NAUCZYCIELE DOSKONALĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Z I POMOCY

Warto było, jak zgodnie mówią nauczyciele „Elektryczniaka’’, poświęcić trochę czasu, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania I pomocy w różnego rodzaju zagrożeniach zdrowia i życia. Tym razem role się odwróciły – to uczniowie, członkowie grupy ratowniczej koła szkolnego LOK wystąpili jako nauczyciele – instruktorzy, kierowani przez szefa grupy ratowniczej Dawida Urbanka, którzy demonstrowali i objaśniali, jak należy postępować w konkretnych zdarzeniach wypadkowych.

Wprowadzenia do zajęć dokonał prowadzący szkolenie Edward Łakomy. Na wstępie przedstawił instruktorów oraz organizację zajęć. Przygotowano 5 stanowisk szkoleniowych: pierwsze – prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych, dzieci i niemowlaków (dodatkowo z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego AED przy osobie dorosłej), drugie – postępowanie przy złamaniach kości i urazach stawów, trzecie – udzielania I pomocy podczas napadu padaczki, czwarte – szybkie badanie urazowe poszkodowanego i piąte – ewakuacja poszkodowanego z miejsca zagrożenia. W w/w kolejności na poszczególnych stanowiskach instruktorami byli: Ania Miklis, Ola Dudzińska, Dawid Urbanek, Szymon Drzewiecki, Denis Elis, Bartek Perzak, Dawid Macha, Oliwier Woźniak, Marek Musialik, Marcin Bzdzion, Bartek Błyszcz i Mateusz Piontek.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 13.03.2018 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole.

W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury w składzie: Dawid Macha, Patryk Namysło i Mateusz Plewka. Zwyciężył Łukasz PANICZ z kl. 1a z wymikiem 23 pkt., a kolejne miejsca zajęli:

Czytaj więcej...

DOSKONALĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Sumiennie przygotowują się zespoły ratowników z sekcji ratownictwa medycznego, sportów obronnych i pożarowej do czekających ich niebawem zawodów, turniejów i konkursów. W dniu 21.02.2018 r. ratownicy, w tym uczniowie klas pierwszych, uczestniczyli w ćwiczeniach, zorganizowanych przez szefa sekcji ratownictwa medycznego – Dawida Urbanka i szefa sekcji pożarniczej – Dawida Machę. Zakres ćwiczeń obejmował podstawowe zagadnienia z I pomocy, jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie podczas epilepsji, hipotermii, nagłym zatrzymaniu krążenia, urazu termicznego, a także badania manualne stanu obrażeń poszkodowanego.

Czytaj więcej...

NA TARGACH EDUKACYJNYCH

Podczas Opolskich Targów Edukacyjnych w dniu 6.03.br., grupa ratownicza Zespołu Szkół Elektrycznych, zorganizowała pokazy udzielania I pomocy. Ratownicy w składzie: Dawid Urbanek z 3g – kierownik zespołu, Ola Dudzińska z 2e, Szymon Drzewiecki z 1g oraz Oliwier Woźniak z 1f dali pokaz ratowania poszkodowanych w wypadkach i nagłych zachorowaniach, a także szkolili chętnych. Łącznie ok. 70 osób.

Czytaj więcej...

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych wraz ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, organizuje I edycję ogólnopolskiego konkursu pt. „ Bohaterowie są wśród nas’’. Konkurs ma być, w zamyśle ich organizatorow, wydarzeniem wpisującym się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej, zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode, budzenie szacunku dla kombatantów oraz mobilizowanie młodzieży do gromadzenia materiałów historycznych z okresu walk o niepodległość i II wojny światowej. Adresatem konkursu jest młodzież szkolna. Jej zadaniem jest odnalezienie kombatantów – uczestników II wojny światowej i przeprowadzenie z nimi wywiadów, zebranie od nich wspomnień, materiałów i relacji, pamiątek, fotografii, dokumentów, itp. Następnie przygotowanie pracy konkursowej i przesłanie do redakcji „ Wierni Polsce’’. Najlepsze prace zostaną opublikowane, a ich autorzy wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Czytaj więcej...