KOŁO SZKOLNE LOK PROMUJE „ELEKTRYCZNIAK’’

W ramach „Dnia Otwartego Szkoły’’, aktyw SzK LOK zaprezentował ofertę dla odwiedzających naszą szkołę. Grupa ratownicza pod kierownictwem szefa sekcji ratownictwa medycznego Dawida Urbanka przygotowała pokazy udzielania I pomocy. Na kilku stoiskach młodzież, a także ich opiekunowie mogli praktycznie doskonalić swoje umiejętności m.inn. przeprowadzając RKO na fantomie z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego AED, jak postępować w różnych stanach zagrożenia, jak ewakuować poszkodowanych z rejonu zagrożenia, itp.

Członkowie sekcji pożarniczej kierowani przez szefa sekcji Dawida Machę oraz Patryka Namysłę demonstrowali podręczny sprzęt gaśniczy, sposób rozwijania węży, a także wyjaśniali zasady działania ochotniczych straży pożarnych i specyfikę ratowania ludzi w sytuacji zagrożenia pożarowego. Na stoisku ze sprzętem ochrony przeciwchemicznej, członkowie sekcji sportów obronnych – Nikodem Sękowski i Adam Wlazły omawiali i prezentowali sprzęt, służący ochronie górnych dróg oddechowych i skóry przed skażeniami i zakażeniami.

Wyświetlano filmy i zdjęcia, obrazujące działania grupy ratowniczej podczas ewakuacji szkoły, na pokazach dla uczniów klas pierwszych w Banderozie, na Targach Edukacyjnych, na warsztatach ratowniczych, itp. Odwiedzający otrzymywali wyczerpujące informacje dot. kół zainteresowań, działających w ramach koła szkolnego LOK. Odwiedzający żywo interesowali się naszymi prezentacjami. Dziękujemy aktywowi SzK LOK za ich zaangażowanie.