ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SzK LOK W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

W dniu 18.10.2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła szkolnego LOK.

W imieniu ustępującego Zarządu, referat sprawozdawczy wygłosił prezes Dawid Urbanek. Omówił dokonania członków Koła w minionym roku szkolnym, którzy uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. I tak członkowie grupy ratowniczej SzK LOK brali udział w pokazach z zakresu I pomocy podczas spotkania integracyjnego w Banderozie, w czasie Dni Otwartych Szkoły, podczas Targów Edukacyjnych, w czsie ćwiczebnej ewakuacji szkoły,warsztatów ratowniczych, organizowanych przez KW PSPoż. Przeprowadzili zajęcia doskonalące z I pomocy dla nauczycieli Elektryczniaka. Członkowie sekcji misji pokojowych w składzie: Patryk Fornal, Tomasz Paczkowski i Krzysztof Niestrój zajęli I miejsce zespołowo w konkursie wojewódzkim pt. „Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ’’, zaś Patryk Fornal zajął również I m indywidualnie. W Turnieju Wiedzy Pożarniczej najlepszym okazał się Łukasz Panicz. Dobrze spisała się także drużyna, uczestnicząca w zawodach sportowo-obronnych pn. „Sprawni jak żołnierze’’. Bardzo zaangażowani w prowadzenie strony internetowej SzK LOK i Koła nr 25 byli Bartek Perzak i Maksymilian Bednarczuk.

Słowa podziękowania za pracę w Zarządzie Koła i sekcjach specjalistycznych należą n/w członkom : Dawid Urbanek, Aleksandra Dudzińska, Bartek Perzak, Bartek Błyszcz, Patryk Fornal, Nikodem Sękowski, a także tegorocznym absolwentom naszej szkoły – Ani Miklis, Mateuszowi Plewce, Dawidowi Macha i Patrykowi Namysło.

Cieszy owocna współpraca z kołem szkolnym PCK, wyrażająca się w pomocy podczas akcji honorowego dawstwa krwi w naszej szkole.

Od lat Zarząd organizuje spotkania z maturzystami – aktywnymi członkami Koła. Tak było i w tym roku. Podczas spotkania opiekun Koła, dziękując za 4-letnią owocną pracę na rzecz Koła i szkoły, wręczył abiturientom dyplomy oraz pamiątkowe statuetki, zaś podczas uroczystości ukończenia szkoły, dyrektor dziękował za godne reprezentowanie szkoły i życzył wszystkiego najlepszego w dalszej nauce oraz w życiu osobistym i zawodowym.

Przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w którym pozytywnie oceniona została praca Zarządu oraz sposób wydatkowania środków finansowych Koła.

W dyskusji poruszano sprawy dotyczące bieżącej działalności Koła.

Wybrano nowe władze SzK LOK tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną, a także wyznaczono przewodniczących sekcji specjalistycznych, którzy będą prowadzić bezpośrednią pracę ze swoimi członkami.

A oto nowe władze koła szkolnego LOK w Zespole Szkół Elektrycznych w r. szk. 2018/2019

ZARZĄD :

Prezes - Dawid Urbanek – 4 G

Wiceprezes – Ola Dudzińska - 3 E

Sekretarz - Bartek Perzak - 4 E

Skarbnik - Bartek Błyszcz - 4 G

Członkowie – Szymon Drzewiecki - 2 G

- Wojciech Kotynia - 1 B

- Jakub Ludwig - 1 F

- Jakub Chełpa - 1 D

KOMISJA REWIZYJNA :

Przewodniczący - Patryk Fornal - 4 E

Z-ca przew. – Marcin Bzdzion – 2 G

Sekretarz - Filip Rasch - 1 C

 

SEKCJE SPECJALISTYCZNE :

strzelecka - Nikodem Sękowski - 3 A

sportów obronnych - Adam Wlazły - 2 G

ratownictwa medycznego - Dawid Urbanek - 4 G

pożarnicza - Oliwier Woźniak - 2 F

informatyczna – Maksymilian Bednarczuk – 2 E

misji pokojowych - Tomasz Paczkowski - 2 F