ĆWICZEBNA EWAKUACJA SZKOŁY

W dniu 4.10.2018 r. odbyła się ćwiczebna ewakuacja naszej szkoły. Była ona jednym z elementów ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pt. „ Bezpieczna szkoła 2018’’. Ćwiczenia zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Opola wraz z Wydziałem Oświaty i opolskim Elektryczniakiem. Udział wzięły m.inn. jednostki Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży miejskiej. Ćwiczenia obserwowali dyrektorzy szkól opolskich. Zgodnie z opracowanym scenariuszem ćwiczeń, o godz. 11.00 dyrektor szkoły został poinformowany o znalezieniu na terenie szkoły podejrzanego pakunku / ładunku wybuchowego /. Powiadomił Policję oraz powierzył kierowanie akcją ratowniczą nauczycielowi EdB Edwardowi Łakomemu. Kierujący akcją polecił pracownikom oraz nauczycielom nie mającym w tym momencie zajęć, aby sprawdzili swoje pomieszczenia oraz korytarze, ubikacje i inne zakamarki. Nakazał zorganizowanie punktu sanitarnego w rejonie zbiórki oraz otwarcie bram na boisko szkolne. Polecił ogłosić alarm i zarządził ewakuację szkoły.

Czytaj więcej...

POKAZY RATOWNIKÓW ELEKTRYCZNIAKA BANDEROZIE

W dniu 18.09.2018 r. grupa ratownicza koła szkolnego LOK opolskiego „ Elektryczniaka’’ przeprowadziła pokazy udzielania I pomocy. W pokazach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy przebywali na spotkaniu integracyjnym w Banderozie. Grupa ratownicza w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Ola Dudzińska, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak, Patryk Fornal, Szymon Drzewiecki, Marcin Bzdzion, Olivier Woźniak i Mateusz Piontek przygotowała kilka sytuacji wypadkowych i nagłych zachorowań, a mianowicie: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej i dziecka po nagłym zatrzymaniu krążenia, ewakuacja kierowcy, poszkodowanego w wypadku drogowym, napad padaczkowy ( epilepsja), układanie poszkodowanych w zalecanych pozycjach oraz badania urazowe osoby poszkodowanej. W pokazach wykorzystano 3 fantomy, nosze pachtowe oraz materiały pomocnicze. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z podziałem na 2 grupy szkoleniowe. Zmiany na stanowiskach odbywały się sprawnie na sygnał kierownika ćwiczeń.

Czytaj więcej...

UROCZYSTE OBCHODY DNIA WETERANA W OPOLU

W dniu 28.05.2018 r. na opolskim Rynku miały miejsce uroczyste obchody „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’. Uczestniczyli w nich weterani misji, młodzież szkolna, kombatanci, poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, przedstawiciele lokalnych władz z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą i prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim na czele, przedstawiciele wojska z dowódcą garnizonu i zarazem dowódcą 10 blog. płk Szymonem Lepiarzem, szefem WSzW płk Dariuszem Kaminiówem oraz komendantem WKU Opole ppłk Janem Rybakiem. Obecni byli przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Służby Granicznej. Władze oświatowe reprezentowała prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof.dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i naczelnik Wydziału Oświaty UM Opole dr Irena Koszyk. Przybyli dyrektorzy opolskich i harcerze z Głubczyc. Licznie stawiły się poczty sztandarowe służb mundurowych i opolskich szkół średnich oraz mieszkańcy Opola.

Czytaj więcej...

WOJEWÓDZKIE WARSZTATY RATOWNICZE

W dniu 6.06.2018 r. na obiektach treningowych Komendy Wojewódzkiej PSPoż. w Opolu odbyły się warsztaty ratownicze. Organizatorami byli m.inn. KW PSPoż. WORD, KW Policji, Kuratorium Oświaty, WOPR. Warsztaty adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Elektryczniak reprezentował zespół w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Szymon Drzewiecki, Marcin Bzdzion i Mateusz Piontek. Opiekunem zespołu był Edward Łakomy.

Czytaj więcej...

WARTO BRAĆ Z NICH PRZYKŁAD

Dobiegła końca 4-letnia nauka w „ Elektryczniaku’’. Jak mówią abiturienci warto było tu przyjść. Bo panuje tu atmosfera sprzyjająca nauce, ale również działalności społecznej, rozwijaniu własnych zainteresowań. Jedną z takich możliwości daje koło szkolne LOK. Podczas uroczystej zbiórki w dniu 27.04.br. najbardziej aktywni i zaangażowani z nich zostali wyróżnieni dyplomami i drobnymi upominkami. Opiekun koła p. Edward Łakomy, dziękując im za godne reprezentowanie szkoły podczas zawodów, konkursów, turniejów, itp. oraz za wielkie zaangażowanie w działalności społecznej SzK LOK, życzył im zdania matury oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wyraził żal, że trzeba się rozstawać z tak znakomitym zespołem. Jednocześnie zachęcał do utrzymaniu kontaktów ze szkołą i kołem szkolnym LOK. O tym, że aktyw, który dziś żegnamy był naprawdę znakomity, świadczą ich dokonania. Na szczególne słowa uznania zasłużyła Ania Miklis, która przez 3 ostatnie lata pełniła funkcję prezesa SzK LOK, a w 1 klasie była skarbnikiem koła. Potrafiła stworzyć wspaniałą atmosferę, sprzyjającą zaangażowaniu w szereg przedsięwzięć, realizowanych przez koło. W pracach Zarządu SzK LOK aktywnie pracowali również: Marek Koj, Róża Orłowska, Denis Elis. Sekcjami specjalistycznymi znakomicie kierowali: pożarniczej - Dawid Macha i sportów obronnych - Mateusz Plewka.

Czytaj więcej...