18 LAT KOŁA SZKOLNEGO LOK W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU’

Koło szkolne LOK powstało w 2000 r. z inicjatywy nauczyciela przysposobienia obronnego p. Edwarda Łakomego. Mija zatem 18 lat owocnej i nieprzerwanej działalności. Przez ten czas przez Kolo „przewinęło się’’ ponad 1.000 młodych ludzi, którzy mieli możliwość realizować tu swoje zainteresowania i pasje. Pracą koła kieruje corocznie wybierany Zarząd z prezesem na czele, natomiast bezpośrednia działalność jest realizowana w sekcjach specjalistycznych. Aktualnie są to: strzelecka, sportów obronnych, pożarnicza, ratownictwa medycznego, misji pokojowych, informatyczna. Okresowo działały także sekcja motoryzacyjna, marynistyczna, airsoftowa.

Koło od samego początku należało do przodujących kół szkolnych województwa opolskiego. Byliśmy i jesteśmy jedynym kołem oferującym tak szeroki wachlarz różnorodnych działań. Uwzględniamy potrzeby i zainteresowania uczniów, jeśli tylko przedstawią konkretne propozycje. Koło pracuje w oparciu o „Roczny plan zamierzeń’’. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w zawodach, konkursach, turniejach, warsztatach ratowniczych, a także w „Dniach Otwartych Szkoły, Targach Edukacyjnych, pokazach ratownictwa medycznego dla uczniów klas pierwszych podczas spotkania adaptacyjnego, w czasie ćwiczebnej ewakuacji szkoły, itp.

Przez te 18 lat, nasi aktywiści byli laureatami wielu zawodów, konkursów, itp., wiele razy stawali „na pudle’’, zdobyli puchary i cenne nagrody. Od samego początku kierujemy się zasadą aktywnego zaangażowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i odpowiada naszym potrzebom i zainteresowaniom. I tak dla przykładu, uczestniczymy od samego początku w wojewódzkich zawodach sportowo-obronnych pn. „Sprawni jak żołnierze’’, „Turnieju Pożarniczym”, warsztatach ratowniczych na szczeblu miejskim i wojewódzkim, zawodach rejonowych PCK, konkursie wojewódzkim nt. „Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych ‘’,itp. Nasi członkowie uczestnicząc w tych przedsięwzięciach zawsze godnie reprezentują opolski „Elektryczniak’’ i są jego dumą. Ponad 1/4 pucharów, które można oglądać w naszej szkole, to „dorobek’’ członków koła szkolnego LOK, a dyplomów nie sposób zliczyć. W ostatnich latach naszą wielką dumą i wizytówką jest sekcja ratownicza, kierowana przez obecnego prezesa Zarządu Dawida Urbanka. Są obecni w większości naszych przedsięwzięć.

Nie byłoby tych znakomitych osiągnięć, przysparzających chwały „Elektryczniakowi’’, gdyby nie zasługi wielu aktywistów, pracujących w poszczególnych sekcjach. Można tu wymienić dziesiątki nazwisk, corocznie ich przybywa. Ograniczę się więc do kilkunastu najznakomitszych. W mojej pamięci i w dostępnych danych, najbardziej aktywni i zasłużeni dla Koła i „Elektryczniaka’’, to: Andrzej Jankoś, Remigiusz Bielecki, Wojciech Urbaś, Tomasz Nasiadek, Maciej Matusik, Agnieszka Kornijczuk, Paweł Markuszewski, Mariusz Setnicki, Mateusz Panicz, Ania Miklis, Mateusz Plewka, Dawid Urbanek, Ola Dudzińska, Bartek Perzak, Bartek Błyszcz, Dawid Macha, Patryk Fornal. Koło ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, samorządem uczniowskim, kołem szkolnym PCK. Z naszymi osiągnięciami można zapoznać się na stronie internetowej Zespołu Szkół Elektrycznych ( www.elektryk.opole.pl) w zakładce „Koło szkolne LOK’’.