NA TARGACH EDUKACYJNYCH

Podczas Opolskich Targów Edukacyjnych w dniu 6.03.br., grupa ratownicza Zespołu Szkół Elektrycznych, zorganizowała pokazy udzielania I pomocy. Ratownicy w składzie: Dawid Urbanek z 3g – kierownik zespołu, Ola Dudzińska z 2e, Szymon Drzewiecki z 1g oraz Oliwier Woźniak z 1f dali pokaz ratowania poszkodowanych w wypadkach i nagłych zachorowaniach, a także szkolili chętnych. Łącznie ok. 70 osób.

 

Nasi ratownicy dysponowali dwoma fantomami, automatycznym defibrylatorem zewnętrznym, noszami pachtowymi oraz torbą ratownika. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się pokazy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora (AED). Było dużo pytań dot. jego użycia, co może oznaczać, że nadal bardzo wielu młodych ludzi ( a zapewne także starszych) nie ma pojęcia o jego działaniu i zastosowaniu. Niestety w wielu szkołach brakuje tego sprzętu. A szkoda, bowiem w wielu przypadkach sprzęt ten może uratować komuś życie. Najwyższy czas by szkoły zaopatrzyły się w defibrylatory.

Ratownicy udzielali także odpowiedzi na wiele pytań zainteresowanych, a dot. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, zachorowań oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Warto dodać, że 2 ratowników w naszej grupie, to uczniowie klas pierwszych, którzy aspirują do pierwszego zespołu. W roli ratowników spisali się oni dobrze. Dzięki właściwie prowadzonej pracy w sekcji ratownictwa medycznego koła szkolnego LOK, kierowanej przez Dawida Urbanka, coraz większa grupa uczniów zdobywa wiedzę i doświadczenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po pokazach w Banderozie i podczas ewakuacji szkoły, to kolejne zadanie, które zrealizowała grupa ratownicza. A już niebawem kolejne zadania – pokazy dla nauczycieli oraz przygotowanie pokazów na Dzień Otwarty Szkoły. Organizatorom pokazów należą się słowa uznania za wielkie zaangażowanie oraz promocję opolskiego „Elektryczniaka’’.