TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 28.03.2019 r. odbył się konkurs ze znajomości ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ppoż., podręcznego sprzętu gaśniczego oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. Wykazali się dość dobrą wiedzą z zakresu w/w problematyki. Najlepszy wynik osiągnął Piotr Brajer z kl. 1e, uzyskując 25 pkt. Kolejne miejsca zajęli: Maksymilian Bilski ( kl. 1e) – 20 pkt. i Barbara Walicka ( kl.1e) – 17 pkt. Zostali oni nagrodzeni dyplomami. Testy oceniało jury w składzie: Oliwier Woźniak – szef sekcji pożarniczej SzK LOK oraz Dawid Urbanek – prezes SzK LOK.