PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI WSPIERAJĄCYCH OPOLSKIE KOŁO NR 25

W dniu 19.01.2011 r. w Zespole Szkół Elektrycznych , w trakcie odbywającej się Rady Pedagogicznej , miał miejsce bardzo miły akt wręczenia podziękowań dla naszych nauczycieli, którzy czynnie zaangażowali się w pracy społecznej na rzecz Opolskiego Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Stowarzyszenie, skupiające uczestników wojskowych misji pokojowych prowadzi m.inn. działalność popularyzatorską osiągnięć i doświadczeń Polski w misjach pokojowych , wyjaśniającą społeczeństwu , w tym głównie młodzieży szkolnej , roli i znaczenia ONZ , NATO i Unii Europejskiej w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa , wygaszaniu konfliktów na świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy . Opolskie Koło należy do przodujących w kraju , cieszy się uznaniem władz wojewódzkich , miejskich , a także oświatowych i wojskowych . W jego szeregach są żołnierze pełniący misje w różnych regionach świata / Kambodża , Egipt , Namibia , Czad , Syria , Liban , Kosowo , Bośnia i Hercegowina , Chorwacja , Macedonia / . Członkowie Koła spotykają się z młodzieżą szkolną , kadrą zawodową 10 Brygady Logistycznej i 1 Brygady Saperów w Brzegu , organizowane są cykliczne konkursy dot. udziału polskich żołnierzy w misjach zagranicznych , konkursy plastyczne o tej samej tematyce , a także wystawy dokumentujące osiągnięcia Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu . Koło zostało odznaczone m.inn. złotym medalem „ Opiekun miejsc pamięci narodowej ‘’ oraz odznaką „ Za Zasługi dla województwa opolskiego ‘’ . Koło posiada własną stronę internetową , uznaną za jedną z najciekawszych i najaktualniejszych stron Kół SKMP ONZ w kraju . Te dokonania Koła to także zasługa wspaniałych nauczycieli naszej szkoły: kol. Leszka Kamińskiego – administratora strony , Eli Rogali – przygotowującej wersję angielską strony / jest już gotowa wersja wydarzeń w 2009 r. ; w przygotowaniu jest zaś wersja 2010 r. oraz Damiana Stankowicza – opiekuna zespołów szkolnych , biorących udział w konkursach / w 3 ostatnich latach nasze zespoły zajmowały miejsca I –II . / . Prezes Koła – kol. Edward Łakomy wręczył w/w Podziękowania za wielki wkład pracy . Jednocześnie Zarząd Koła przyjął Uchwałę o przyjęciu w/w w szeregi Koła jako członków wspierających . Uroczystego wręczenia legitymacji i Certyfikatów koleżance i kolegom dokonał prezes Koła , życząc im dalszej owocnej współpracy , satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym . Przypomniał także , iż kol. Leszek Kamiński na wniosek Zarządu Koła w VIII. 2009 r. odznaczony został brązowym medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju ‘’ . Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli do obejrzenia naszej strony internetowej / www.skmponz.opole.pl /. To może być ciekawa i pouczająca lektura . Życzę miłego oglądania .