NAUCZYCIELE DOSKONALĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Z I POMOCY

Warto było, jak zgodnie mówią nauczyciele „Elektryczniaka’’, poświęcić trochę czasu, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania I pomocy w różnego rodzaju zagrożeniach zdrowia i życia. Tym razem role się odwróciły – to uczniowie, członkowie grupy ratowniczej koła szkolnego LOK wystąpili jako nauczyciele – instruktorzy, kierowani przez szefa grupy ratowniczej Dawida Urbanka, którzy demonstrowali i objaśniali, jak należy postępować w konkretnych zdarzeniach wypadkowych.

Wprowadzenia do zajęć dokonał prowadzący szkolenie Edward Łakomy. Na wstępie przedstawił instruktorów oraz organizację zajęć. Przygotowano 5 stanowisk szkoleniowych: pierwsze – prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych, dzieci i niemowlaków (dodatkowo z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego AED przy osobie dorosłej), drugie – postępowanie przy złamaniach kości i urazach stawów, trzecie – udzielania I pomocy podczas napadu padaczki, czwarte – szybkie badanie urazowe poszkodowanego i piąte – ewakuacja poszkodowanego z miejsca zagrożenia. W w/w kolejności na poszczególnych stanowiskach instruktorami byli: Ania Miklis, Ola Dudzińska, Dawid Urbanek, Szymon Drzewiecki, Denis Elis, Bartek Perzak, Dawid Macha, Oliwier Woźniak, Marek Musialik, Marcin Bzdzion, Bartek Błyszcz i Mateusz Piontek.

 

Następnie dokonał merytorycznego wprowadzenia do w/w zdarzeń wypadkowych. Szczególny nacisk położył na prawidłową chronologię czynności ratownika podczas udzielania I pomocy, zgodną z tzw. łańcuchem przeżycia, znaczenia czynnika czasu, natychmiastowe rozpoczęcie RKO po stwierdzeniu braku funkcji życiowych, a także umiejętność wykorzystania defibrylatora przy nieskoordynowanej pracy serca. Wyświetlono film, obrazujący prawidłowe podłączanie defibrylatora oraz wypadek samochodowy. Wskazał miejsca w Opolu, gdzie znajdują się defibrylatory. Krótko omówił pozostałe zdarzenia. Na prośbę kierownika, nauczyciele zorganizowali się w kilkuosobowe grupy i rozpoczęły się praktyczne ćwiczenia. Zmiany stanowisk odbywały się na sygnał prowadzącego. Na podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie nauczycieli, którzy z uwagą słuchali objaśnień instruktorów i bardzo chętnie wykonywali czynności z I pomocy.

Na zakończenie kierownik ćwiczeń podziękował instruktorom za fachowe i udane pokazy, a nauczyciele nagrodzili ich brawami. To kolejne pokazy grupy ratowniczej „ Elektryczniaka’’, tym razem w jakże odmiennej, ale bardzo ciekawej roli. Wielkie brawa i gratulacje dla naszych ratowników, którzy już po raz kolejny zasłużyli na wielkie uznanie i podziękowanie. Spisali się na medal. GRATULACJE.