ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SZKOLNEGO LOK

LOK

W dniu 30.09.2011 r. w „Elektryczniaku" odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK. Porządek zebrania zawierał m.inn. sprawozdanie ustępującego Zarządu, wybory nowych władz Koła, dyskusję. Na wstępie prezes wręczył dyplomy i odznaki sprawności obronnej OSO wyróżniającym się członkom koła w minionym roku szkolnym. Dyplomy otrzymali: Agnieszka Kornijczuk, Maciej Matusik, Michał Głuszek, Adam Dobranowski, Gabriela Lorenc. Odznaki OSO otrzymali: złotą – Agnieszka Kornijczuk i Michał Głuszek, srebrne – Maciej Matusik, Paweł Markuszewski, Łukasz Waldmajer, Dominika Kurek , Małgorzata Kottisch, Gabriela Lorenc, Michał Kocot, Maciej Krakowiak i Radosław Borecki, brązową – Sebastian Wybraniec , Michael Dziony, Damian Mainka, Damian Hawełka, Kamil Matejuk i Łukasz Ceberek.

 

Ilustracją i uzupełnieniem Sprawozdania z rocznej działalności Zarządu i osiągnięć członków Koła, była prezentacja strony internetowej Koła, którą pokazał Adam Dobranowski. Nasze Koło od lat przoduje wśród kół szkolnych województwa opolskiego. Jako jedyne posiada własną stronę internetową , Zarząd znakomicie współpracuje z kierownictwem szkoły, gronem pedagogicznym, samorządem uczniowskim, a członkowie Koła godnie reprezentują szkołę w różnego rodzaju zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i rejonowym. Do największych osiągnięć Koła zaliczyć należy: I miejsce męskiej drużyny w zawodach sportowo-obronnych pn. „ Sprawni jak żołnierze" na szczeblu wojewódzkim, I miejsce drużynowo w konkursie pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2010" / również na szczeblu wojewódzkim /, I miejsce indywidualnie w w/w konkursie Michała Kocota z ZSEl., IV miejsce naszej drużyny w Turnieju Motoryzacyjnym na szczeblu wojewódzkim. Zestawienie wszystkich dokonań naszych członków znajduje się na stronie internetowej Koła / www.lokelektryk.ugu.pl/. Siłą naszego Koła jest zaangażowana praca w sekcjach specjalistycznych / strzeleckiej, sportów obronnych, marynistycznej, pożarniczej, ratownictwa medycznego, motoryzacyjnej, misji pokojowych, informatycznej /. To w nich pod kierownictwem przewodniczących sekcji, nasi członkowie rozwijają swoje zainteresowania, to w nich przygotowują się do zawodów, konkursów, itp. Ten sprawdzony od lat model działania przynosi efekty i jest źródłem sukcesów Koła.

Dokonano wyboru władz Koła na kolejną kadencję.

Oto aktualny skład Zarządu:
Prezes - Edward Łakomy
Wiceprezes - Agnieszka Kornijczuk / kl. 4 G /
Sekretarz - Gabriela Lorenc / kl. 3 E /
Skarbnik - Mateusz Rzemykowski / kl. 2 D /
Członkowie:
- Paweł Markuszewski / kl. 2 F /
- Patrycja Klimowicz / kl. 1 E /
- Patryk Jastal /kl. 1 F /
- Dominika Kurek / kl. 2 C /

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Szymon Jacheć / kl. 2 A /
Z-ca przewodniczącego - Michał Grygiel / kl. 2 B /
Sekretarz - Nadia Hanuszewicz / kl. 1 F /
Członek - Maciej Włodowski / kl. 1 E /

Wybrano przewodniczących sekcji specjalistycznych:
* strzelecka - Mateusz Rzemykowski / kl. 2 D /
* sportów obronnych - Łukasz Waldmajer / kl. 2 E /
* ratownictwa medycznego - Paweł Markuszewski / kl. 2 F /
* pożarnicza - Michael Dziony / kl. 2 F /
* motoryzacyjna - Kamil Matejuk / kl. 2 C /
* informatyczna - Adam Dobrakowski / kl. 3 F /
* misji pokojowych - Maciej Krakowiak / kl. 3 D /

W dyskusji głos zabrali: Agnieszka Kornijczuk, Adam Dobranowski, Paweł Markuszewski. Podsumowując zebranie, prezes przedstawił zamierzenia na rok szkolny 2011/2012, które zostaną ujęte w „Planie zamierzeń Zarządu" i zawieszone na stronie internetowej oraz w gablocie Koła LOK.