IMPREZA W STEGU ARENA

W dniu 3.12.2018 r. w Stegu Arena miała miejsce impreza, podsumowująca zakup przez miasto Opole 10-ciu defibrylatorów zewnętrznych (AED) w ramach akcji „Bezpieczne Opole’’. Defibrylatory te będą rozmieszczone w newralgicznych punktach Opola i zamontowane na obiektach użyteczności publicznej. Będą dostępne całodobowo. Zgromadzona w Stegu Arena młodzież gimnazjalnych i ponadpodstawowych, wysłuchała najpierw prelekcji przedstawicielki AEDMAX, która dostarczyła defibrylatory oraz obejrzała filmik szkoleniowy prezentujący posługiwanie się AED.

Następnie rozpoczęła się część praktyczna. Uczniowie mogli ćwiczyć na licznych fantomach, dostarczonych m.inn. przez PCK, Straż Pożarną, Policję, Służbę Więzienną, wykonywanie RKO z użyciem AED. W imprezie uczestniczyli uczniowie „ Elektryczniaka’’ z grupy ratowniczej SzK LOK oraz ratownicy klasowi klas pierwszych. Zakup przez miasto defibrylatorów zewnętrznych oraz ich rozmieszczenie w różnych punktach Opola, to bardzo cenna i ze wszech miar słuszna decyzja.

Nikogo, kto ma podstawową wiedzą i umiejętności z zakresu I pomocy ( i RKO) nie trzeba przekonywać, jak wielkie znaczenie ma wczesne użycie defibrylatora w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Teraz trzeba edukować jak najszerszą grupę ludzi w prawidłowym użyciu AED. My w Elektryczniaku robimy to od lat.