TURNIEJ WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2012r Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Euroelektryk”, jak co roku, zorganizowali Szkolny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej. W turnieju wzięło udział 51 osób, głównie z klas pierwszych i drugich. Turniej miał formę testową. Pytania miały charakter otwarty i zamknięty. Pierwsze miejsce z ilością 23,5 punktów (na 30 możliwych) zajął Jarosław Janus z klasy II AT, drugie miejsce Mateusz Litwinowicz z klasy II AT (22,5 punktów), trzecie miejsce Rafał Szmul z klasy II AT (21,5 punktów). Na wyróżnienie zasłużyli również: Jakub Malejka (21 p.), Michał Grącikowski (20,5 p.), Maciej Kuliński (19,5 p.) oraz Krzysztof Dziwisz (19,5 p.). W składzie komisji zasiedli: opiekunka SKE „Euroelektryk” mgr Katarzyna Dworaczyńska oraz Justyna Kaczmarek i Nadia Hanuszewicz z klasy I FT.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy a uczestnikom dziękujemy za udział. Informujemy, że 16 kwietnia o godz. 8.00 w sali nr 13 odbędzie się spotkanie z euro deputowaną Danutą Jazłowiecką. Na spotkaniu tym zostaną wręczone nagrody i upominki.