18 LAT KOŁA SZKOLNEGO LOK W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU’

Koło szkolne LOK powstało w 2000 r. z inicjatywy nauczyciela przysposobienia obronnego p. Edwarda Łakomego. Mija zatem 18 lat owocnej i nieprzerwanej działalności. Przez ten czas przez Kolo „przewinęło się’’ ponad 1.000 młodych ludzi, którzy mieli możliwość realizować tu swoje zainteresowania i pasje. Pracą koła kieruje corocznie wybierany Zarząd z prezesem na czele, natomiast bezpośrednia działalność jest realizowana w sekcjach specjalistycznych. Aktualnie są to: strzelecka, sportów obronnych, pożarnicza, ratownictwa medycznego, misji pokojowych, informatyczna. Okresowo działały także sekcja motoryzacyjna, marynistyczna, airsoftowa.

Koło od samego początku należało do przodujących kół szkolnych województwa opolskiego. Byliśmy i jesteśmy jedynym kołem oferującym tak szeroki wachlarz różnorodnych działań. Uwzględniamy potrzeby i zainteresowania uczniów, jeśli tylko przedstawią konkretne propozycje. Koło pracuje w oparciu o „Roczny plan zamierzeń’’. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w zawodach, konkursach, turniejach, warsztatach ratowniczych, a także w „Dniach Otwartych Szkoły, Targach Edukacyjnych, pokazach ratownictwa medycznego dla uczniów klas pierwszych podczas spotkania adaptacyjnego, w czasie ćwiczebnej ewakuacji szkoły, itp.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SzK LOK W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

W dniu 18.10.2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK.

W imieniu ustępującego Zarządu, referat sprawozdawczy wygłosił prezes Dawid Urbanek. Omówił dokonania członków Koła w minionym roku szkolnym, którzy uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. I tak członkowie grupy ratowniczej SzK LOK brali udział w pokazach z zakresu I pomocy podczas spotkania integracyjnego w Banderozie, w czasie Dni Otwartych Szkoły, podczas Targów Edukacyjnych, w czsie ćwiczebnej ewakuacji szkoły,warsztatów ratowniczych, organizowanych przez KW PSPoż. Przeprowadzili zajęcia doskonalące z I pomocy dla nauczycieli Elektryczniaka. Członkowie sekcji misji pokojowych w składzie: Patryk Fornal, Tomasz Paczkowski i Krzysztof Niestrój zajęli I miejsce zespołowo w konkursie wojewódzkim pt. „Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ’’, zaś Patryk Fornal zajął również I m indywidualnie. W Turnieju Wiedzy Pożarniczej najlepszym okazał się Łukasz Panicz. Dobrze spisała się także drużyna, uczestnicząca w zawodach sportowo-obronnych pn. „Sprawni jak żołnierze’’. Bardzo zaangażowani w prowadzenie strony internetowej SzK LOK i Koła nr 25 byli Bartek Perzak i Maksymilian Bednarczuk.

Czytaj więcej...

POKAZY RATOWNIKÓW ELEKTRYCZNIAKA BANDEROZIE

W dniu 18.09.2018 r. grupa ratownicza koła szkolnego LOK opolskiego „ Elektryczniaka’’ przeprowadziła pokazy udzielania I pomocy. W pokazach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy przebywali na spotkaniu integracyjnym w Banderozie. Grupa ratownicza w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Ola Dudzińska, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak, Patryk Fornal, Szymon Drzewiecki, Marcin Bzdzion, Olivier Woźniak i Mateusz Piontek przygotowała kilka sytuacji wypadkowych i nagłych zachorowań, a mianowicie: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej i dziecka po nagłym zatrzymaniu krążenia, ewakuacja kierowcy, poszkodowanego w wypadku drogowym, napad padaczkowy ( epilepsja), układanie poszkodowanych w zalecanych pozycjach oraz badania urazowe osoby poszkodowanej. W pokazach wykorzystano 3 fantomy, nosze pachtowe oraz materiały pomocnicze. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z podziałem na 2 grupy szkoleniowe. Zmiany na stanowiskach odbywały się sprawnie na sygnał kierownika ćwiczeń.

Czytaj więcej...

ĆWICZEBNA EWAKUACJA SZKOŁY

W dniu 4.10.2018 r. odbyła się ćwiczebna ewakuacja naszej szkoły. Była ona jednym z elementów ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pt. „ Bezpieczna szkoła 2018’’. Ćwiczenia zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Opola wraz z Wydziałem Oświaty i opolskim Elektryczniakiem. Udział wzięły m.inn. jednostki Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży miejskiej. Ćwiczenia obserwowali dyrektorzy szkól opolskich. Zgodnie z opracowanym scenariuszem ćwiczeń, o godz. 11.00 dyrektor szkoły został poinformowany o znalezieniu na terenie szkoły podejrzanego pakunku / ładunku wybuchowego /. Powiadomił Policję oraz powierzył kierowanie akcją ratowniczą nauczycielowi EdB Edwardowi Łakomemu. Kierujący akcją polecił pracownikom oraz nauczycielom nie mającym w tym momencie zajęć, aby sprawdzili swoje pomieszczenia oraz korytarze, ubikacje i inne zakamarki. Nakazał zorganizowanie punktu sanitarnego w rejonie zbiórki oraz otwarcie bram na boisko szkolne. Polecił ogłosić alarm i zarządził ewakuację szkoły.

Czytaj więcej...

WOJEWÓDZKIE WARSZTATY RATOWNICZE

W dniu 6.06.2018 r. na obiektach treningowych Komendy Wojewódzkiej PSPoż. w Opolu odbyły się warsztaty ratownicze. Organizatorami byli m.inn. KW PSPoż. WORD, KW Policji, Kuratorium Oświaty, WOPR. Warsztaty adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Elektryczniak reprezentował zespół w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Szymon Drzewiecki, Marcin Bzdzion i Mateusz Piontek. Opiekunem zespołu był Edward Łakomy.

Czytaj więcej...