TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - 2012

W dniu 22.03.2012 r. w opolskim „Elektryczniaku" odbył się coroczny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Ta ze wszech miar słuszna i pożyteczna impreza zagościła już na stałe w naszej szkole. Odbywa się każdego roku na wiosnę i systematycznie uczestniczą w niej uczniowie głównie klas pierwszych i drugich technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Ideą turnieju jest wzbogacanie wiedzy z zakresu ochrony p.poż., znajomość podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad ewakuacji na wypadek pożaru. Uczniowie mają okazję wykazać się swoją wiedzą z tego zakresu, a także zorientować się, co jeszcze powinni opanować.

W tegorocznym turnieju udział wzięło 21 uczniów klas I i II technikum. Po sprawdzeniu testów przez jury w osobach: mgr Edward Łakomy, Agnieszka Kornijczuk i Dominika Kurek ogłoszono wyniki turnieju.

Oto one :
I m - Michael Dziony / kl. 2 F / - 27 pkt.
II m - Tomasz Konieczny / kl. 2 A / - 25 pkt.
III m - Mateusz Rzepka / kl. 2 B / - 22 pkt.
IV m - Paweł Juszczyszyn / kl. 1 B / - 20 pkt.
- Damian Mainka / kl. 2 A / - 20 pkt.
- Mateusz Kupka / kl. 2 B / - 20 pkt.
- Kamil Przemus / kl. 1 A / - 20 pkt.
VIII - Aleksander Kosmala / kl. 2 F /
- 18 pkt. - Kamil Witek / kl. 2 F / - 18 pkt.
- Krzysztof Krancioch / kl. 1 F / - 18 pkt.
- Florian Koziol / kl. 1 B / - 18 pkt.

Przewodniczący jury ocenił poziom turnieju jako dobry. Cieszy wyrównany poziom wszystkich uczestników turnieju. Najlepsi uczestnicy turnieju wyróżnieni zostali dyplomami. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.