realizował . Swoje opowiadania wzbogacał  przywiezionymi eksponatami . Młodzież miała również możliwość spotkania się i porozmawiania z uczestnikami misji – członkami opolskiego  Koła . To najlepsza i najciekawsza lekcja historii – rozmowa z „ żywymi ‘’ weteranami misji z różnych regionów świata – Egiptu , Syrii , Libanu , Czadu , Kambodży , Kosowa , Bośni i Hercegowiny , Iraku , Afganistanu . Artykułowałem to bardzo mocno  zarówno w wywiadzie dla radia „ Opole ‘’ , jak i podczas części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości . Kolejnym punktem było zwiedzanie Sali tradycji 10 Brygady , gdzie są m.inn. przedstawione na planszach pobyty żołnierzy opolskiej Brygady na misjach . Jak więc widać nasza oferta kierowana do młodzieży jest ciekawa i warto z niej skorzystać .    

Czytaj więcej...