ŚWIETNE POKAZY RATOWNIKÓW „ELEKTRYCZNIAKA’’ W BANDEROZIE

x

W dniu 19.09.br. grupa ratownicza koła szkolnego LOK opolskiego „ Elektryczniaka’’ przeprowadziła znakomite pokazy zachowania się i postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia, w tym w szczególności udzielania I pomocy. Adresatami byli uczniowie klas pierwszych, którzy przebywali na spotkaniu integracyjnym w Banderozie (Głuchołazy). Zajęcia odbywały się w 2 grupach– gr.I = kl. 1b,1c,1d i 1ab ( 11.00-12.40 ) ; gr. II = kl. 1a,1e,1f i 1g ( 14.15-16.00 ). Grupa ratownicza w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Ania Miklis, Asia Balcer, Ola Dudzińska, Dawid Macha, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak i Patryk Fornal przygotowała i znakomicie zrealizowała pokazy. Na 5 stanowiskach przygotowano scenki imitujące różne stany zagrożenia. Na sygnał kierownika pokazów grupy (klasy) przechodziły na kolejne stanowiska. Instruktorzy najpierw prezentowali prawidłowe wykonanie zadania, a następnie uczniowie ćwiczyli pod ich nadzorem i z ich pomocą.

Czytaj więcej...

ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się spotkanie ścisłego aktywu koła szkolnego LOK. Tym samym rozpoczęliśmy realizację „ Planu zamierzeń SzK LOK na rok szkolny 2017/2018’’. W spotkaniu udział wzięli: Ania Miklis, Aleksandra Dudzińska, Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Mateusz Plewka, Bartek Błyszcz, Dawid Macha, Marek Koj, Marek Musialik.

Opiekun Koła p. Edward Łakomy podziękował zebranym za wielki wysiłek, jaki włożyli oni w minionym roku szkolnym kierując, bądź uczestnicząc bezpośrednio w zawodach, konkursach, turniejach, warsztatach, itp. Przypomniał, że zarówno dyrekcja Szkoły, jak i Zarząd Koła nr 25 SKMP ONZ uhonorowali ich na zakończenie roku szkolnego nagrodami rzeczowymi, statuetkami i dyplomami. Był to nasz skromny wyraz podziękowania za godne reprezentowanie „ Elektryczniaka’’.

Czytaj więcej...

RATOWNICY ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 13.06.br. na obiektach Komendy Wojewódzkiej PSP odbyły się doroczne warsztaty ratownicze. Organizatorami byli minn. : KW PSP, WORD Opole, KW Policji. W warsztatach udział wzięły 24 zespoły ( w tym 21 ze szkół ponadgimnazjalnych i 3 gimnazjalne). Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Bartek Błyszcz, Patryk Fornal i Marek Musialik.

Uczestników warsztatów powitał z-ca komendanta wojewódzkiego bryg. mgr inż. Maciej Zając. Harmonogram warsztatów przewidywał ćwiczenia praktyczne, wykłady, pokazy. Przygotowano 4 stanowiska, na których drużyny miały za zadanie wykonać czynności ratownicze z zakresu I pomocy = I – ratowanie topielców, II – Wypadek drogowy – potrącenie pieszego na przejściu, III – Upadek z drabiny z wbiciem się gwoździa w przedramię, IV – Oparzenie I stopnia kończyny górnej.

Czytaj więcej...

NAJLEPSI WŚRÓD CZŁONKÓW KOŁA SZKOLNEGO LOK

Aktywnie, z wielkim zaangażowaniem pracowali cały rok. Kierowali, inicjowali, uczestniczyli w kilkunastu przedsięwzięciach na terenie szkoły, miasta, regionu, województwa. Zdobywali medale, puchary i dyplomy. Sławili dobre imię opolskiego „ Elektryczniaka’’ wszędzie, gdzie się pojawiali. Należą im się słowa najwyższego uznania. W dniu 23.06.br podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego byli wielokrotnie honorowani różnymi wyróżnieniami.

Czytaj więcej...

RATOWNICZKI ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 29.05.2017 r. na obiektach stadionu olimpijczyków w Opolu przeprowadzono warsztaty ratownicze z zakresu udzielania I pomocy. Organizatorem warsztatów była Komenda Miejska PSP w Opolu, Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu i Urząd Miasta Opola. Uczestniczyło kilkanaście drużyn z opolskich szkół, w tym drużyna „ Elektryczniaka’’ w składzie: Ania Miklis – kapitan, Joasia Balcer i Ola Wójcik.

Czytaj więcej...