TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 13.03.2018 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole.

W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury w składzie: Dawid Macha, Patryk Namysło i Mateusz Plewka. Zwyciężył Łukasz PANICZ z kl. 1a z wymikiem 23 pkt., a kolejne miejsca zajęli:

  • II m – Mateusz Piontek / kl. 1e / – 20 pkt.
  • III m – Tyberiusz Szczepanowski / kl. 1f / - 17 pkt.
  • IV m – Łukasz Zagrol / kl. 1b / - 16 pkt.
  • V m - Adam Skolik / kl. 1a / - 15 pkt.
  • VI m – Oliwier Woźniak / kl. 1f / - 14 pkt.
  • VII m – Patryk Chwalczyk / kl. 1f / - 13 pkt.
  • VIII m – Robert Czech / kl. 1e / - 11 pkt
    - Nikodem Sękowski / kl. 2a / - 11 pkt.

Uczniowie, którzy zajęli miejsca I – VI zostali wyróżnieni dyplomami.

konkurs pozar dyplom
Prowadzący konkurs podziękował wszystkim za udział oraz złożył gratulacje najlepszym.