SPOTKANIE WŁADZ KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 11.12.br. Zarząd koła szkolnego LOK spotkał się z członkami komisji rewizyjnej oraz przewodniczącymi sekcji specjalistycznych. Tematem tego roboczego spotkania osób odpowiedzialnych za realizację planu zamierzeń Koła była ocena zadań zrealizowanych od zebrania sprawozdawczo-wyborczego / 16.10.br./ do dnia dzisiejszego oraz szczegółowe omówienie zadań, jakie czekają naszych członków w 2013 r.

Na wstępie prezes wręczył złote. srebrne i brązowe odznaki sprawności obronnej OSO dla wyróżniających się członków Koła. Złote odznaki otrzymali : Gabriela Lorenc, Paweł Markuszewski, Michael Dziony, Łukasz Waldmajer, Maciej Krakowiak . Medale srebrne otrzymali : Mateusz Rzemykowski, Kamil Matejuk, Damian Mainka i Tomek Dobranowski .

Legitymacje członkowskie otrzymali : Marcin Lorenc i Dawid Zonzel.

Do najważniejszych przedsięwzięć w 2013 r. prezes zaliczył : udział członków SzK LOK w turnieju wiedzy pożarniczej, konkursie bhp, zawodach sportowo-obronnych pn. „ Sprawni jak żołnierze, konkursach – tematycznym i plastycznym pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych’’ , turnieju motoryzacyjnym , akcji honorowego dawstwa krwi,  a także w różnych przedsięwzięciach szkolnych.

Przygotowania do w/w przedsięwzięć już się rozpoczęły , zaś ich nasilenie będzie miało miejsce od połowy lutego 2013 r. Odpowiedzialni za nie są przewodniczący poszczególnych sekcji przy wydatnej pomocy i wsparciu Zarządu Koła.

Chcemy aby znacząca grupa naszych członków aktywnie uczestniczyła w tych przygotowaniach – każdy według swoich zainteresowań i aby wyłonione drużyny godnie reprezentowały opolski „ Elektryczniak’’  w zawodach na szczeblu powiatu i województwa.

Zarząd Koła bardzo ceni sobie wsparcie ze strony dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego i samorządu uczniowskiego w realizacji Planu zamierzeń Koła.