POKAZY UDZIELANIA I POMOCY W CWK

W dniu 11.01.2019 r., podczas zawodów w ramach Opolskiej Ligi Robotów, grupa ratownicza koła szkolnego LOK, dała pokaz udzielania I pomocy. Naszą grupę w składzie: Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Marcin Bzdzion, Szymon Drzewiecki, Wojtek Kotynia i Jakub Chełpa. Dzielnie wspierali uczniowie z 8 PLO. Pokazy, jak zawsze, cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych uczestników zawodów. Ratownicy przygotowali scenki, obrazujące postępowanie podczas różnych zagrożeń. Wykorzystując fantomy, nosze, kołnierze ratownicze i inne środki i materiały demonstrowali prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zabezpieczanie górnego odcinka kręgosłupa, wynoszenie poszkodowanych        z rejonu zagrożenia, itp. Pokazy jeszcze raz potwierdziły sprawność działania naszych ratowników i profesjonalizm. Sukcesywnie poszerzamy grupę ratowniczą o uczniów klas pierwszych po to, aby zachować dobry poziom wyszkolenia po odejściu tegorocznych maturzystów – trzonu obecnego składu grupy.