WOJEWÓDZKIE WARSZTATY RATOWNICZE

W dniu 6.06.2018 r. na obiektach treningowych Komendy Wojewódzkiej PSPoż. w Opolu odbyły się warsztaty ratownicze. Organizatorami byli m.inn. KW PSPoż. WORD, KW Policji, Kuratorium Oświaty, WOPR. Warsztaty adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Elektryczniak reprezentował zespół w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Szymon Drzewiecki, Marcin Bzdzion i Mateusz Piontek. Opiekunem zespołu był Edward Łakomy.

Zasadnicze celem szkoleniowe warsztatów to: kształtowanie prawidłowych zachowań podczas wypadków i udzielanie I pomocy, ochrona ppoż., bezpieczne zachowanie się nad wodą, praca w grupie podczas udzielania pomocy. Harmonogram warsztatów przewidywał wykłady, ćwiczenia praktyczne, pokazy. Przygotowano 4 stanowiska, na których drużyny miały za zadanie wykonać czynności ratownicze: Stanowisko 1 – „ Skok do wody’’. NZK. Stanowisko 2 – „ Potrącenie rowerzysty – uraz’’. Stanowisko 3 – „ Ostra sprawa’’ – upadek z wysokości. Stanowisko 4 – „ Gdzie ta kawa’’ – epilepsja, oparzenie cieplne. Organizatorzy przygotowali ponadto interesujące pokazy, tj. pokaz ratownictwa wodnego ( WOPR), gaszenie płonącego oleju na patelni, gaszenie pożaru silnika pojazdu oraz ćwiczenia na symulatorze dachowania i jego zderzenia z przeszkodą.

Chętni mogli sami się przekonać, jak reaguje nasze ciało w tych sytuacjach. Warsztaty były znakomitą okazją do doskonalenia swoich umiejętności z zakresu I pomocy oraz zachowania się w innych kryzysowych sytuacjach. Intencją opiekuna SzK LOK i szefa sekcji ratownictwa medycznego jest, aby już uczniowie klas pierwszych szkolili się w praktycznym udzielaniu I pomocy oraz nabywali rutynowych czynności w różnych sytuacjach zagrożeń. I to jest największa wartość dodana organizowanych warsztatów ratowniczych.

ratownictwo warsztaty certyfikat

Wręczenie Certyfikatów oraz smaczna grochówka zakończyły warsztaty. Szczególne słowa podziękowania należą się gospodarzom – KW PSPoż. za sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów.