ĆWICZEBNA EWAKUACJA SZKOŁY

W dniu 4.10.2018 r. odbyła się ćwiczebna ewakuacja naszej szkoły. Była ona jednym z elementów ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pt. „ Bezpieczna szkoła 2018’’. Ćwiczenia zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Opola wraz z Wydziałem Oświaty i opolskim Elektryczniakiem. Udział wzięły m.inn. jednostki Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży miejskiej. Ćwiczenia obserwowali dyrektorzy szkól opolskich. Zgodnie z opracowanym scenariuszem ćwiczeń, o godz. 11.00 dyrektor szkoły został poinformowany o znalezieniu na terenie szkoły podejrzanego pakunku / ładunku wybuchowego /. Powiadomił Policję oraz powierzył kierowanie akcją ratowniczą nauczycielowi EdB Edwardowi Łakomemu. Kierujący akcją polecił pracownikom oraz nauczycielom nie mającym w tym momencie zajęć, aby sprawdzili swoje pomieszczenia oraz korytarze, ubikacje i inne zakamarki. Nakazał zorganizowanie punktu sanitarnego w rejonie zbiórki oraz otwarcie bram na boisko szkolne. Polecił ogłosić alarm i zarządził ewakuację szkoły.

Po opuszczeniu szkoły do akcji przystąpili policjanci z psem tropiącym, aby sprawdzić, czy nie ma innych ładunków wybuchowych. Ponieważ innych nie było, policjanci zabrali wcześniej znaleziony. Młodzież i pracownicy mogli wrócić do dalszych zajęć. W rejonie zbiórki ratownicy z grupy ratowniczej SzK LOK udzielili I pomocy poszkodowanym. W części podsumowującej, organizatorzy ćwiczeń wysoko ocenili organizację i przebieg ewakuacji szkoły. Na ręce dyrektora szkoły Dariusza Dobrowolskiego, złożyli podziękowanie za właściwe przygotowanie stanu osobowego szkoły do ćwiczeń.