POKAZY RATOWNIKÓW ELEKTRYCZNIAKA BANDEROZIE

W dniu 18.09.2018 r. grupa ratownicza koła szkolnego LOK opolskiego „ Elektryczniaka’’ przeprowadziła pokazy udzielania I pomocy. W pokazach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy przebywali na spotkaniu integracyjnym w Banderozie. Grupa ratownicza w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Ola Dudzińska, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak, Patryk Fornal, Szymon Drzewiecki, Marcin Bzdzion, Olivier Woźniak i Mateusz Piontek przygotowała kilka sytuacji wypadkowych i nagłych zachorowań, a mianowicie: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej i dziecka po nagłym zatrzymaniu krążenia, ewakuacja kierowcy, poszkodowanego w wypadku drogowym, napad padaczkowy ( epilepsja), układanie poszkodowanych w zalecanych pozycjach oraz badania urazowe osoby poszkodowanej. W pokazach wykorzystano 3 fantomy, nosze pachtowe oraz materiały pomocnicze. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z podziałem na 2 grupy szkoleniowe. Zmiany na stanowiskach odbywały się sprawnie na sygnał kierownika ćwiczeń.

Głównym celem pokazów i ćwiczeń było zaprezentowanie algorytmu działań ratowniczych w różnych zdarzeniach wypadkowych. Zawiera on wypracowany schemat działań ratowniczych, według którego należy postępować przy udzielaniu I pomocy. Pokazy w Banderozie były okazją do zweryfikowania przez uczniów klas pierwszych swojej wiedzy i umiejętności z zakresu I pomocy. Z satysfakcją odnotowuję fakt dużego zaangażowania uczniów podczas ćwiczeń praktycznych. W ocenie instruktorów wszyscy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach, natomiast wyróżnili uczniów kl. 1ab, jako najbardziej zaangażowanych. Cieszy również postawa wychowawców klas pierwszych, mobilizujących uczniów do ćwiczeń. Także dla samych ratowników była to świetna okazja do przećwiczenia różnych czynności ratowniczych z zakresu I pomocy. W dniu 21.09.br. podczas pasowania na ucznia, dyrektor Dariusz Dobrowolski pogratulował ratownikom profesjonalnej postawy podczas pokazów z I pomocy, życzył im sukcesów w nauce oraz wręczył PODZIĘKOWANIA.