BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych wraz ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, organizuje I edycję ogólnopolskiego konkursu pt. „ Bohaterowie są wśród nas’’. Konkurs ma być, w zamyśle ich organizatorow, wydarzeniem wpisującym się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej, zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode, budzenie szacunku dla kombatantów oraz mobilizowanie młodzieży do gromadzenia materiałów historycznych z okresu walk o niepodległość i II wojny światowej. Adresatem konkursu jest młodzież szkolna. Jej zadaniem jest odnalezienie kombatantów – uczestników II wojny światowej i przeprowadzenie z nimi wywiadów, zebranie od nich wspomnień, materiałów i relacji, pamiątek, fotografii, dokumentów, itp. Następnie przygotowanie pracy konkursowej i przesłanie do redakcji „ Wierni Polsce’’. Najlepsze prace zostaną opublikowane, a ich autorzy wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Na mój wniosek Kuratorium Oświaty zamieściło Regulamin konkursu na swojej stronie internetowej. W dniu 9.01. 2018 r. w Zespole Szkół Elektrycznych zorganizowałem spotkanie kombatanta II wojny, sybiraka , czp. obowiązki prezesa ZW ZKRPi BWP w Opolu por. w st.spocz. Henryka Kosidły z uczniami naszej szkoły, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w konkursie. W spotkaniu, które upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze uczestniczyli: por. Henryk Kosidło, dyrektor szkoły Dariusz Dobrowolski, Edward Łakomy, nauczyciel historii Dariusz Dzionek, który będzie udzielał merytorycznej pomocy przy pisaniu pracy oraz uczniowie – Patryk Rossol z kl. 4f, Szymon Filipowski, Patryk Hadasik i Robert Czech z kl. 1a. Swój udział zadeklarował także nieobecny w spotkaniu z powodu choroby Artur Kuriata z kl. 4f. Dla bliższego poznania sylwetki kombatanta, odtworzony został wywiad, jakiego udzialił on radiu Opole w grudniu 2015 r. Materiał do pracy będzie kompletowany podczas następnych spotkań. Życzymy powodzenia.