SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE - 2018

Gospodarzem wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych pn. „ Sprawni jak żołnierze’’ w br. był Głogówek. Odbyły się one w dniu 24.04.2018 r. Organizatorami zawodów było : Kuratorium Oświaty w Opolu i Zespół Szkół w Głogówku. Wsparcia udzieliły: 10 Brygada Logistyczna, WSzW Opole oraz lokalne władze. Na starcie stawiło się łącznie 18 zespołów. Opolski „ Elektryczniak’’ reprezentowała drużyny męska w składzie: Mateusz Plewka, Adam Wlazły i Marcin Bzdzion. Celem zawodów, było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy i umiejętności przydatnych na wypadek zagrożenia oraz sprawności fizycznej i obronnej.

Zawody przeprowadzono w 5 konkurencjach: strzelanie z kbks na 50 m, rzut granatem ćwiczebnym RG-42 do celu , udzielanie I pomocy ( RKO , pozycja boczna ustalona, ocena stanu obrażeń ), test sprawnościowy ( pokonanie w jak najkrótszym czasie toru z 7 przeszkodami) oraz bieg na orientację ( na czas wraz z odnalezieniem lampionów ). W obydwu grupach / żeńska i męska / zwycięstwo odnieśli uczniowie z ZS w Głogówku.

Nasz zespół zaprezentował się dobrze i choć znalazł się poza punktowanymi miejscami, to na podkreślenie zasługuje waleczność i zaangażowanie we wszystkich konkurencjach. Jednak równie ważne, co współzawodnictwo, jest samo spotkanie młodych ludzi i nawiązanie koleżeńskich więzi. Ważny jest również proobronny charakter tych zawodów, które należy traktować jako przyczynek do podnoszenia zdolności obronnej naszego kraju. Niestety, co roku startuje coraz więcej zespołów z klas mundurowych. Stąd maleją szanse zwycięstwa z nimi, jako że w programach nauczania mają oni strzelania, zajęcia taktyczne, bieg na orientacje, itp. Opiekunem zespołu był p. Edward Łakomy.