WARTO BRAĆ Z NICH PRZYKŁAD

Dobiegła końca 4-letnia nauka w „ Elektryczniaku’’. Jak mówią abiturienci warto było tu przyjść. Bo panuje tu atmosfera sprzyjająca nauce, ale również działalności społecznej, rozwijaniu własnych zainteresowań. Jedną z takich możliwości daje koło szkolne LOK. Podczas uroczystej zbiórki w dniu 27.04.br. najbardziej aktywni i zaangażowani z nich zostali wyróżnieni dyplomami i drobnymi upominkami. Opiekun koła p. Edward Łakomy, dziękując im za godne reprezentowanie szkoły podczas zawodów, konkursów, turniejów, itp. oraz za wielkie zaangażowanie w działalności społecznej SzK LOK, życzył im zdania matury oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wyraził żal, że trzeba się rozstawać z tak znakomitym zespołem. Jednocześnie zachęcał do utrzymaniu kontaktów ze szkołą i kołem szkolnym LOK. O tym, że aktyw, który dziś żegnamy był naprawdę znakomity, świadczą ich dokonania. Na szczególne słowa uznania zasłużyła Ania Miklis, która przez 3 ostatnie lata pełniła funkcję prezesa SzK LOK, a w 1 klasie była skarbnikiem koła. Potrafiła stworzyć wspaniałą atmosferę, sprzyjającą zaangażowaniu w szereg przedsięwzięć, realizowanych przez koło. W pracach Zarządu SzK LOK aktywnie pracowali również: Marek Koj, Róża Orłowska, Denis Elis. Sekcjami specjalistycznymi znakomicie kierowali: pożarniczej - Dawid Macha i sportów obronnych - Mateusz Plewka.

Osiągnięcia aktywu SzK LOK, który dziś oficjalnie kończy „ Elektryczniak’’ znane są wszystkim, którzy się nimi interesują. Były prezentowane na bieżąco i można je znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce „Koło szkolne LOK’’. Warto przypomnieć najważniejsze z nich

  • Ania MIKLIS = trzykrotnie I miejsca ( indywidualnie i drużynowo ) w konkursie wojewódzkim pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych’’, 2 x udział w zawodach sportowo-obronnych pt. „ Sprawni jak żołnierze’’, 2 x udział w warsztatach ratowniczych, organizowanych przez KM PSP, 2 x udział w pokazach ratowniczych dla uczniów klas pierwszych / Banderoza/, VI m w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, udział w pokazach z okazji Dni otwartych szkoły, Targów edukacyjnych, ewakuacji szkoły, itp.
  • Mateusz Plewka = 2 x udział w konkursie wojewódzkim pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych’’ (I i IV m indywidualnie i I m drużynowo), 2 x udział w zawodach „ Sprawni jak żołnierze’’, przygotowanie stoiska i pokazów z okazji Dni otwartych szkoły itp.
  • Dawid Macha = II m w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przygotowanie i udział w pokazach ratowniczych / Banderoza, Targi edukacyjne, Dni otwarte szkoły/, udział w warsztatach ratowniczych / KW PSP /, udział w ewakuacji szkoły
  • Marek Koj = I m ( indywidualnie i drużynowo) w konkursie wojewódzkim pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych’’, VI m w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, udział w pokazach ratowniczych z okazji Dni otwartych szkoły
  • Róża Orłowska = 2 x udział w zawodach wojewódzkich pt. „ Sprawni jak żołnierze’’, udział w warsztatach ratowniczych / KM PSP /

To czołówka aktywu SzK LOK , najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych w działalności na rzecz „ Elektryczniaka’’. Ale aktywnych było więcej. Wszystkim należą się słowa podziękowania.

 szklok najlepsi plewka

 szklok najlepsi miklis