ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SZKOLNEGO LOK

LOK

W dniu 30.09.2011 r. w „Elektryczniaku" odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK. Porządek zebrania zawierał m.inn. sprawozdanie ustępującego Zarządu, wybory nowych władz Koła, dyskusję. Na wstępie prezes wręczył dyplomy i odznaki sprawności obronnej OSO wyróżniającym się członkom koła w minionym roku szkolnym. Dyplomy otrzymali: Agnieszka Kornijczuk, Maciej Matusik, Michał Głuszek, Adam Dobranowski, Gabriela Lorenc. Odznaki OSO otrzymali: złotą – Agnieszka Kornijczuk i Michał Głuszek, srebrne – Maciej Matusik, Paweł Markuszewski, Łukasz Waldmajer, Dominika Kurek , Małgorzata Kottisch, Gabriela Lorenc, Michał Kocot, Maciej Krakowiak i Radosław Borecki, brązową – Sebastian Wybraniec , Michael Dziony, Damian Mainka, Damian Hawełka, Kamil Matejuk i Łukasz Ceberek.

Czytaj więcej...

Szkolne Koło LOK - ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE
Zarząd Szkolnego Koła LOK zaprasza wszystkich członków naszej organizacji
na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 30.09.2011 r. o godz, 9.50
w sali konferencyjnej / s. 13 / naszej szkoły.
Zarząd Koła

WARSZTATY W TURAWIE

warsztaty w Turawie

W dniu 8.06.2011 br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Straży Pożarnej w Turawie, odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań ppoż., a także zasad udzielania I pomocy w sytuacjach zdarzeń drogowych. W warsztatach uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opola, w tym drużyna „Elektryczniaka" w składzie: Małgosia Kottisch z kl. 2 F, Dominika Kurek – kl. 1 C, Paweł Markuszewski z kl. 1 C i Filip Jokiel z kl. 1 A. Organizatorem warsztatów był Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu i przew. komisji edukacji Marzena Kawałko. Celem warsztatów jest wykształcenie grupy liderów z opolskich szkół, którzy będą propagowali w swoich szkołach zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zasady udzielania I pomocy.

Czytaj więcej...

ZASŁUŻYLI NA WYRÓŻNIENIE

Zasłużeni

Zarząd Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu wysoko ocenia zaangażowanie i aktywność członków wspierających Stowarzyszenia, w tym nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. Wspierają oni statutową działalność Koła, zwłaszcza w obszarze patriotyczno-obronnego wychowania młodego pokolenia oraz poszerzania wiedzy nt. roli i udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych na całym świecie. Wsparcie ze strony naszych nauczycieli ma konkretny wymiar – to administrowanie stroną internetową Koła nr 25 przez Leszka Kamińskiego, tłumaczenie na j.angielski przez Elę Rogalę oraz przygotowywanie uczniów do konkursu tematycznego przez Damiana Stankowicza. Czynią to kosztem własnego czasu, społecznie.

Czytaj więcej...

ROCZNICA ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH

Związek Inwalidów Wojennych

W dniu 27.05.2011 r. w Opolu uroczyście obchodzono 92-rocznicę Związku Inwalidów Wojennych. W programie ujęto: mszę św., spotkanie w 10 Brygadzie Logistycznej, żołnierski obiad, złożenie kwiatów pod tablicą na opolskim Rynku. Związek Inwalidów Wojennych powstał w 1919 r. Zrzesza inwalidów I i II wojny, wdowy oraz sieroty po inwalidach. Głównym celem jego działalności jest obrona interesów inwalidów, pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej. Opolski oddział liczy kilkudziesięciu członków. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Zespołu Szkół Elektrycznych.

Czytaj więcej...